Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Aktualizácie údržby peňaženky
Binance bude podporovať upgrade a hard fork siete Injective (INJ)

Binance bude podporovať upgrade a hard fork siete Injective (INJ)

2023-03-20 12:01
Milí Binančáci,
Binance bude podporovať upgrade a hard fork siete Injective (INJ).
  • Upgrade a hard fork siete Injective (INJ) sa uskutoční pri výške bloku Injective 28 864 000 alebo 17. 03. 2023 približne o 15:00 (UTC). Vklady a výbery pre INJ budú 17. 03. 2023 približne od 14:00 (UTC) pozastavené.
Upozorňujeme, že:
  • Obchodovanie s INJ nebude počas aktualizácie siete a hard forku ovplyvnené.
  • Upgrade a hard fork siete Injective (INJ) sa uskutoční pri výške bloku Injective 28 864 000. Odhadovaný čas je len informačný.
  • Binance bude riešiť všetky technické otázky jednotlivých používateľov, ktorí držia INJ na svojich účtoch Binance.
  • Upgrade a hard fork siete Injective (INJ) nebudú mať za následok vytváranie nových tokenov.
  • Vklady a výbery INJ znovu spustíme, keď bude upgradovaná sieť stabilná, pričom používateľov o tom nebudeme informovať samostatným oznámením.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ak potrebujete viac informácií o upgrade a hard forku siete, pozrite si nasledujúce zdroje: 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
17. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.