Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Aktualizácie údržby peňaženky
Binance obnovuje vklady TORN prostredníctvom siete Ethereum a BNB Smart Chain a do 30. 05. 2023 presunie TORN do inovačnej zóny

Binance obnovuje vklady TORN prostredníctvom siete Ethereum a BNB Smart Chain a do 30. 05. 2023 presunie TORN do inovačnej zóny

2023-05-30 08:24
Milí Binančáci,
Keďže návrh na obnovenie stavu správy v Tornado Cash (TORN) DAO bol schválený a vykonaný, Binance obnovila vklady pre TORN prostredníctvom siete Ethereum (ERC20) a BNB Smart Chain (BEP20). Predtým boli vklady TORN prostredníctvom siete Ethereum (ERC20) a BNB Smart Chain (BEP20) odňa 21. 05. 2023 o 01:48:40 (UTC) pozastavené kvôli nedávnemu incidentu v TORN DAO.
Navyše, na základe nedávnych recenzií sa Binance rozhodla presunúť Tornado Cash (TORN) do inovačnej zóny odo dňa 30. 05. 2023. Projekty umiestnené v inovačnej zóne budú z hľadiska ich vývoja pozorne sledované.
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
29. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.