Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Aktualizácia VIP programu Binance, štandardných odporúčaní a programov partnerov: Používatelia VIP 3 – 9 sa budú môcť tešiť zo zľavy 40 % na spotové a maržové obchodné poplatky

Aktualizácia VIP programu Binance, štandardných odporúčaní a programov partnerov: Používatelia VIP 3 – 9 sa budú môcť tešiť zo zľavy 40 % na spotové a maržové obchodné poplatky

2023-05-31 15:07
Milí Binančáci,
Binance aktualizuje štruktúru spotových a maržových poplatkov VIP programu Binance. Štandardný režim odporúčaní a program partnerov tiež aktualizujú pravidlá provízie a rabatov pre spotové a maržové obchodovanie.
Čas účinnosti všetkých aktualizácií: Niekedy medzi 29. 06. 2023 02:00 (UTC) a 29. 06. 2023 06:00 (UTC)
Dôležité aktualizácie:
 • Všetci používatelia úrovne VIP 3 a vyššej budú mať 40 % zľavu z obchodných poplatkov za spotové a maržové obchody.
 • Predchádzajúca kampaň pre používateľov VIP 4 a vyšších na poplatky za spotové obchodovanie ekvivalentné VIP 9, sa skončí.
 • Štandardný režim odporúčaní a program partnerov rozdelia provízie za odporúčanie zo spotových a maržových obchodov pozvaných len vtedy, keď sú pozvaní na úrovni VIP 2 alebo nižšie. Pozvaní na úrovni VIP 3 a vyššie tiež prestanú dostávať zľavy za odporúčanie.
Štruktúra poplatkov Binance za obchodovanie na spote a obchodovanie s maržou:
Štruktúra poplatkov Binance za obchodovanie na spote a obchodovanie s maržou
Úrovne VIP a požiadavky
Predchádzajúce poplatky za spotové a maržové obchodovanie
Nové poplatky za spotové a maržové obchodovanie
Úroveň *
30D spotový a maržový objem obchodu (ekvivalent BUSD)
A/alebo
Bežný používateľ
< 1 000 000
alebo
≥ 0
0,1000 % / 0,1000 %
0,1000 % / 0,1000 %
0,0750 % / 0,0750 %
VIP 1
≥ 1 000 000
a
≥ 25
0,0900 % / 0,1000 %
0,0900 % / 0,1000 %
0,0675 % / 0,0750 %
VIP 2
≥ 5 000 000
a
≥ 100
0,0800 % / 0,1000 %
0,0800 % / 0,1000 %
0,0600 % / 0,0750 %
VIP 3
≥ 20 000 000
a
≥ 250
0,0700 % / 0,1000 %
0,0420 % / 0,0600 %
0,0315 % / 0,0450 %
VIP 4
≥ 100 000 000
a
≥ 500
0,0700 % / 0,0900 %
0,0420 % / 0,0540 %
0,0315 % / 0,0405 %
VIP 5
≥ 150 000 000
a
≥ 1 000
0,0600 % / 0,0800 %
0,0360 % / 0,0480 %
0,0270 % / 0,0360 %
VIP 6
≥ 400 000 000
a
≥ 1 750
0,0500 % / 0,0700 %
0,0300 % / 0,0420 %
0,0225 % / 0,0315 %
VIP 7
≥ 800 000 000
a
≥ 3 000
0,0400 % / 0,0600 %
0,0240 % / 0,0360 %
0,0180 % / 0,0270 %
VIP 8
≥ 2 000 000 000
a
≥ 4 500
0,0300 % / 0,0500 %
0,0180 % / 0,0300 %
0,0135 % / 0,0225 %
VIP 9
≥ 4 000 000 000
a
≥ 5 500
0,0200 % / 0,0400 %
0,0120 % / 0,0240 %
0,0090 % / 0,0180 %
* Navštívte štruktúru VIP poplatkov alebo používateľské centrum a skontrolujte si svoju aktuálnu úroveň VIP.
Poznámky: Provízie a zľavy za odporúčanie a partnerské subjekty môžu byť ovplyvnené v závislosti od VIP úrovní pozvaných. Ak účty pozvaných majú VIP úroveň 2 alebo nižšiu, odporúčatelia budú naďalej dostávať provízie za odporúčanie. Sprostredkovanie medzi hlavným účtom Binance Link a podúčtami sa riadi rovnakými pravidlami.
Príklady:
 • Ak používateľ VIP 7 pozve používateľa VIP 2 alebo nižšieho, odporúčateľ dostane provízie za odporúčanie zo spotových a maržových obchodov pozvaného.
 • Ak je účet pozvaného navýšený na VIP 3 alebo vyšší, odporúčateľ nebude dostávať provízie za odporúčanie zo spotových alebo maržových obchodov pozvaného a bude pokračovať v prijímaní provízií za odporúčanie len vtedy, keď sa účet pozvaného zníži na VIP 2 alebo nižší.
Ďalšie informácie:
Podmienky:
 • Aby sa používatelia mohli zúčastniť VIP programu Binance, musia všetci absolvovať process KYC .
 • Ak používatelia s nižšími VIP úrovňami upgradujú na VIP 3 alebo vyššiu na základe ich posledného 30-dňového spotového a maržového objemu obchodovania (alebo objemu obchodovania s futures) a počas obdobia aktivity splnia požiadavky na držbu BNB, budú mať nárok na upgrade na vyššiu úroveň VIP v rámci programu automaticky na ďalší deň.
 • Aktualizácia sa vzťahuje len na poplatky používateľov za spotové a maržové obchodovanie. Oprávnení používatelia začnú využívať nové spotové a maržové poplatky za obchodovanie niekedy medzi 29. 06. 2023 02:00 (UTC) a 29. 06. 2023 06:00 (UTC), čo sa odrazí v reálnom poplatku používateľov za obchodovanie.
 • VIP úroveň používateľa bude určená posledným 30-dňovým spotovým a maržovým obchodným objemom (alebo objemom obchodovania s futures) a držbou BNB. Po úprave bude nová VIP úroveň a zodpovedajúce výhody platné 30 dní.
 • Používatelia, ktorí sa už zúčastnili pozývacieho VIP programu, sa tejto aktivity môžu zúčastniť.
 • Produkty a služby Binance môžu byť obmedzené v určitých jurisdikciách alebo regiónoch alebo na určitých používateľov v závislosti od právnych a regulačných požiadaviek. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez upozornenia zmeniť, upraviť alebo uložiť dodatočné obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania produktov a služieb Binance. 
 • Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť VIP program Binance, štandardné odporúčacie a programy partnerov alebo ich pravidlá podľa vlastného uváženia.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
31. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Poznámka: Toto oznámenie bolo aktualizované 15. 06. 2023 s cieľom aktualizovať čas účinnosti relevantných zmien. Viac informácií nájdete tu.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používaniaVarovanie pred rizikom.