Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance bude podporovať swap kontraktu TrueUSD (TUSD)

Binance bude podporovať swap kontraktu TrueUSD (TUSD)

2023-06-09 07:38
Milí Binančáci,
Binance bude podporovať swap kontraktu TrueUSD (TUSD) na BNB Smart Chain s nasledujúcim časovým plánom:
  • Dňa 12. 06. 2023 08:00 (UTC) budú vklady a výbery TUSD na BNB Smart Chain (BEP20) pozastavené.
  • Spotové obchodovanie, maržové obchodovanie, Binance Pay, VIP pôžička, obchodovanie s futures a odbery Simple Earn nebudú počas výmeny kontraktu ovplyvnené.
  • Binance bude riešiť všetky technické otázky jednotlivých používateľov, ktorí držia TUSD na svojich účtoch Binance.
  • Po dokončení swapu kontraktu a otvorení vkladov a výberov TUSD (BEP20) bude vydané samostatné oznámenie.
  • Po výmene kontraktu staré tokeny TUSD (BEP20) prevezmú ako akronym TUSDOLD. Používatelia, ktorí vložia TUSDOLD prostredníctvom starého smart kontraktu TUSD (BEP20), budú môcť tieto tokeny vymeniť za nové tokeny TUSD (BEP20) pomocou funkcie prevodu.
  • Upozorňujeme, že vklady a výbery starých tokenov TUSD (BEP20) budú podporované až do konca launchpoolu Maverick Protocol (MAV) (t.j. 08. 07. 2023 23:59 UTC). Binance bude tiež podporovať konverziu nových tokenov TUSD (BEP20) na staré tokeny TUSD (BEP20) do 23. 06. 2023.
  • Adresa starého smart kontraktu TUSD (BEP20): 0x14016E85a25aeb13065688cAFB43044C2ef86784
  • Adresa nového smart kontraktu USD (BEP20): 0x40af3827F39D0EAcBF4A168f8D4ee67c121D11c9
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si nasledujúce informácie: 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
08. 06. 2023
Kde nás nájdete 
Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 14. 06. 2023 s cieľom objasniť, že vklady a výbery starých tokenov TUSD (BEP20) budú podporované až do konca launchpoolu Maverick Protocol (MAV) a Binance bude podporovať konverziu nových TUSD ( BEP20) tokeny na staré TUSD (BEP20) tokeny do 23. 06. 2023. Predošlá aktualizácia zo dňa 08. 06. 2023 objasnila, že obchodovanie s futures nebude ovplyvnené počas swapu kontraktu.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.