Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance dokončila plán výmeny tokenov a rebrandingu Cocos-BCX (COCOS) na COMBO (COMBO)

Binance dokončila plán výmeny tokenov a rebrandingu Cocos-BCX (COCOS) na COMBO (COMBO)

2023-06-02 16:01
Milí Binančáci,
Binance dokončila výmenu tokenov Cocos-BCX (COCOS) a plán zmeny značky na COMBO (COMBO)
Upozorňujeme, že:
  • Distribúcia COMBO (COMBO) bola zrealizovaná v pomere 1 COCOS = 1 COMBO.
  • Nové adresy smart kontraktov COMBO (COMBO):
  • Vklady a výbery pre COMBO (COMBO) prostredníctvom sietí BNB Smart Chain (BEP20) a Ethereum (ERC20) sú už teraz otvorené.
  • Vklady a výbery pre tokeny Cocos-BCX (COCOS) BEP2, BEP20 a ERC20 už nebudú viac podporované.
  • Svoje pridelené adresy vkladov COMBO (COMBO) nájdete na stránkeVklad krypto.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich odkazoch:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
02. 06. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.