Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance Pool spúšťa predpredaj produktov cloudovej ťažby (29. 03. 2023)

Binance Pool spúšťa predpredaj produktov cloudovej ťažby (29. 03. 2023)

2023-03-29 14:23

Milí Binančáci,

Binance spúšťa predpredaj produktov cloudovej ťažby pre ťažbu BTC

Obdobie aktivity: 29. 03. 2023 10:00 (UTC) až 28. 04. 2023 10:00 (UTC)

Počas Obdobia aktivity budú používatelia, ktorí si zakúpia produkty cloudovej ťažby, využívať 50 % zľavu na poplatky za správu cloudovej ťažby a získajú odmeny vo forme APR z prostriedkov použitých na nákup týchto produktov prostredníctvom flexibilných produktov Simple Earn.

Podrobnosti o predpredaji:

  • Formát odberu: Závisí od poradia príchodu

  • Poplatok za hashrate: 0,013 USD/T/deň

  • Elektrina: 0,0531 USD/T/deň

  • Odhadovaný čas začiatku ťažby: 21. 06. 2023 04:00 (UTC)

Poznámky:

  • Produkty cloudovej ťažby v  tomto predpredaji sú obmedzené a budú sa predávať podľa poradia

  • Každý účastník predpredaja začne kumulovať odmeny APR prostredníctvom flexibilných produktov Simple Earn od konca predpredaja (t. j. 28. 04. 2023 10:00 UTC) až do času začiatku ťažby. Tieto odmeny APR budú vypočítané a distribuované do fondových peňaženiek používateľov do 30 dní od začiatku ťažby.

  • Ak ťažobný hashrate nebude možné doručiť do 21. 06. 2023 04:00 (UTC) z dôvodu vyššej moci a iných nepredvídaných faktorov, všetci dotknutí používatelia dostanú náhradu za svoje nákupy do fondových peňaženiek.

Pripojte sa k predpredaju produktov cloudovej ťažby už teraz!

Súvisiace odkazy:

Podmienky:

  • Používatelia musia mať overené účty, aby sa mohli prihlásiť na odber produktov Cloudovej ťažby.

  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek aktivitu alebo pravidlá aktivity podľa vlastného uváženia.

  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

29. 03. 2023

 

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete

Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 19. 04. 2023 s cieľom predĺžiť dátum ukončenia predpredaja z 19. 04. 2023 10:00 (UTC) na 28. 04. 2023 10:00 (UTC).

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.