Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Aktualizácie údržby peňaženky
Binance podporí upgrade a hard fork siete Optimism (OP)

Binance podporí upgrade a hard fork siete Optimism (OP)

2023-05-31 15:06
Milí Binančáci,
Binance bude podporovať upgrade a hard fork siete Optimism (OP).
  • Upgrade a hard fork siete Optimism (OP) sa uskutoční 06. 06. 2023 o 16:00 (UTC). Vklady a výbery OP budú 06. 06. 2023 približne od 15:30 (UTC) pozastavené.
Upozorňujeme, že:
  • Obchodovanie s OP nebude počas aktualizácie siete a hard forku ovplyvnené.
  • Binance bude riešiť všetky technické otázky jednotlivých používateľov, ktorí držia OP na svojich účtoch Binance.
  • Upgrade a hard fork siete Optimism (OP) nebudú mať za následok vytváranie nových tokenov.
  • Vklady a výbery OP znovu spustíme, keď bude upgradovaná sieť stabilná a nebudeme o tom používateľov informovať v ďalšom oznámení.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ak potrebujete viac informácií o upgrade a hard forku siete, pozrite si nasledujúce zdroje:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
31. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.