Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel

Nákup a predaj NFT – pochopenie transakčných poplatkov

2021-05-20

Zdá sa, že každý deň prináša správy o ďalšom predaji nezameniteľného tokenu (NFT), ktorý dosahuje neuveriteľnú cenu. Nie je teda žiadnym prekvapením, že každý chce byť tvorcom a premeniť predmet, ktorý vlastní, na jedinečný zberateľský kúsok. Každý, kto má notebook a nápad na potenciálny zberateľský predmet, bez ohľadu na to, aký je jednoduchý, absurdný, alebo triviálny, môže teraz vytvoriť NFT. 

Či už tvorca používa NFT Binance alebo inú platformu na razenie, hodnota jeho nezameniteľného tokenu bude závisieť od niekoľkých faktorov. Nie každý tvorca je Beeple, ani každý predaj nie je uskutočnený s publicitou aukcie spoločností Christie's alebo Sotheby's. Väčšina tvorcov obsahu ponúka svoje NFT za nízke ceny, zvyčajne nie viac ako niekoľko stoviek dolárov, ak vôbec. 

Mnohí po razení a predaji svojich NFT zistia, že na ich prekvapenie sú výnosy niekedy menšie, ako sa očakávalo. Keďže väčšina tvorcov je v kryptopriestore nováčikom, neuvedomujú si, že interakcie s blockchainom, na ktorom sú NFT, nie sú zdarma.

Tento článok vysvetľuje poplatky, na ktoré môžete naraziť pri navigácii v ekosystéme NFT. Nie je to podrobný návod na predaj NFT, ale vysvetľuje, kde a prečo vznikajú poplatky. Potom budete vedieť lepšie posúdiť, ako naceniť svoj zberateľský predmet a nájsť spôsoby, ako si udržať čo najväčší zisk.

Stručný úvod do NFT

Poďme sa rýchlo pozrieť na niektoré základy, ktorým budete musieť porozumieť, kým sa pustíte do predaja NFT. Tu sa zameriame len na tie aspekty, ktoré sú relevantné pre náklady spojené s vytváraním, nákupom a predajom NFT.

NFT je digitálny token, ktorý nemožno meniť ani duplikovať. Každý z nich sa od ostatných niečim líši. Nezameniteľný token väčšinou predstavuje jedinečný objekt, ktorý môže byť hocičím. Môže byť fyzický, ako napríklad vlastníctvo obrazu alebo virtuálne dielo, ako je obrázok PNG, videoklip alebo meme. Zdá sa, že potenciál premeniť čokoľvek na NFT je nekonečný. Uistite sa však, že daný predmet vlastníte.

Tvorca NFT rozhoduje o cene predaja, právach na ďalší predaj a autorské honoráre s akýmikoľvek ďalšími podmienkami predaja. Inteligentný kontrakt (samoobslužný program) zachytáva tieto informácie a zaznamenáva ich na blockchaine. Ak chce niekto kúpiť NFT, môže buď osobne komunikovať s jeho tvorcom alebo prejsť na trhovisko NFT. Každé trhovisko automatizuje proces predaja v závislosti od podmienok stanovených tvorcom, ako je napríklad rezervná alebo kúpna cena.

Nemusíte písať svoje vlastné inteligentné kontrakty ani sami vytvárať token. Vznikli rôzne online trhoviská, ktoré sa zameriavajú na NFT a pred používateľmi skrývajú základné technické aspekty. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako NFT fungujú, určite si prečítajte náš článok Akadémie Binance. 

Ako vznikajú poplatky

Interakcia s blockchainom nie je zdarma. Aj Ethereum aj BNB Smart Chain (BSC) disponujú konceptom nazývaným gas. Gas je meradlom výpočtového „paliva“ potrebného na akúkoľvek interakciu s blockchainom. Každá interakcia vyžaduje určité množstvo gas v závislosti od množstva a typu použitých výpočtov a požadovanej úložnej kapacity. Inteligentné kontrakty NFT sú zvyčajne výpočtovo náročnejšie a spotrebujú viac gas ako jednoduché prevody prostriedkov.

Skutočná suma závisí od ceny gas, ktorá kolíše v závislosti od viacerých faktorov (pozri vysvetlenie poplatkov gas tu). Poplatky gas kompenzujú ťažiarov, ktorí vykonávajú výpočtovú prácu na overenie a zaznamenávanie transakcií na blockchaine. Tieto poplatky sú splatné v etheri na sieti Ethereum alebo v BNB na sieti BSC. 

Ak nastavíte príliš nízku cenu gas, vaša transakcia často zostane nepotvrdená, pretože ťažiari uprednostňujú transakcie s vysokými cenami gas. Tento mechanizmus vytvára medzi používateľmi systém prihadzovania. Niektoré kryptopeňaženky sledujú aktuálnu trhovú cenu gas a odporúčajú používateľovi vhodnú hodnotu. Sieť Ethereum má už nejaký čas relatívne vysoké ceny gas, ktoré dokonca dosiahli 50 dolárov za transakciu. Pre porovnanie, sieť Binance Smart Chain poskytuje oveľa nižšie poplatky, pričom jednoduché prevody zvyčajne nestoja viac ako 0,10 USD.

S ohľadom na tieto skutočnosti si poďme načrtnúť náklady na každý krok procesu vytvárania, zaznamenávania, nákupu a prípadne ďalšieho predaja NFT. Nie všetko závisí od poplatkov gas, ale niekoľko krokov áno.

Vytvorenie a financovanie peňaženky

Prvým krokom je vytvorenie kryptopeňaženky, ktorá bude uchovávať prostriedky na zaplatenie poplatkov gas a získanie akýchkoľvek výnosov z predaja. Existuje veľa bezplatných peňaženiek, ako napríklad peňaženka Binance Chain WalletMetaMask. Peňaženka funguje ako kanál, prostredníctvom ktorého tvorcovia interagujú s trhoviskami NFT.

Pridanie kryptomeny do vašej peňaženky vyžaduje konverziu fiat meny alebo použitie kryptoburzy ako Binance.com. Prevod vyžaduje zaplatenie poplatkov, ktoré sú zvyčajne zahrnuté v konverznom kurze.

Vstup na trhovisko NFT a razenie NFT

Väčšina trhovísk poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu opísať vaše NFT a podmienky jeho predaja. Treasureland a BakerySwap na BNB Smart Chain sú dve z najväčších trhovísk, na ktoré sa treba pozrieť, alebo OpenSea pre NFT založené na sieti Ethereum. Keď sa zaviažete k vytvoreniu NFT, musíte zaplatiť poplatky gas, aby ste mohli komunikovať s inteligentným kontraktom, ktorí razí váš token. Niektoré trhoviská NFT neúčtujú poplatky za uvedenie NFT na trh. Poplatok za razenie je splatný pri predaji NFT a náklady znáša kupujúci. Nie každý trh však funguje takto.

  Stojí za zmienku, že niektoré trhy pracujú so špecifickými blockchainmi. Vaša peňaženka musí mať vhodnú kryptomenu použiteľnú s týmto reťazcom. Vo väčšine prípadov to bude BNB pre BSC a ether pre Ethereum. Budete musieť použiť kryptoburzu, aby ste konvertovali primeranú sumu vašich aktuálnych držieb na správnu menu. S touto konverziou sa tiež bude spájať poplatok.

Predaj NFT

Keď sa vaše NFT predá, trhovisko si bude pravdepodobne účtovať poplatok alebo províziu za službu platformy. Pri interakcii s inteligentným kontraktom spojeným s predajom na blockchaine sa platí aj poplatok gas.

Platenie

Nakoniec je tu poplatok gas pri prevode čistých prostriedkov z predaja do peňaženky predajcu. Ak tvorca dostane honorár za ďalší predaj na základe pôvodnej zmluvy, táto suma sa zníži o ďalší poplatok gas.

Zhrnutie

Ak ste sa dočítali až sem, je vám jasné, že pri vytváraní, predaji a nákupe NFT sa poplatkom nevyhnete. Ale dbaním na všetky spôsoby vzniku poplatkov môžete akékoľvek prekvapenia zmierniť. Pomôže vám to tiež lepšie oceniť váš zberateľský predmet, aby ste nakoniec dosiahli primeranú návratnosť.

Poplatkom gas sa pri interakcii s blockchainom nedá vyhnúť. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete na ich zníženie podniknúť. Patria sem:

  • Výber blockchainu s nižšími poplatkami, ako je BNB Smart Chain, na razenie vášho NFT. 

  • Pochopenie poplatkov, ktoré si trhoviská NFT účtujú za spracovanie uvedenia, razenia a predaja vášho NFT. Líšia sa medzi platformami a stojí za to ich preskúmať.

  • Štúdium kolísania cien za gas za určité obdobie, aby ste našli čas, kedy sú ceny za gas za razenie vášho NFT nižšie. Aktuálne ceny za gas na BSC si môžete pozrieť tu a ceny za gas na sieti Ethereum tu.

Dobre pripravený tvorca NFT je najlepší spôsob, ako rozšíriť tento nový trh so zberateľskými predmetmi. V konečnom dôsledku môže z NFT ekosystému profitovať viac ten, kto lepšie porozumie tomu, ako poplatky fungujú.