Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance aktualizuje VIP program pre príjemcov pôžičiek (01. 06. 2023)

Binance aktualizuje VIP program pre príjemcov pôžičiek (01. 06. 2023)

2023-06-01 07:37
Milí Binančáci, 
Binance oznamuje, že zníži požiadavku na 30-dňový priemerný denný čistý objem pôžičiek pre používateľov VIP 1 - VIP 4 vo VIP programe pre príjemcov pôžičieko 33,33 % so začiatkom dňa 01. 06. 2023 00:00 (UTC).
Aby sa teraz používatelia kvalifikovali na VIP upgrade v rámci programu, musia splniť nové požiadavky na 30-dňový priemerný denný čistý objem pôžičiek a denný priemerný zostatok BNB uvedený v tabuľke nižšie. 
Požiadavky na VIP program pre príjemcov pôžičiek: 
30-dňový denný priemerný čistý objem pôžičiek pred aktualizáciou  (ekvivalent USDT)
30-dňový priemerný denný čistý objem pôžičiek po aktualizácii (ekvivalent USDT)
150 000
100 000
25 BNB
VIP 1
650 000
500 000
100 BNB
VIP 2
2 500 000
2 000 000
250 BNB
VIP 3
13 500 000
10 000 000
500 BNB
VIP 4
20 000 000
20 000 000
1 000 BNB
VIP 5
40 000 000
40 000 000
1 750 BNB
VIP 6
65 000 000
65 000 000
3 000 BNB
VIP 7
120 000 000
120 000 000
4 500 BNB
VIP 8
160 000 000
160 000 000
5 500 BNB
VIP 9
Hlavné body VIP programu pre príjemcov pôžičiek:
 • Používatelia, ktorí splnia prahové hodnoty 30-dňového priemerného denného čistého objemu pôžičiek a denného priemerného zostatku BNB, budú automaticky inovovaní na zodpovedajúcu VIP úroveň na dennej báze, ak ich VIP program pre príjemcov pôžičiek kvalifikuje na vyššiu VIP úroveň, než je ich aktuálne postavenie. Nie je potrebné, aby používatelia požiadali o program.
 • Pre maržu:
 • Pre VIP pôžičku:
  • Pri VIP pôžičke nie je definovaný žiadny limit na pôžičku, pokiaľ používatelia dodržiavajú požadované pomery rizika. Všetky pôžičky sú však závislé od dostupnosti. 
  • Kolaterál VIP pôžičiek v spotovej peňaženke sa dá voľne obchodovať na spotovom trhu, pokiaľ používatelia dodržiavajú príslušné pomery LTV a riziko. Ak sa chcete dozvedieť viac o pomeroch rizika pre VIP pôžičky, kontaktujte nás prostredníctvom telegramu na @vip_loan_binance.  
Zapojte sa do VIP programu pre príjemcov pôžičiek už teraz! 
Poznámky:
 • VIP úroveň používateľa sa určí podprogramom Binance VIP, na ktorý má nárok. Ak ich objem obchodovania na spote alebo futures kvalifikuje na vyššiu VIP úroveň alebo sa kvalifikujú na vyššiu VIP úroveň v rámci iného podprogramu Binance VIP, použije sa najvyššia VIP úroveň a ich úroveň nebude ovplyvnená VIP programom pre príjemcov pôžičiek.  
 • 30-dňový denný priemerný čistý objem pôžičiek bude počítať čisté objemy pôžičiek z krypto pôžičiek, VIP pôžičky a marže (t.j. denný priemerný čistý objem pôžičiek na krypto pôžičkách za posledných 30 dní + denný priemerný čistý objem pôžičiek na VIP pôžičke za posledných 30 dní + ( denný priemerný čistý objem pôžičiek na marži za posledných 30 dní * 0,2)).  
  • Čistý objem pôžičiek = celkový vypožičaný objem – celkový splatený objem. 
  • Pri výpočte 30-dňového priemerného denného čistého objemu pôžičiek sa na objemy pôžičiek s maržou použije multiplikátor 0,2 . Objemy pôžičiek z krypto pôžičiek a VIP pôžičky sú vypočítané v plnej výške.
 • Na výpočet 30-dňového priemerného denného čistého objemu pôžičiek sa použije ekvivalent USDT aktív požičaných z krypto pôžičiek, VIP pôžičky a marže.
 • Denný prehľad denného priemerného zostatku BNB používateľov a 30-dňový denný priemerný čistý objem pôžičiek bude vypočítaný o 23:59:59 (UTC) s použitím výmenného kurzu USDT v reálnom čase. Používatelia sa budú upgradovať na vyššiu VIP úroveň nasledujúci deň o 00:00 (UTC). 
 • Požiadavka na priemerný denný zostatok BNB na VIP program pre príjemcov pôžičiek sa nemení. Pre viac informácií si prečítajte pravidlá výpočtu denného priemerného zostatku BNB.
 • Používatelia môžu byť odstránení z VIP programu pre príjemcov pôžičiek, ak ich 30-dňový priemerný denný čistý objem pôžičiek alebo denný priemerný zostatok BNB klesne pod minimálnu hranicu ekvivalentu 100 000 USDT a 25 BNB.
 • Navštívte stránku Binance Institutional a skontrolujte svoju aktuálnu VIP úroveň.
 • Získajte viac informácií o tom, ako sa stať Binance VIP.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
31. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo doplniť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.