Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance dokončuje integráciu protokolu Ooki (OOKI) v sieti Polygon, otvára vklady a výbery

Binance dokončuje integráciu protokolu Ooki (OOKI) v sieti Polygon, otvára vklady a výbery

2023-05-30 08:24
Milí Binančáci,
Binance dokončila integráciu protokolu Ooki (OOKI) do siete Polygon. V sieti Polygon sú teraz otvorené vklady a výbery pre protokol Ooki (OOKI).
Svoju pridelenú adresu pre vklad protokolu Ooki (OOKI) nájdete v sieti Polygon na stránke Vklad krypto tu. Adresu smart kontraktu protokolu Ooki (OOKI) v sieti Polygon nájdete tu.
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
29. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.