Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance dokončuje integráciu Tetheru (USDT) na sieťach Arbitrum One a Optimism, otvára vklady

Binance dokončuje integráciu Tetheru (USDT) na sieťach Arbitrum One a Optimism, otvára vklady

2023-06-02 16:01
Milí Binančáci,
Binance dokončila integráciu Tether (USDT) do sietí Arbitrum One a Optimism. Vklady do Tether (USDT) sú teraz otvorené v oboch sieťach. Binance otvorí výbery pre Tether (USDT) v sieťach Arbitrum One a Optimism, keď budú dostatočné vklady, a nebude o tom používateľov informovať v ďalšom oznámení.
Svoje pridelené vkladové adresy Tether (USDT) v sieťach Arbitrum One a Optimism nájdete na stránke Vklad krypto tu. Používatelia môžu nájsť adresy smart kontraktov Tether (USDT) v sieťachArbitrum One a Optimism .
Upozorňujeme, že: 
  • Binance podporuje Tether (USDT) ako premostené aktíva v sieťach Arbitrum One a Optimism. 
  • Premostený smart kontrakt pre Tether (USDT) v sieti Optimism spravuje Optimism Foundation. Nevydáva ho Tether a nemožno ho uplatniť pomocou Tetheru.
  • Tether (USDT) v sieti Arbitrum One, premostený smart kontrakt je riadený multisigom Tetheru. Tether (USDT) v sieti Arbitrum One je premostený token. Nevydáva ho Tether a nemožno ho uplatniť pomocou Tetheru.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
02. 06. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.