USDⓈ-M
Opcie
New
Trhy
USD
Pravidlá obchodovania
Pravidlá obchodovania
Finančná páka a marža
Informácie o viacerých aktívach
Portfólio marže
* Počet otvorených podmienených príkazov (vrátane príkazov stop-limit, stop-market a trailing-stop) je súčasne obmedzený na 10 na symbol na jedného používateľa. Otvorené podmienené príkazy sú zahrnuté v maximálnych otvorených príkazoch.