Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Aktualizácie o obchodovaní s bitcoinom s nulovým poplatkom a kampani BUSD s nulovým poplatkom pre tvorcu trhu

Aktualizácie o obchodovaní s bitcoinom s nulovým poplatkom a kampani BUSD s nulovým poplatkom pre tvorcu trhu

2023-03-16 08:20
Milí Binančáci,
Binance aktualizuje program obchodovania s bitcoinom s nulovým poplatkom a kampaň s nulovým poplatkom BUSD pre tvorcov trhu s účinnosťou od 22. 03. 2023 00:00 (UTC)
Doba platnosti: 22. 03. 2023 00:00 (UTC) až do odvolania
Štruktúra poplatkov:
Obchodné páry
BTC/TUSD
0 %
0 %
BNB/TUSD, ETH/TUSD
0 %
Štandardné poplatky pre príjemcu podľa úrovne VIP používateľa
BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH, BTC/USDT
Štandardné poplatky pre tvorcov podľa úrovne VIP používateľa
Štandardné poplatky pre príjemcu podľa úrovne VIP používateľa
BNB/BUSD, BTC/BUSD, ETH/BUSD
Štandardné poplatky pre tvorcov podľa úrovne VIP používateľa
Štandardné poplatky pre príjemcu podľa úrovne VIP používateľa
Kľúčové aktualizácie: 
  • Používatelia budú mať naďalej nulové poplatky pre tvorcov trhu aj príjemcov ceny pri obchodovaní s BTC na spotovom a maržovom obchodnom páreBTC/TUSD. Ďalšie podrobnosti o kampani nájdete na tomto odkaze.
  • Kampaň BUSD s nulovým poplatkom pre tvorcov trhu teraz vylúči spotové a maržové obchodné páry BNB/BUSD, BTC/BUSD a ETH/BUSD. Žiadne ostatné spotové a maržové obchodné páry BUSD nebudú ovplyvnené. 
  • Štandardné poplatky za obchodovanie sa budú vzťahovať na spotové a maržové obchodné páry BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH a BTC/USDT párov, ako aj na spotové a maržové obchodné páry BNB/BUSD a ETH/BUSD. 
  • Od 22. 03. 2023 00:00 (UTC)sa obnoví výpočet rabatov z poplatkov tvorcov trhu a poplatkov príjemcov ceny pre vyššie uvedené spotové a maržové páry. Okrem toho sa zodpovedajúci objem obchodov na vyššie uvedených spotových a maržových obchodných pároch BTC započítava do výpočtu úrovne VIP a do všetkých programov poskytovateľov likvidity.
Podmienky: 
  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať obchody, ktoré sa považujú za falošné obchody alebo nelegálne hromadné registrácie účtov, a tiež obchody, ktoré vykazujú atribúty sebazvýhodňovania alebo manipulácie trhu.
  • Všetky obchodné objemy a metriky spojené s programami meria Binance podľa vlastného a výhradného uváženia.
  • Výpočet rabatov z poplatkov tvorcov trhu a príjemcov ceny pre všetky zostávajúce spotové a maržové obchodné páry v rámci oboch programov sa obnovia po skončení príslušného programu, s výhradou ďalších aktualizácií.
  • Po skončení programov sa budú účtovať štandardné obchodné poplatky. Ďalšie podrobnosti nájdete v prehľade poplatkov za úrovne VIP.
  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť program alebo pravidlá programu podľa vlastného uváženia.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
15. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 04. 05. 2023 s cieľom informovať, že používatelia si teraz môžu pri realizácii obchodov na obchodnom páre s maržou BTC/TUSD užívať nulové poplatky pre tvorcov trhu aj príjemcov ceny. 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používaniaVarovanie pred rizikom.