Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance NFT spúšťa VIP program NFT

Binance NFT spúšťa VIP program NFT

2023-05-31 08:17

Milí Binančáci,

Binance NFT s potešením oznamuje blížiace sa spustenie VIP programu NFT a to dňa 01. 06. 2023 o 05:00 (UTC), ktorý prináša ďalšie privilégiá všetkým oprávneným používateľom NFT.

Program pozostáva z dvoch podprogramov: Program pre VIP obchodníkov s NFT a Program pre VIP držiteľov NFT. V rámci programu pre VIP obchodníkov s NFT sa obchodníci s NFT môžu automaticky kvalifikovať na upgrade do úrovne VIP NFT tým, že splnia požiadavky 30-dňového objemu predaja NFT a 30-dňového objemu obchodovania s NFT. Prípadne sa môžu držitelia NFT kvalifikovať na upgrade do úrovne VIP NFT automaticky splnením požiadavky dennej priemernej hodnoty držby aktív NFT za posledných 30 dní v programe pre VIP držiteľov NFT. 

VIP používatelia NFT budú môcť využívať nižšie poplatky za obchodovanie na Trhovisku Binance NFT, ako aj upgrade do úrovne Binance VIP až na VIP 4, a to podľa ich VIP NFT úrovne. Umožní to väčšiemu počtu používateľov dostať sa k privilégiám, ktoré sú dostupné len pre VIP Binance, ako sú znížené poplatky za obchodovanie na spote a futures, služby pokrytia kľúčových účtov a exkluzívne pozvánky na podujatia Binance.

Poznámka: Do požiadaviek VIP programu NFT sa budú započítavať iba oprávnené zbierky NFT . Úplný zoznam oprávnených zbierok NFT nájdete na stránke s poplatkami.

Požiadavky programu pre VIP obchodníkov s NFT:


VIP NFT úroveň

Kvalifikačné požiadavky pre VIP obchodníkov s NFT

Benefity VIP obchodníkov s NFT

Objem predaja NFT za 30 dní (ekvivalent USDT)

A/alebo

Objem obchodovania s NFT za 30 dní (ekvivalent USDT)

Poplatky za obchodovanie

Trhovisku NFT Binance

VIP 1

≥ 10 000

a

≥ 20 000

0,90 %

VIP 1

VIP 2

≥ 50 000

a

≥ 100 000

0,80 %

VIP 2

VIP 3

≥ 100 000

a

≥ 200 000

0,70 %

VIP 3

VIP 4

≥ 180 000

a

≥ 360 000

0,60 %

VIP 4

VIP 5

≥ 270 000

a

≥ 540 000

0,50 %

VIP 6

≥ 360 000

a

≥ 720 000

0,40 %

VIP 7

≥ 450 000 

a

≥ 900 000

0,30 %

VIP 8

≥ 540 000 

a

≥ 1 080 000

0,20 %

VIP 9

≥ 630 000

a

≥ 1 260 000

0,10 %

Požiadavky programu pre VIP držiteľov NFT: 


VIP NFT úroveň 

Kvalifikačné požiadavky pre VIP držiteľov NFT

Benefity VIP držiteľov NFT

Denná priemerná hodnota držby aktív NFT za posledných 30 dní (ekvivalent USDT)

Poplatky za obchodovanie

Trhovisku NFT Binance

VIP 1

≥ 100 000

0,90 %

VIP 1

VIP 2

≥ 250 000

0,80 %

VIP 2

VIP 3

≥ 500 000 

0,70 %

VIP 3

VIP 4

≥ 1 000 000 

0,60 %

VIP 4

Poznámky: 

 • Používatelia, ktorí spĺňajú príslušné požiadavky podprogramu, budú automaticky povýšení na príslušnú VIP NFT úroveň denne o 05:00 (UTC). Nie je potrebné, aby používatelia o program žiadali.

 • Používatelia si môžu pozrieť svoj profil Binance NFT a overiť si svoju aktuálnu VIP NFT úroveň. Ak sa používateľ kvalifikuje na viac ako jeden VIP podprogram NFT, platí vyššia VIP NFT úroveň. 

 • Všetci VIP používatelia NFT tiež dostanú upgrade úrovne Binance VIP až po úroveň VIP 4 na základe svojej poslednej VIP NFT úrovne denne o 05:00 (UTC), ako je uvedené v tabuľkách vyššie. Okrem toho existujúci používatelia Binance VIP 1-9 budú môcť využívať nižšie poplatky za obchodovanie na trhovisku Binance NFT, pretože budú vo VIP programe NFT automaticky priradení k VIP úrovniam NFT 1-9. 

  • Napríklad používateľom Binance VIP 9 a NFT VIP 9 budú účtované rovnaké zľavnené poplatky pri uzatváraní obchodov na Trhovisku Binance NFT. To isté platí pre používateľov Binance VIP 8 a NFT VIP 8 atď.

 • Program VIP obchodník s NFT

  • Do 30-dňového objemu predaja NFT a 30-dňového objemu obchodu s NFT v programe VIP obchodníka s NFT sa v prípade potreby započítajú iba nákupy a/alebo predaje oprávnených zbierok NFT . Úplný zoznam oprávnených zbierok NFT nájdete na stránke s poplatkami.

  • 30-dňový objem predaja NFT sa vzťahuje na hodnotu ekvivalentnú USDT všetkých kvalifikovaných predajov NFT uskutočnených používateľom na Trhovisku Binance NFT za posledných 30 dní.

  • 30-dňový objem obchodu NFT sa vzťahuje na hodnotu ekvivalentnú USDT všetkých kvalifikovaných NFT nákupov a predajov uskutočnených používateľom na Trhovisku Binance NFT za posledných 30 dní. 

  • Binance použije v denných výpočtoch 30-dňového objemu predaja NFT a 30-dňového objemu obchodu s NFT výmenný kurz USDT v reálnom čase, v ktorom sú uskutočnené nákupné/predajné objednávky NFT.

 • Program pre VIP držiteľov NFT

  • Do dennej priemernej hodnoty držby aktív NFT za posledných 30 dní v programe pre VIP držiteľov NFT sa započítavajú iba držby aktív NFT z oprávnených zbierok NFT. Úplný zoznam oprávnených zbierok NFT nájdete na stránke poplatkov.

  • Spoločnosť Binance urobí denne o 01:00 (UTC) záznam všetkých kvalifikovaných držieb aktív NFT na účtoch používateľov. Na základe minimálnych cien NFT jednotlivých oprávnených zbierok NFT o 01:00 (UTC)potom spoločnosť Binance vypočíta dennú hodnotu držby aktív NFT a dennú priemernú hodnotu držby aktív NFT za posledných 30 dní podľa nižšie uvedených vzorcov.

   • Denná hodnota držby aktív NFT = [(počet NFT z oprávnenej zbierky NFT 1 x minimálna cena oprávnenej zbierky NFT 1 o 01:00 UTC) + ... (počet NFT z oprávnenej zbierky NFT N x minimálna cena oprávnenej zbierky NFT Zbierka N o 01:00 UTC)]

   • Denná priemerná hodnota držby aktív NFT za posledných 30 dní = súčet denných oprávnených hodnôt držby aktív NFT používateľov za posledných 30 dní / 30 (dní)

Zistite viac o Trhovisku NFT Binance:

Podmienky:

 • Aby sa používatelia mohli zúčastniť VIP programu VIP, musia vykonať overenie totožnosti

 • Všetky čiastky držaných aktív NFT, objemy obchodovania NFT a metriky súvisiace s VIP programom NFT meria Binance podľa vlastného a výlučného uváženia. Binance si vyhradzuje právo na kontrolu a konečné schválenie úprav úrovní v súlade s internými požiadavkami.

 • Objem obchodov zahŕňa nákupy aj predaje, s výnimkou falošných obchodov.

 • Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať používateľov z programu, ak je účet používateľa zapojený do akéhokoľvek nečestného alebo podvodného správania (napr. falošné obchodovanie, nelegálne hromadne registrované účty, vlastné obchodovanie alebo manipulácia s trhom).

 • Viac informácií o štruktúre poplatkov za iné produkty a služby nájdete v časti Štruktúra VIP poplatkov.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť program alebo pravidlá programu podľa vlastného uváženia.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia. 

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

29. 05. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Sledujte Binance NFT cez 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Hodnota vášho NFT môže klesať alebo stúpať. NFT sú vystavené vysokému trhovému riziku. Spoločnosť Binance nie je zodpovedná za overenie identity, legitimity alebo pravosti akéhokoľvek NFT. NFT nie sú vo väčšine krajín regulované, uistite sa preto, že máte povolený prístup k nášmu Trhovisku Binance NFT s ohľadom na vašu konkrétnu situáciu. Ďalšie podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach Binance NFT, našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.