Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Binance Pay spúšťa spoluprácu s Yesim: Užite si neobmedzené dáta pri používaní aplikácie Binance a ďalšie odmeny za dáta.

Binance Pay spúšťa spoluprácu s Yesim: Užite si neobmedzené dáta pri používaní aplikácie Binance a ďalšie odmeny za dáta.

2023-06-07 07:28

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Binance Pay oznamuje nové partnerstvo so spoločnosťou Yesim, špičkovým poskytovateľom plánov eSIM. Na oslavu toho služba Binance Pay spúšťa novú kampaň, kde si používatelia môžu vychutnať neobmedzené dáta pri používaní aplikácie Binance pri nákupe a aktivácii plánu eSIM v hodnote minimálne 10 EUR pomocou služby Binance Pay. Používatelia si môžu aktivovať svoje plány eSIM prístupom k mini programu Yesim na trhovisku Binance v aplikácii Binance.

Okrem toho všetci používatelia, ktorí si zakúpia a aktivujú plán eSIM v hodnote minimálne 10 EUR od Yesim so službou Binance Pay počas obdobia kampane, budú mať nárok na získanie ďalších dát v hodnote 2 EUR k novo zakúpenému plánu eSIM.

Obdobie kampane: 20. 03. 2023 00:00 (UTC) až do odvolania 

Ako sa zúčastniť:

 1. Stiahnite si aplikáciu Binance a zaregistrujte si účet Binance Pay. Preskočte tento krok, ak ste tak už urobili.

 2. Pokračujte do mini programu Yesim na trhovisku Binance.

 3. Zakúpte si a aktivujte plán eSIM od Yesim pomocou služby Binance Pay. Aby ste získali nárok na odmeny, uistite sa, že plán eSIM má hodnotu ekvivalentu aspoň 10 EUR .

Ako získať prístup k Yesim na trhovisku Binance:

 1. Prihláste sa do aplikácie Binance a uistite sa, že je povolený režim Pro .

 2. Potiahnutím nadol na domovskej stránke získate prístup k [Trhovisku]. Nájdite Yesim z uvedených obchodníkov. 

Alternatívne môžu používatelia naskenovať QR kód pomocou svojich mobilných zariadení alebo prostredníctvom aplikácie Binance, aby získali prístup k mini programuYesim na trhovisku Binance.

Pre viac informácií: 

Podmienky: 

 • Iba overení používatelia, ktorí si úspešne zaregistrovali účet Binance Pay, budú mať nárok na odmeny. Ak chcete získať prístup k Binance Pay, stiahnite si najnovšiu aplikáciu Binance alebo aktualizujte svoju aplikáciu Binance na verziu iOS v2.47.0 alebo Android v2.47.0, príp. novšiu.

 • Účasťou na tejto kampani používatelia súhlasia s tým, že budú viazaní týmito podmienkami a nasledujúcimi dodatočnými podmienkami, a budú sa považovať za prijaté: (a) Podmienky Binance pre kampane s odmenami; (b) Podmienky používania Binance Pay; (c) Podmienky používania Binance; a (d) Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Binance; všetky sú zahrnuté formou odkazu do týchto podmienok. 

 • V prípade akéhokoľvek nesúladu alebo rozporu medzi týmito podmienkami kampane a akýmikoľvek inými zahrnutými podmienkami budú mať prednosť ustanovenia týchto podmienok kampane, po ktorých budú nasledovať nasledujúce v tomto poradí a v rozsahu takéhoto rozporu: (a) Podmienky Binance pre kampane s odmenami; (b) Podmienky používania Binance Pay; (c) Podmienky používania Binance; a (d) Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Binance.

 • Iba oprávnení používatelia, ktorí si úspešne zakúpia a aktivujú plán eSIM od Yesim pomocou služby Binance Pay cez mini program Yesim na trhovisku Binance počas obdobia kampane, budú mať nárok na získanie neobmedzených dát pri používaní aplikácie Binance. Okrem toho všetci používatelia, ktorí splnia vyššie uvedené požiadavky počas obdobia kampane, získajú automaticky ďalšie dáta v hodnote 2 EUR na svoje plány eSIM. 

 • Aby sa používatelia kvalifikovali na odmeny, musia si od Yesim zakúpiť plán eSIM v hodnote minimálne 10 EUR.

 • Oprávnení používatelia by mali využiť dodatočnú dátovú odmenu (t.j. v hodnote 2 EUR na používateľa) do dvoch mesiacov od vyrovnania. 

 • Neobmedzené využitie dát v aplikácii Binance sa odhaduje na približne 2 GB. Po dosiahnutí počiatočných 2 GB používatelia dostanú ďalšie 2 GB dát pri nižšej rýchlosti 512 kbps (len na použitie v aplikácii Binance). 

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú akékoľvek známky podvodného správania.

 • Binance si vyhradzuje právo zastaviť kampaň a/alebo zmeniť odmeny podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

20. 03. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 27. 04. 2023, aby sa rozšírili dodatočné dátové odmeny pre všetkých oprávnených používateľov a aby sa vysvetlilo, že neobmedzené využitie dát sa spomalí po 2 GB využitia v aplikácii Binance.

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Doplňte svoju peňaženku a svoje transakcie vykonávajte opatrne. Toto nie je finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania platformy Binance, Podmienkach používania služby Binance Pay a vo Varovaní pred rizikom.