Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Delistovanie
Binance odstráni zo zoznamu HNT a WABI dňa 24. 03. 2023

Binance odstráni zo zoznamu HNT a WABI dňa 24. 03. 2023

2023-03-20 12:02
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
V spoločnosti Binance pravidelne kontrolujeme každé uvedené digitálne aktívum, aby sme sa uistili, že aj naďalej spĺňa vysokú úroveň štandardu, ktorú očakávame. Keď coin alebo token prestane spĺňať tento štandard alebo sa zmení prostredie, vykonáme podrobnejšiu kontrolu a prípadne ho vyradíme. Veríme, že je to najlepší spôsob, ako ochrániť všetkých našich používateľov.
Pri vykonávaní týchto kontrol berieme do úvahy viacero faktorov. Tu sú niektoré z faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či príslušné digitálne aktívum vyradíme alebo nie:
 • Záväzok tímu k projektu
 • Úroveň a kvalita rozvojovej činnosti
 • Obchodný objem a likvidita
 • Stabilita a bezpečnosť siete pred útokmi
 • Stabilita siete / smart kontraktu
 • Úroveň verejnej komunikácie
 • Miera odpovede na naše pravidelné žiadosti o náležitú starostlivosť
 • Dôkaz o neetickom/podvodnom konaní alebo nedbanlivosti
 • Prispenie k zdravému a udržateľnému krypto ekosystému
Na základe našich najnovších kontrol sme sa rozhodli, že dňa 24. 03. 2023 o 03:00 (UTC) odstránime zo zoznamu a ukončíme všetky obchodné páry s nasledujúcimi tokenmi:
 • Helium (HNT)
 • Tael (WABI)
Upozorňujeme, že:
 • Presné obchodné páry, ktoré sa odstránia, sú: HNT/BUSD, WABI/BTC
 • Všetky obchodné príkazy budú po ukončení obchodovania automaticky odstránené na každom príslušnom obchodnom páre.
 • Ak chcete zobraziť svoje aktíva po ukončení obchodovania, uistite sa, že na stránke Fondy nemáte začiarknutú možnosť „Skryť malé aktíva“.
 • Dňa 25. 03. 2023 03:00 (UTC) budú pozastavené vklady tokenov HNT. Vklady tokenov HNT po 25. 03. 2023 03:00 (UTC) sa nepripíšu na váš účet a obnovenie nebude podporované.
 • Binance bude podporovať výmenu kontraktu Helium (HNT) v sieti Solana (SOL) s nasledujúcim časovým plánom:
  • Dňa 17. 04. 2023 03:00 (UTC) budú pozastavené výbery tokenov HNT.
  • Binance bude riešiť všetky technické otázky jednotlivých používateľov, ktorí držia HNT na svojich účtoch Binance.
  • Adresa smart kontraktu HNT (SOL): hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux
  • Výbery tokenov HNT budú znovu otvorené dňa 21. 04. 2023 03:00 (UTC) a naďalej podporované do 24. 06. 2023 03:00 (UTC).
 • Vklady tokenov WABI po 25. 03. 2023 03:00 (UTC) už nebudú pripísané na váš účet.
 • Výbery tokenov WABI z Binance budú podporované do 26. 04. 2023 do 03:00 (UTC).
 • Služba Simple Earn vyradí vyššie uvedené tokeny dňa 24. 03. 2023 o 06:00 (UTC). Používatelia si môžu vopred vyplatiť svoje flexibilné a uzamknuté produkty. Inak sa tieto flexibilné a uzamknuté produkty automaticky vyplatia vo vyššie uvedenom čase a následne sa prevedú do spotových peňaženiek používateľov.
 • Z krypto pôžičiek sa vyradia a zlikvidujú vyššie uvedené tokeny ako vypožičateľné aktíva a kolaterálne aktíva dňa 22. 03. 2023 o 03:00 (UTC). Používateľom odporúčame, aby svoje aktíva spravovali včas a predišli tak prípadným nepríjemnostiam.
 • Z VIP pôžičiek sa vyradia a zlikvidujú vyššie uvedené tokeny ako vypožičateľné aktíva a kolaterálne aktíva dňa 22. 03. 2023 o 03:00 (UTC). Používateľom odporúčame, aby svoje aktíva spravovali včas a predišli tak prípadným nepríjemnostiam.
 • Darčeková karta Binancevyradí vyššie uvedené tokeny dňa 24. 03. 2023 o 03:00 (UTC). Používateľom odporúčame, aby si vopred spravovali svoju darčekovú kartu s týmito tokenmi a predišli tak prípadným nepríjemnostiam.
 • Binance Pay odstráni tokeny dňa 24. 03. 2023 03:00 (UTC).
 • Tam, kde sa to vyžaduje, Binance ukončí služby strategického obchodovania pre vyššie uvedené spotové obchodné páry dňa 24. 03. 2023 03:00 (UTC). Používateľom sa dôrazne odporúča aktualizovať a/alebo zrušiť svoje obchodné stratégie pred ukončením služieb strategického obchodovania, aby sa predišlo akýmkoľvek potenciálnym stratám.
 • Binance Futures will close all positions and conduct an automatic settlement on the USDⓈ-M HNTUSDT Perpetual Contract at 2023-03-20 09:00 (UTC). The contract will be delisted after the settlement is complete. Users are not allowed to open new positions for the aforementioned contract starting from 2023-03-20 08:00 (UTC).
  • In order to protect our customers and prevent potential risks in extremely volatile market conditions, Binance Futures may undertake additional protective measures toward the USDⓈ-M HNTUSDT Perpetual Contract without further announcement, including but not limited to adjusting the maximum leverage value, position value, and maintenance margin in each margin tier, updating funding rates such as the interest rate, premium and capped funding rate, changing the constituents of the price index, and using the Last Price Protected mechanism to update the Mark Price.
  • Binance Futures will adjust the leverage and margin tiers of the USDⓈ-M HNTUSDT Perpetual Contract at 2023-03-17 09:00 (UTC), as per the table below. Existing positions opened before the update will be affected. It is strongly advised to adjust the position and leverage prior to the adjustment in order to avoid any potential liquidation.
Updates to Leverage & Margin Tiers:
 • HNTUSDT (Trvalé kontrakty USDⓈ-M)
Previous Leverage and Margin Tiers
New Leverage and Margin Tiers
Finančná páka
Pozícia pred zmenou (nominálna hodnota v USDT)
Maintenance Margin Rate (Before Change)
Finančná páka po zmene
Pozícia po zmene (nominálna hodnota v USDT)
Maintenance Margin Rate (After Change)
21 - 25-násobok
0 < pozícia ≤ 5 000
2,00 %
9 - 10-násobok
0 < pozícia ≤ 5 000
2,00 %
11 - 20-násobok
5 000 < pozícia ≤ 25 000
2,50 %
7 - 8-násobok
5 000 < pozícia ≤ 25 000
2,50 %
6 - 10-násobok
25 000 < pozícia ≤ 300 000
5,00 %
6-násobok
25 000 < pozícia ≤ 300 000
5,00 %
5-násobok
300 000 < pozícia ≤ 800 000
10,00 %
5-násobok
300 000 < pozícia ≤ 800 000
10,00 %
3 - 4-násobok
800 000 < pozícia ≤ 1 000 000
12,50 %
3 - 4-násobok
800 000 < pozícia ≤ 1 000 000
12,50 %
2-násobok
1 000 000 < pozícia ≤ 3 000 000
25,00 %
2-násobok
1 000 000 < pozícia ≤ 1 500 000
25,00 %
1-násobok
3 000 000 < pozícia ≤ 5 000 000
50,00 %
1-násobok
1 500 000 < pozícia ≤ 2 000 000
50,00 %
Ďakujeme vám za podporu počas budovania krypto ekosystému spôsobom, ktorý podporuje transparentnosť a dlhodobý, udržateľný rast.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
17. 03. 2023
Kde nás nájdete
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.