Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Automatické investovanie pridáva MAGIC: Absolvujte kvíz a získajte bezplatný skúšobný plán automatického investovania MAGIC a prihláste sa na odber automatického investovania a podeľte sa o tokenové poukážky v hodnote 16 BNB

Automatické investovanie pridáva MAGIC: Absolvujte kvíz a získajte bezplatný skúšobný plán automatického investovania MAGIC a prihláste sa na odber automatického investovania a podeľte sa o tokenové poukážky v hodnote 16 BNB

2023-06-07 07:28

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne. 

Trvanie kampane: 05. 06. 2023 12:00 (UTC) až 18. 06. 2023 23:59 (UTC)

Na oslavu spustenia MAGIC na automatickom investovaní spúšťa Binance aktivitu Kvíz automatického investovania MAGIC dňa 05. 06. 2023 o 12:00 (UTC), kde používatelia môžu získať vedomosti o priemerovaní dolárových nákladov (DCA), automatickom investovaní a MAGIC. Prvých 60 000 používateľov automatického investovania , ktorí úspešne absolvujú kvíz počas trvania kampane, bude mať nárok na bezplatný mesačný plán automatického investovania MAGIC na nasledujúcich päť mesiacov.

Okrem toho používatelia, ktorí sa prihlásia na odber automatického investovania s minimálnou čiastkou ekvivalentnou aspoň 50 USDT, sa budú môcť po absolvovaní kvízu podeliť o 16 BNB v tokenových poukážkach. Všetci oprávnení účastníci budú zoradení podľa ich celkovej oprávnenej výšky odberu počas trvania kampane a prvých 100 oprávnených používateľov bude mať nárok na odmeny podľa nižšie uvedenej štruktúry odmien. 

Štruktúra odmien:

Hodnotenie na základe celkovej oprávnenej výšky odberu

Odmena na oprávneného používateľa formou tokenových poukážok

1. miesto

2,25 BNB

2. - 5. miesto

1 BNB

6. - 10. miesto

0,5 BNB

11. - 50. miesto

0,1 BNB

51. - 100. miesto

0,065 BNB

[Kliknite sem a zapojte sa do kampane]

Ako začať:

 • 1. krok: Kliknite na tlačidlo [Spustiť kvíz] v hornej časti stránky aktivity.

 • 2. krok: Otvorte kvíz a prečítajte si dostupné zdroje o DCA, automatickom investovaní a MAGIC.

 • 3. krok: Správne odpovedzte na všetky otázky v kvíze. Používatelia môžu vyskúšať kvíz znova, ak neodpovedali na všetky otázky správne. Po kvíze sa prihláste na odber automatického investovania 

 • 4. krok: Kvalifikovaní používatelia automaticky dostanú svoje mesačné plány automatického investovania MAGIC do 02. 07. 2023 23:59 (UTC).

Upozorňujeme, že: 

 • Bezplatný mesačný plán automatického investovania MAGIC funguje ako skúšobný plán, ktorý používateľom umožňuje využívať rôzne funkcie automatického investovania dostupné v ich regióne bez toho, aby im vznikli akékoľvek náklady počas prvých piatich mesiacov.

 • Oprávnení používatelia budú dostávať mesačný plán automatického investovania MAGIC v hodnote 1 USDT. Množstvo 1 USDT sa rovnomerne rozdelí na obdobie piatich mesiacov na nákup MAGIC prostredníctvom mesačného plánu automatického investovania (teda 0,2 USDT na splátku).

 • Používatelia nemôžu upravovať, pozastavovať alebo rušiť mesačný plán automatického investovania MAGIC až do konca päťmesačného obdobia. 

 • Tí, ktorí sa neodhlásia z mesačného plánu automatického investovania MAGIC po skončení päťmesačného obdobia, budú naďalej nakupovať MAGIC prostredníctvom mesačného plánu, kde sa im mesačne automaticky odpočíta 0,2 USDT z ich zostatkov stablecoinov v spotovej peňaženke.

Podmienky:

 • Všetci používatelia automatického investovania budú mať nárok na odmeny v rámci tejto kampane, ale noví používatelia automatického investovania budú mať prioritu pre skúšobný plán automatického investovania MAGIC. 

 • Aby sa používatelia mohli úspešne zúčastniť kampane, musia dokončiť overenie účtu.

 • Aby sa používatelia kvalifikovali na odmeny, musia správne odpovedať na všetky otázky v kvíze. Používatelia sa môžu pokúsiť dokončiť kvíz viackrát, kým správne neodpovedia na všetky otázky.

 • Odmeny budú prideľované podľa poradia. Mesačný program automatického investovania MAGIC, ktorý bude trvať minimálne päť mesiacov, získa najviac 60 000 oprávnených účastníkov. 

 • Odmeny budú rozdané do 02. 07. 2023. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť si odmeny formou poukážok cez Účet > Centrum výhier.

 • Doba platnosti poukážky je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako uplatniť poukážku.

 • Nákupy v rámci automatického investovania je možné realizovať v jednom pláne automatického investovania, portfóliového plánu automatického investovania alebo plánu prepojeného s indexom automatického investovania.

 • Nákupy prostredníctvom plánu automatického investovania môžu byť financované buď zo spotovej peňaženky alebo z flexibilných produktov Simple Earn.

 • Nelegálne hromadne registrované účty a podúčty nebudú oprávnené zúčastniť sa ani nebudú dostávať odmeny.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú známky podvodného správania.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.