Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Domov
Prognóza ceny
Hinto Prognóza ceny
Hinto Price Prediction

Prognóza ceny Hinto (HNT)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokému trhovú riziku a volatilite. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete súvisiacim rizikám.
Akú hodnotu bude mať Hinto (HNT) v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026? Pozrite sa na názory ostatných členov komunity, ich cenové ciele a úroveň dôvery v projekt, známu ako konsenzuálne hodnotenie. Zobrazené údaje zodpovedajú názorom zapojených používateľov a nie názoru spoločnosti Binance.
Ste pripravení kúpiť si HNT? Binance akceptuje širokú škálu mien a uľahčuje vám nákup kryptomeny prostredníctvom USD, EUR, CNY, AUD, INR a ďalších fiat mien. Pozrite sa, ako nakupovať tokeny dostupné na Binance.
Kúpiť Hinto

Cieľová cena dňa pre Hinto (HNT)

$ 0.06686

+1%
(24H)
Zadajte svoju predpoveď rastu / poklesu ceny
* Všetky predpovede cien sú založené na predpovediach samotných používateľov. Binance k nim neprispieva, ani ich žiadnym spôsobom neovplyvňuje.
Zobrazte svoju cieľovú cenu na grafe pomocou nástroja Prognóza ceny na grafe nižšie. Jednoducho zadajte svoju prognózu rastu Hinto v percentách a kliknite na „Vypočítať prognózu.“

Upozorňujeme, že môžete zadať záporné alebo kladné percento rastu.
Skutočné
Predpoveď

Technická analýza

Technická analýza je užitočným nástrojom na predikciu trendov na grafe. Nedávno však veľa ľudí začalo obchodovať pomocou botov, ktorí majú naprogramované koncepty technickej analýzy. Nižšie je automatizovaná správa o tom, kde sa trh vyvíja a akým smerom sa bude v rôznych časových intervaloch do budúcnosti uberať. Aj keď ide o predpoveď ceny Hinto založenej na technických údajoch, urobte si vlastný prieskum a obchodujte na základe svojich vlastných znalostí a schopností:
4 hodiny
1 deň
1 týždeň

Pohyblivý priemer

 1. V štvorhodinovom časovom rámci má Hinto v súčasnosti medvedí trend, pričom 50-dňový kĺzavý priemer momentálne klesá.
 2. Kĺzavý priemer Hinto za 200 dní klesá už od 9/25/2023, čo znamená že trend je slabý.
 3. V štvorhodinovom časovom rámci, pokiaľ ide o pravdepodobnú predikciu ceny Hinto sa zdá, že je vzhľadom na trend, akým sa uberajú 50 a 200-dňové medvedie kĺzavé priemery, býčia.

Index relatívnej sily

 1. V súčasnosti je RSI v neutrálnej zóne 30-70, čo naznačuje, že cena má neutrálny trend, pričom cena môže RSI chvíľu udržať v tomto stave.

Pohyblivý priemer

 1. V dennom časovom rámci má Hinto v súčasnosti medvedí trend, pričom 50-dňový kĺzavý priemer momentálne klesá a je nad aktuálnou cenou Hinto, čo by mohlo pri ďalšej interakcii s ním pôsobiť ako odpor.
 2. Kĺzavý priemer Hinto za 200 dní klesá už od 8/31/2023, čo znamená že trend je slabý.
 3. 200-dňový kĺzavý priemer je momentálne nad cenou, čo znamená, že ak s ním bude cena opäť interagovať, môže byť potenciálne použitý ako odpor na pokračovanie trendu.
 4. V jednodňovom časovom rámci, pokiaľ ide o pravdepodobnú predikciu ceny Hinto sa zdá, že je vzhľadom na trend, akým sa uberajú 50 a 200-dňové kĺzavé priemery, medvedia.

Index relatívnej sily

 1. V súčasnosti je RSI v neutrálnej zóne 30-70, čo naznačuje, že cena má neutrálny trend, pričom cena môže RSI chvíľu udržať v tomto stave.

Pohyblivý priemer

 1. V týždennom časovom rámci má Hinto v súčasnosti medvedí trend, pričom 50-dňový kĺzavý priemer momentálne klesá a je nad aktuálnou cenou Hinto, čo by mohlo pri ďalšej interakcii s ním pôsobiť ako rezistencia.

Index relatívnej sily

 1. V súčasnosti je RSI v neutrálnej zóne 30-70, čo naznačuje, že cena má neutrálny trend, pričom cena môže RSI chvíľu udržať v tomto stave.
MACD
 1. Na strane histogramu nedochádza ani k medvedej, ani k býčej divergencii. Ak neexistuje medvedí alebo býčí signál divergencie, neexistuje ani žiadny signál pre histogram.

O prognóze ceny HNT: 2023-2026

Podľa vášho zadania prognózy cien pre Hinto sa hodnota HNT môže zvýšiť o +5% a dosiahne $ 0.077398 do 2026.

Aktuálna cena HNT

$ 0.06686

+1%
(24H)
Aktuálna cena Hinto je dnes $ 0.06686 za (HNT / USD) s aktuálnou trhovou kapitalizáciou $ 0 USD. 24-hodinový objem obchodovania je $ 0 USD. Cena HNT v USD sa aktualizuje v reálnom čase. Hinto je za posledných 24 hodín +1%. Má cirkulujúcu dodávku 0.
Chcete mať prehľad o cenách coinov? Navštívte náš adresár s cenami coinov a pridajte si ho do záložky.

Feedy

Novinky

Blogy

Centrum noviniek Binance

Feedy
Novinky
Blogy

Feedy

Novinky

Blogy

Blog - Cieľom sťažnosti SEC je unilaterálne definovať štruktúru trhu kryptomien
Cieľom sťažnosti SEC je unilaterálne definovať štruktúru trhu kryptomien
Sme sklamaní, že sa Komisia pre cenné papiere a burzu USA rozhodla dnes podať sťažnosť proti spoločnosti Binance, ktorá sa snaží okrem nápravných opatrení aj o cielenú núdzovú pomoc. Od začiatku sme aktívne spolupracovali na vyšetrovaniach s Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) a usilovne sme pracovali na zodpovedaní ich otázok a riešení ich obáv.
2023-06-04
2023-06-04
Obsah publikovaný na našich stránkach Prognózy coinov je založený na informáciách a spätnej väzbe, ktoré nám poskytli overení používatelia Binance a/alebo iné zdroje tretích strán. Sú vám prezentované „tak, ako sú“ a na informačné a ilustračné účely, bez zastúpenia alebo akejkoľvek záruky. Uvedená prognóza cien nemusí byť presná a podľa toho s ňou treba zaobchádzať. Budúca cena sa môže výrazne líšiť od uvedenej prognózy a netreba sa na ňu spoliehať. Prognózy by sa nemali vykladať ako finančné poradenstvo, ani nie sú určené na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Spoločnosť Binance nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku vášho odkazu, použitia a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah zverejnený na našich stránkach Prognózy coinov.
Berte na vedomie, že ceny digitálnych aktív sú vystavené vysokému trhovému riziku a volatilite cien. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je dobrým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám.Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom.
Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania Binance, Varovaní pred rizikom a v špecifických Zmluvných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na túto funkciu Prognózy coinov používateľov.