Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

CZ-ho zásady

2022-10-12

Toto je postupne dopĺňaný dokument, v ktorom sa snažím zaznamenať niektoré zásady a princípy, ktorými sa riadim. Nie všetky zásady sa dajú označiť za správne alebo nesprávne, väčšina z nich predstavuje iba môj uhol pohľadu.

1. Všeobecné zásady

1.1. Buďte féroví

Jedná sa o všeobecný princíp pokrývajúci mnoho aspektov života, od osobných vzťahov, kolegov v práci až po obchodné dohody. Verím, že k ľudom sa treba správať férovo. Nevyužívajte iných a nedovoľte, aby iní využívali vás. Ak sa vám v tomto nepodarí dosiahnuť tú správnu rovnováhu, v živote sa ďaleko nedostanete. To sa samozrejme ľahko hovorí, ale ťažšie dodržiava v reálnom živote. Každý vníma subjektívne a je trochu zaujatý v prospech samého seba. Musíte tomu odolať a byť čo najobjektívnejší.

1.2. Budujte dlhodobé, obojstranne výhodné vzťahy alebo dohody

Ľudia toto tvrdenie nadmerne používajú a dávajú mu zlú povesť. Ja mu však verím. Úspech sa buduje dlhodobo a na udržanie zdravých vzťahov je potrebné vytvárať a udržiavať dlhodobé obojstranne výhodné dohody. Aby dohoda mala zmysel, musí byť výhodná pre obe strany. Vždy sa opýtajte, čo z toho získa druhá strana. 

Jednostranné ponuky nevydržia dlho a vždy si musíte hľadať nových (slabých) partnerov, s ktorými budete spolupracovať. Návratnosť investícií je záporná a krátkodobé úspechy sú malé. Nie som ich zástancom. Často majú z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv. Takéto dohody odvádzajú vašu pozornosť od vášho dlhodobého cieľu, pričom skryté alternatívne náklady sú vysoké.

Zamerajte sa na dlhodobé a väčšie výhry.

Zahrajte si nekonečnú hru (the infinite game) (https://simonsinek.com/books/the-infinite-game/).

Pod pojmom „krátkodobá výhra“ mám na mysli jednorazové krátkodobé výhry. Nezamieňajte si to s postupnými malými výhrami, ktoré smerujú k väčšiemu dlhodobému cieľu. Tie sa vám určite zídu.

1.3. Snažte sa vyhnúť „zlým“ vzťahom

Existujú tzv. neetickí/toxickí ľudia. Ľudia, ktorí nezdieľajú vaše hodnoty alebo poslanie. Ľudia, ktorí plytvajú vašim časom. Pustite ich z hlavy. Odstráňte ich zo svojho života. Hlavne posledná kategória ohľadom ľudí, ktorí plytvajú vašim časom, je často opomínaná.

Jedná sa o ľudí, ktorí sú „nároční na údržbu“, alebo tzv. „nároční priatelia“. Neustále vyžadujú vašu pozornosť, sú rozrušení z každej maličkosti, potrebujú vám hovoriť alebo potrebujú, aby ste im opakovali, akí sú dôležití, dobrí atď. Na tom nie je nič zlé, ale ja (CZ) ich nezvládam. Pracujem len s nenáročnými a sebavedomými ľuďmi.

A potom sú tu „ukecané“ typy. Na tom opäť nie je nič zlé. Avšak v tejto fáze môjho života nemám čas na klebety. Takýmto ľudom sa tiež snažím vyhýbať. Viac o rozhovoroch si povieme neskôr.

1.4. Buďte etickí

Nikdy neprekračujte etické hranice. Vždy sa vám to vráti.

Pri práci s používateľmi vždy zvoľte najsprávnejší postup, nie ten najľahší. 

1.5. Sústreďte sa

Úspech sa neodvíja od toho, koľko vecí ste schopní urobiť. Odvíja sa od toho, akí ste dobrí v niekoľkých vybraných veciach. Schopnosť sústrediť sa vám umožni tvrdo pracovať. Snažte sa zo svojho života odstrániť rušivé vplyvy. 

Čo sa týka mňa, nemám veľa koníčkov. Každý deň cvičím 30 minút. Nevlastním veľa fyzického majetku, ktorý by bolo potrebné udržiavať. To je príliš časovo náročné. 

Potenciálnym rizikom takéhoto prístupu je až príliš úzke zameranie, v dôsledku ktorého vám uniknú príležitosti. Avšak v dnešnom svete preťaženom informáciami sa to stáva len ťažko.

1.6. Buďte pozitívni

Všetci v živote čelíme mnohým výzvam, či už ide o vzťahy s rodinou a priateľmi, alebo problémy v práci. Pozitívny prístup zvyčajne prináša pozitívne výsledky. Neviem presne prečo to tak je, ale svet tak jednoducho funguje.

V hlave mi utkvelo jedno príslovie, ktoré mi v priebehu rokov veľmi pomohlo.

„Čo robiť, keď sa dostanete na dno údolia? Len kráčajte ďalej a dostanete sa z neho von.“

Ak viete, že konáte eticky, všetky negatíva sa vytratia. Budete nabití pozitívnou energiu. To je jedna z hlavných výhod etického správania.

1.7. Buďte zodpovední 

Správne zmýšľanie je predpokladom úspechu v živote. Buďte zodpovední a hrdí na to, čo robíte. 

Nerobte len strojové úlohy. Nebuďte ten, čo len pokladá tehly na stenu. Buďte ten, čo stavia katedrálu. Ak si nemyslíte, že „staviate katedrálu“, mali by ste si nájsť inú prácu.

Ak sa chystáte niečo urobiť, choďte do toho naplno. Premýšľajte o tom, čo ešte musíte urobiť, aby ste to zlepšili, a čo vám ostatní nepovedali. Neste zodpovednosť za výsledky, úspechy alebo neúspechy. Ak si osvojíte tento spôsob myslenia, vaše pracovné výsledky sa magicky zlepšia a na ceste k úspechu budete napredovať rýchlejšie.

1.8. Neustále sa vzdelávajte

Svet sa neustále vyvíja. Preto sa musíte neustále učiť. Čítajte knihy. Žite v rôznych mestách. Vytvorte si svetonázor.

Správy zvyčajne nečítam. Zistil som, že je ľahké stotožniť sa s obsahom desaťminútových článkov, ale tieto články nejdú dostatočne do hĺbky a po prečítaní sa na vás nič nenalepí.

Keď čítam knihy, informácie v nich idú do detailov, vidím za nimi dôvody, príklady, a po 8 hodinách majú niektoré koncepty tendenciu sa na vás nalepiť. Zistil som, že knihy majú najvyššiu návratnosť investícií, pokiaľ ide o sebazdokonaľovanie. Kupujem veľa kníh, asi 300 ročne, ale nedočítam ich všetky. Ročne prečítam približne 80 kníh.

Tiež sa snažím každý deň niečo málo napísať. Môže to byť príspevok na blog alebo článok (ako je tento). Písanie mi pomáha upevniť si myšlienky a lepšie ich usporiadať.

2. Pochopte svet

Ak chcete dosiahnuť akýkoľvek úspech, je dôležité najprv pochopiť, ako funguje svet.

Pochopiť, ako fungujú ľudia. Na to odporúčam prečítať si knihu Sapienshttps://www.amazon.com/Sapiens-Yuval-Noah-Harari-audiobook/dp/B00VXJQ88K/. Jednoducho povedané, žijeme vo svete ľudí. Každý má v hlave inú verziu sveta. To znamená, že každý žije v inom svete. Skúste teda pochopiť svety iných ľudí.

Nezastávajte príliš čierno-biele názory. Svet je málokedy binárny. Mnohí ľudia majú príliš zjednodušený pohľad na svet. Takéto zmýšľanie ich len zriedkakedy privedie k úspechu. Skúste sa pozrieť na veci na hlbšej úrovni. V reálnom živote je väčšina vecí o rovnováhe.

Niektorí ľudia si napríklad naivne predstavujú, že všetky pravidlá sú dobré. Pravidlá vytvárajú ľudia a nie vždy sú dokonalé. Prečítajte si knihy: Zákon (The Law, 1850), Ekonómia v jednej lekcii (Economics in One Lesson) atď.

Snažte sa tiež pochopiť obmedzenia vo svete. Nežijeme v dokonalom svete.

Nebojujte vopred prehratý boj. Vyhnite sa mu. Choďte niekam inam. Robte niečo iné. Na tomto svete je toho veľa, čo sa dá robiť. Zamerajte sa na to, aký môžete mať pozitívny prínos.

3. Princípy rozhodovania

Prijímanie správnych rozhodnutí je zručnosť, ktorá sa dá natrénovať. Vždy prechádzam týmito mentálnymi rozhodovacími princípmi, či už sa jedná o rýchle alebo viac premyslené rozhodnutie.

3.1. Prvé zásady

Ak sa rozhodnutie týka jednej zo základných zásad, postupujte podľa nich. Jednoduché, však? V opačnom prípade prejdite k princípom rozhodovania.

3.2. Malé vs. veľké

V prvom rade je potrebné určiť veľkosť alebo vplyv rozhodnutia. 

Ak sa jedná o malé rozhodnutie, urobte ho rýchlo alebo ho delegujte a pokračujte ďalej. Veci ako napríklad kam ísť na večeru alebo malá investícia.

Veľké rozhodnutia si vyžadujú zhromažďovanie údajov a skupinovú diskusiu. Potom sa vyspite a nechajte si 24 hodín na utriedenie myšlienok. Takto postupujte pri veľkých investíciach, sponzoroch atď.

3.3. Dočasné vs. trvalé

Niektoré rozhodnutia sú dočasné a dajú sa zvrátiť, ako napríklad vývoj novej funkcie produktu. Kedykoľvek môžete prestať a pracovať na niečom inom, alebo funkciu vypnúť po tom, čo ju dokončíte. Stratíte tým nejaký čas a energiu, ale inak sa nič vážne nestane.

Niektoré rozhodnutia však nie je ľahké zvrátiť, napríklad veľkú platbu vopred za sponzorskú zmluvu, fúziu a akvizíciu veľkej spoločnosti, ktorú plánujeme integrovať do nášho tímu, atď.

3.4. Odborná spôsobilosť

Ak ide o niečo, čo dobre poznám alebo o tom mám základné informácie, napríklad o relevantných technológiách alebo produktoch, môžem sa rozhodovať rýchlejšie. V oblastiach, ktoré tak dobre nepoznám, ako napríklad marketing, by som musel buď delegovať alebo zapojiť iných odborníkov, prípadne byť pri robení rozhodnutí viac opatrný.

3.5. Dostatočné množstvo informácií

Posledná vec, ktorú si treba položiť, je, či mám/máme dostatok informácií. Pri malých rozhodnutiach nie je potrebné mať veľa informácií. V prípade veľkých rozhodnutí by sme sa ale mali pokúsiť získať všetky potrebné informácie. V konečnom dôsledku sa však často musíme rozhodovať aj na základe obmedzených informácií.

A na záver: zvyčajne je oveľa lepšie urobiť rozhodnutie a potom ho vykonať, ako sa nerozhodnúť vôbec.

4. Tím a organizácia

4.1. Uprednostnite svoj tím

Ak sa niekomu v tíme dobre individuálne darí, avšak celému tímu sa príliš nedarí, málokedy to pre toho človeka prinesie uspokojivé výsledky. Často to však funguje opačne. Ak sa darí celému tímu, je pravdepodobné, že sa bude dariť každému jeho členovi vrátane tých, ktorí majú problémy.

Tím by mal byť zvyčajne na prvom mieste a to zabezpečí aj najlepší dlhodobý individuálny výsledok pre každého jedného člena. Z krátkodobého hľadiska možno budete musieť pri rôznych príležitostiach „spraviť ústupok“, ale z dlhodobého hľadiska sa vám to vyplatí.

4.2. Tímy často premiešavajte

Nedovoľte, aby organizácia zastarala. Viac príležitostí znamená viac možností pre rast nových lídrov. Rýchlo vyriešte problémy s „ľudmi na nesprávnych miestach“ (môže to tiež zvýšiť tento problém, ale...)

Štruktúra tímu určuje architektúru systému. Prečítajte si knihu Tímové topológie (Team Topologies). Nechceme, aby náš softvér zastaral, preto musíme často meniť tímové štruktúry.

4.3. Vnútorná konkurencia je v poriadku

Vždy bude existovať vonkajšia konkurencia, ale ani určitá vnútorná konkurencia nie je zlá. Hlavne buďte v tomto smere profesionálni.

4.4. Riadený chaos je typom štruktúry

Tento bod nie je úplne intuitívny a ťažšie sa vysvetľuje. Pozrime sa na dva extrémne prípady chaosu vs. štruktúrovanosti. Totálny chaos je zlý, to je jasné asi každému. 

Mnohí ľudia si ale myslia, že čím je organizácia štruktúrovanejšia, tým lepšie. Ja s týmto však nesúhlasím. Jasná štruktúra má mnoho výhod vrátane jasného vymedzenia právomocí a zodpovedností, menšieho prekrývania alebo plytvania energiou atď. Vo všeobecnosti to robí organizáciu efektívnejšou. Väčšina ľudí však nemyslí na to, že vďaka tomu je organizácia zvyčajne efektívna len v jednej jedinej veci. (V skutočnosti slovo „organizácia“ znamená štruktúru a optimalizáciu pre jednu vec.) Najextrémnejšou verziou nadmernej organizácie je byrokracia. Ako rastieme, musíme si neustále pripomínať, aby sme sa na takúto úroveň nedostali.

Keď sa svet nejakým spôsobom zmení, silne štruktúrovaná organizácia bude potrebovať viac úsilia na to, aby sa tomu prispôsobila. A svet sa mení naozaj často, najmä v tak mladom odvetví, ako je to naše. V silne štruktúrovanej organizácii je menej organických inovácií, menej vnútornej konkurencie (alebo tlaku na neustále zlepšovanie). Od určitej veľkosti sa rozhodovanie smerom zhora nadol stáva menej efektívnym.

Tým nechcem povedať, že „chaos“ je lepší. Chcem tým povedať skôr to, že je možné dosiahnuť určitú rovnováhu. Žijeme vo svete, ktorý sa neustále mení, a pracujeme v novom odvetví. Naše odvetvie nanovo definuje mnohé tradičné pojmy, ako je ústredie, spoločnosť, tím a dokonca aj peniaze. Vzhľadom na to, že pracujeme na diaľku a globálne, nám mnohé tradičné štruktúry nevyhovujú. 

Zároveň však v mnohých oblastiach potrebujeme mať silnú kontrolu. Narábame s finančnými prostriedkami používateľov. Kvôli tomu je potrebné dôrazne presadzovať bezpečnosť, dodržiavanie predpisov, etiku a neutralitu. Pôsobíme v prostredí, ktoré je regulované. Dodržiavanie predpisov je veľmi dôležité. Prostredie riadeného chaosu si vyžaduje tých najlepších ľudí - ľudí, ktorí sú zanietení a zodpovední. Hľadanie tejto rovnováhy je pre nás nepretržitou výzvou a zároveň nám umožňuje neustále sa zlepšovať. Ide v podstate o to, že chaos je niekedy chcená vlastnosť.

4.5. Často sa venujte lokálnym teambuildingom

Cieľom by mal byť teambuilding raz za mesiac, čo v skutočnosti zvyčajne býva raz za dva mesiace kvôli harmonogramu atď.

Spoločné posedenie pri jedle je najlepší spôsob teambuildingu. Stačí, ak sa ľudia niekde zídu pri obede. Je to jednoduché a efektívne.

Robte to lokálne, naprieč tímami. Vo všeobecnosti som proti lietaniu za účelom teambuildingu. Je to príliš drahé a časovo náročné. Nechcem vytvárať dojem, že s ľuďmi len tak lietame na „dovolenky“. V prípade vysoko distribuovaných menších tímov môže byť vo výnimočných prípadoch v poriadku teambuilding raz za 18 mesiacov, v ideálnom prípade v nadväznosti na nejaký existujúci výlet alebo podujatie.

4.6. Poskytnite spätnú väzbu

Priamu spätnú väzbu poskytujem vždy a kdekoľvek, či už v diskusiách jeden na jedného alebo vo veľkých skupinách. Naučil som sa to z knihy Netflixu (No Rule Rules). Prednosť dávam spätnej väzbe vo veľkých skupinách, aby sa aj ostatní ľudia mohli priučiť a ja sa zároveň nemusím mnohokrát opakovať.

Veľa ľudí mi povedalo, že boli prvýkrát šokovaní, keď dostali takúto spätnú väzbu. Nakoniec si na to však zvykli.

Chcem v Binance vybudovať kultúru úprimnej spätnej väzby. Mám pocit, že 99 % ľudí nedáva ostatným dostatočnú spätnú väzbu. Pri práci na diaľku nedostávame spätnú väzbu reči tela tak ako pri fyzických stretnutiach. Preto to musíme kompenzovať poskytovaním priamej a úprimnej spätnej väzby.

Spoločnosť Bridgewater, ktorej zakladateľom je Ray Dalio, má systém spätnej väzby DOT, ktorý sa mi veľmi páči. V budúcnosti nájdeme nejaký spôsob, ako si ho osvojiť.

4.7. Menej slovných komplimentov

Ak niečo robíte dobre, môžete od ostatných počuť komplimenty typu „dobrá práca, výborne atď.“. Odo mňa si ich až tak veľa asi nevypočujete. Naopak, keď niečo urobíte zle, a zbadám to, s najväčšou pravdepodobnosťou o tom budete počuť.

Moje dôvody sú nasledovné: 1. držíme vysoké štandardy, očakávame excelentnosť, a dobré výsledky by mali byť normou. Ak z každého „malého“ úspechu urobíme veľkú vec, navodí to dojem, že nastavujeme nízku latku. To nie je niečo, čo by sme chceli robiť.

2. Keďže pracujem na diaľku, nevidím všetky úspechy všetkých tímov. Nebudem schopný pokryť všetko. Ak niektorým zablahoželám, ale iným nie, vytvára to psychologickú nerovnováhu alebo pocit zvýhodňovania. Tento problém pri kritike nevzniká, pretože dávam priamo konštruktívnu spätnú väzbu na veci, ktoré vidím. Ostatní sa na zvýhodňovanie nesťažujú.

3. Spokojnosť by mala vychádzať zvnútra. Keď niečo robím dobre, stačí mi môj vnútorný pocit odmeny.

4. Nie je to výhodné z časového hľadiska. Keď niečo urobíme dobre, mali by sme sa zamerať na ďalšiu vec. 

Netvrdím, že je to dobrý prístup, len ja tak fungujem. V skutočnosti si myslím, že chvála s kritikou je pravdepodobne lepší prístup, ale zatiaľ som neprišiel na to, ako to robiť efektívne a distribuovaným spôsobom.

Rôzne kultúry majú rôzne očakávania. Kniha Culture Map to dobre vysvetľuje. Američania sú zvyčajne zástancami kultúry „chválenej práce“, zatiaľ čo Ázijci majú skôr kultúru „kritizovania“.

Účinnejšie je upraviť ich kompenzáciu v ďalšom cykle hodnotenia. Takže ja ľudí odmeňujem, len zvyčajne nie verbálne.

4.8. Sťažnosti vs. ohováranie

Sťažnosti sú súčasťou bežného podnikania a existuje správny a nesprávny spôsob, ako pri nich postupovať. 

Ohováranie je, keď za mnou osobne prídete a začnete sa na niekoho stažovať, bez toho, aby o tom dotyčná osoba vedela. Ohováranie je zlé. Nemám rád klebety a fámy. Proste ich ignorujem. Práve naopak, keď mi to urobíte, poznačím si k vám (nie k nim) negatívny bod.

Sťažnosť je, keď si zarezervujete trojčlenné stretnutie medzi CZ, vami, a osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. Teraz si môžem vypočuť obe strany príbehu naraz.

A čo je dôležitejšie, núti vás to viesť úprimný rozhovor s druhou stranou skôr, ako sa porozprávate so mnou.

Na zvládnutie sťažnosti mi stačí jedno takéto stretnutie. Ak by som mal riešiť fámy a ohováranie, musel by som viesť viacero rozhovorov 1:1 tam a späť. Viete, čo si myslím o čase (o tom neskôr).

Sťažujte sa, ale nešírte fámy. Viem, je to náročné. Lenže schopnosť profesionálne vyjadriť, prečo ste s niekým alebo s niečím nespokojní, je jednou z kľúčových zručností pre úspech. Nebuďte príliš mäkký, ale nebuďte ani príliš prísny. Kľúčom k úspechu je nájsť správnu rovnováhu.

4.9. Odstráňte najslabší článok

Zastávam princíp „zbavenia sa najslabšieho článku“. Čítal som mnoho argumentov proti krivke vitality, vytváraniu vnútornej konkurencie atď. Majú svoje výhody, ale nemyslím si, že dosahujú najlepšiu rovnováhu. 

Podľa mojich skúseností špičkoví pracovníci radi spolupracujú s ďalšími špičkovými pracovníkmi. Keď tím špičkových ľudí dobre spolupracuje, samotná práca sa stáva návykovou. Keď sa do tohto mixu pričlení pracovník s nízkou výkonnosťou, všetko sa tým zničí. Týchto pracovníkov vyraďte.

Zastávam tiež princíp „tím, nie rodina“, ktorý je opísaný v knihe „No Rules Rules“. Nepočúva sa to dobre, ale organizácia je niečo trochu iné ako rodina. Navzájom nám na sebe záleží, ale nebudeme so sebou ťahať ľudí s nízkou výkonnosťou. Je to nezodpovedné voči ostatným členom tímu.

5. Zamestnávanie ľudí

Zamestnávajte vždy tých najlepších ľudí. Ak chcete vyhrať, musíte byť súčasťou silného tímu. Zamestnávajte ľudí pod sebou, zamestnávajte ľudí vedľa seba, zamestnávajte ľudí nad sebou. Zamestnať vlastného šéfa je jedným z najlepších spôsobov, ako napredovať vo svojej kariére, a ukazuje, že ste na vysokej úrovni vyspelosti.

5.1. Vášeň 

Vášeň je jedným z najdôležitejších faktorov, na ktoré sa zameriavam. Pracujeme na diaľku. Nemôžeme (a  emali by sme) spravovať veci na úrovni mikromanažmentu. Ľudia, ktorým chýba vášeň, poľavia a budú vyradení. Najmite tú osobu, ktorá stavia katedrálu.

5.2. Zamestnávajte ľudí, ktorí sa chcú učiť

Zamestnávajte ľudí, ktorí budú vo svojej úlohe rásť, a nie tých, ktorí „už všetko videli a všetko počuli“. Hoci predchádzajúce skúsenosti sú v mnohých situáciách určite výhodou a v niektorých úlohách, napríklad v oblasti dodržiavania predpisov, nevyhnutnou podmienkou, takýto ľudia sa budú nudiť. Často to tiež zapríčiňuje tzv. „nepružné myslenie“, pretože ľudia sú často príliš formovaní svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami.

5.3. Ľudia, ktorí pracujú vs. ľudia, ktorí o tom len hovoria

Zamestnajte pracantov, ktorí sa vedia vyjadriť, nie hovorcov, ktorí nevedia pracovať. Ľudia, ktorí pracujú, ale nevedia sa vyjadriť, sa zvládajú len ťažko. V určitých špecifických technických situáciách môžu byť užitoční, ale nemôžeme ich mať v tíme príliš veľa.

5.4. Zamestnávajte cielene

Každý nový člen musí mať jasne stanovené povinnosti, ideálne s agresívnymi číselnými cieľmi s približne 70 % šancou na úspech.

5.5. Žiadne tituly

Nenajímajte ľudí, ktorí starajú o tituly. Nie je to prekážka, ale rozhodne to nie je dobré znamenie.

5.6. Poslanie nad peniazmi

Nenajímajte ľudí, ktorí sú príliš fixovaní na platy a odmeny. Ľudí by sme mali odmeňovať spravodlivo.

5.7. Ak máte pochybnosti, nenajímajte

Ak máte počas procesu prijímania zamestnancov nejaké pochybnosti, nenajímajte ich. Malé pochybnosti vo fáze pohovoru sa vždy premenia na veľký problém v budúcnosti.

6. Štýl vedenia

6.1. Nesnažte sa motivovať ľudí, ktorí nie sú sami motivovaní 

Je to ako mlátenie prázdnej slamy. Nie je to možné. Nestojí to za to. Je tiež nemožné motivovať ľudí, ktorí nezdieľajú vaše poslanie alebo hodnoty, alebo vás nemajú radi ako lídra, alebo sú jednoducho leniví. Nechajte ich pracovať niekde inde. Ľudia buď sú alebo nie sú motivovaní. Pracujte len s tými, ktorí majú motiváciu.

Pracujeme na diaľku. Leniví ľudia sa môžu ľahko flákať, pretože ich nikto nekontroluje. Je to ale štastie v neštastí. Ľudia sa môžu flákať deň, týždeň alebo možno aj mesiac. Ale po niekoľkých mesiacoch nebudú mať výsledky a vy to budete vedieť. Práca na diaľku vám za určitý čas v skutočnosti uľahčí ich identifikáciu. Prepustite nemotivovaných ľudí vo svojom tíme hneď, ako ich identifikujete.

6.2. Vyhnite sa mikromanažmentu

Mikromanažment zaberie viac času ako samotná práca, ak by ste si ju mali spraviť sám. Ak je mikromanažment nutný, mali by ste toho človeka prepustiť.

6.3. Kvalifikácia na pohovore, ďalej už len výsledky

Ukazovatele výkonnosti, ako keď má niekto „roky praxe“, využívajte len počas náborového procesu. Po zaradení človeka do tímu používajte na meranie výkonnosti už iba jeho výsledky.

6.4. Tip: Pracujte tvrdo, držte sa našich hodnôt a veďte príkladom.

7. Ciele, kľúčové ukazovatele výkonnosti

Používajte výstupné dáta (používatelia, príjmy, podiel na trhu), nie vstupné dáta (úlohy, funkcie, stretnutia, odpracované hodiny).

7.1 Ciele neberte príliš vážne

Stanovenie cieľov má mnoho potenciálnych nevýhod. O tejto téme sa toho už napísalo veľa. Nebudem to tu rozoberať do detailov. Patria medzi ne: pocit zlyhania, keď ich nedokážete dosiahnuť, nedostatočná pracovná snaha po dosiahnutí ľahkého cieľa, neflexibilné smerovanie atď.

Moje najväčšie problémy s cieľmi sú: 1. nikdy nie sú presné alebo vedecké. Vždy ide o nejaký náhodný odhad. V našom odvetví sa podmienky na trhu menia príliš rýchlo. 2. Zaberajú príliš veľa času (a nákladov) na diskusiu.

Kvôli týmto dôvodom si jednoducho stanovte cieľ, pracujte na jeho dosiahnutí, a ak ste ho už dosiahli, stanovte si nový cieľ. Neberte to príliš vážne. Príliš sa na to neupínajte.

Na záver uvediem jeden príklad. Keď spoločnosť Binance začínala, stanovili sme si cieľ stať sa do troch rokov jednou z top 10 búrz na svete. Stali sme sa svetovou jednotkou za 5 mesiacov. Nezastavili sme sa.

8. Obchodné dohody

8.1. Mali by byť jednoduché

Komplexné dohody s mnohými premennými často zlyhávajú aj po ich podpísaní. Zložitým obchodom je ťažké porozumieť. Často dochádza k nejasnostiam alebo nesprávnej interpretácii. Jedna strana sa vždy cíti nejakým spôsobom znevýhodnená a chce niečo zmeniť. Snažte sa uzatvárať jednoduché dohody: strana A poskytne toto a dostane toto; strana B poskytne toto a dostane toto.

8.2. Povedzte nie predtým, než bude neskoro 

Príliš veľa ľudí stráca príliš veľa času so zbytočnými „partnerskými“ diskusiami. Keď sa budete venovať týmto zbytočným diskusiám, nebudete myslieť na užitočné partnerstvá.

8.3. Žiadna exkluzivita

Dlhodobé vzájomne výhodné vzťahy nepotrebujú exkluzivitu. Ľudia, ktorí žiadajú exkluzivitu, si zvyčajne nie sú istí konkurencieschopnosťou alebo hodnotou, ktorú môžu poskytnúť, aspoň z dlhodobého hľadiska. V týchto prípadoch môže byť vhodnejšia krátkodobá (alebo jednorazová) kompenzačná schéma. Ale poznáte môj názor, nevenujte príliš veľa času krátkodobým obchodom. Svet sa mení príliš rýchlo na to, aby ste boli uzavretí, budúcnosť sa nedá predvídať.

Nepodpisujte exkluzívne dohody. Neuzatvárajte sa. Nečakajte ani, že ostatní budú uzatvorení.

8.4. Vypovedanie zmluvy

Vždy majte v zmluve klauzulu o ukončení. Potrebujete spôsob, ako sa dostať zo vzťahov, ktoré nie sú prospešné. Vždy majte na výber z viac možností. Mnoho ľudí pri uzatváraní zmluvy premýšľa o priemerných prípadoch (zvyčajne optimisticky), avšak to je chyba. Myslite na najhorší možný scenár. Na to slúžia zmluvy.

8.5. Vždy majte obmedzené záväzky

Nikdy nepodpisujte zmluvy, ktoré by sa mohli skončiť veľkým alebo „neobmedzeným“ záväzkom. Pri vytváraní zmluvy myslite na extrémne a najhoršie scenáre, nie na „normálne/najlepšie prípady“.

8.6. Žiadne výnimočné prípady

Nikdy nedávajte jednému klientovi súkromnú dohodu, ktorú ostatní nemajú. Ku všetkým klientom pristupujte vždy rovnako. 

9. Pasívny rozvoj podnikania, nízko visiace ovocie

Ja (CZ) zvyčajne zaujímam pasívny prístup k rozvoju podnikania a v živote všeobecne. Ľudia často nechápu tomuto môjmu aspektu, alebo nevedia, ako funguje. 

Toto si netreba zamieňať s vášňou. Som veľmi zanietený pre to, čo robím, ale som pasívny v prístupe k ostatným, obchodným partnerstvám atď.

Nenaháňam sa za vecami, ktoré sa lesknú. V rámci rozvoja podnikania väčšinou nezháňam veľkých klientov alebo partnerov. Vyžaduje si veľa energie a času, aby ste ich naučili niečo o kryptomenových technológiách a vodili ich za ruku pri uzatváraní obchodu prostredníctvom ich vlastných interných právnych procesov a procesov v predstavenstve. Čas konverzie je príliš dlhý, pričom často požadujú neférové podmienky. Návratnosť investícií (ROI) je nízka.

Namiesto toho rád trávim čas prácou s top firmami, ktoré nás kontaktujú. Prichádzajú za nami s úmyslom dostať sa do sveta kryptomien, chcú s nami spolupracovať, a my už len musíme vymyslieť spôsob a podmienky obchodu. Návratnosť investícií je oveľa vyššia. Nemusí to hneď byť spoločnosť ako Apple alebo Google. Ide o to, že ak budeme dôsledne budovať malé úspechy, veľkí partneri k nám skôr či neskôr prídu, väčšinou „sami od seba“.

Ako ďalší príklad uvediem nasledovné: nestrácam čas presviedčaním ľudí, ktorí sa rozhodli, že nemajú radi kryptomeny, ako napríklad Warren Buffett. Rozprávam sa s ľuďmi, ktorí sa chcú učiť, aj keď možno nie sú takí slávni.

Nenavštevujem krajiny alebo vlády, ktoré sa ku kryptomenám stavajú negatívne, ale tie, ktoré chcú prijať kryptomeny, a pomáham im, aj keď sú to len malé krajiny.

V skratke, pracujeme na obchodoch, ktoré môžeme uzavrieť.

Toto si netreba zamieňať s „krátkodobou“ mentalitou. Väčšina týchto obchodov s tzv. „nízko visiacim ovocím“, aj keď sa možno nejedná o jednu z desiatich najznámejších firiem na svete, je stále dlhodobá.

Existuje niekoľko výhrad voči tomuto prístupu.

V prvom rade musíme byť dostatočne dobrí na to, aby k nám ostatní chceli prísť. Binance našťastie v tejto pozícii je. Preto si ju musíme udržať. Tento štýl zmýšľania som mal aj pred úspechom Binance, ale po ňom to samozrejme funguje lepšie.

Musíme si dobre vybrať. Vždy máme veľa prichádzajúcich žiadostí, najmä vzhľadom na dnešnú pozíciu spoločnosti Binance. Výber tých najlepších prichádzajúcich požiadaviek nie je taký jednoduchý, ako sa zdá. Opäť platí, že môj prístup býva rýchly, aby som sa dostal k samotnému jadru dohody.

Napriek všetkému musíme občas robiť osvetu pre prípad, že druhá strana tiež zastáva „pasívnu“ mentalitu. Naša osveta musí byť konkrétna a jasná, a ak na ňu nezareagujú, vieme, že nemajú záujem.

Ani v živote sa nesnažím stretávať so slávnymi ľuďmi. Komunikujem s ľuďmi, ktorí za nami prídu.

10. Štýl práce - neplytvajte časom

Čas je viac obmedzený zdroj ako peniaze. Neplytvajte ním. Keď si začnete vážiť čas, prídu aj peniaze.

10.1. Hovorte nie včas a často

Najúčinnejším nástrojom na úsporu času je povedať „nie“. 

Ak chce niekto diskutovať o „dôležitom“, ale nejasnom partnerstve, odmietnem to. Ak ma niekto pozve na stretnutie s nejakým prominentom, ale bez jasného cieľa, odmietnem. Keď ma niekto pozve na výstavu do galérie, odmietnem. Keď ma niekto pozve na F1, takisto to odmietnem. Futbalový zápas? Nie... Samozrejme na tieto podujatia chodím s priateľmi. Štandardná odpoveď je však nie. 

Týmto spôsobom ušetrím čas na dôležitejšie veci, aj keby som mal zostať sám v hotelovej izbe. Môžem premýšľať a sústrediť svoju myseľ na dôležitejšie veci, ako je písanie tohto článku.

11. Komunikácia

11.1. Buďte struční a priami 

Vždy jasne vyjadrite svoj zámer alebo cieľ. Čo vlastne chcete? Skôr ako začnete vysvetľovať pozadie, povedzte „Chcel by som...“. Druhá strana s vami môže hneď súhlasiť a vy nebudete musieť nič vysvetľovať.

11.2. Píšte výstižne 

Prečítajte si knihu On Writing Well. Neznášam, keď vidím, že ľudia buď nepíšu, alebo píšu príliš veľa. Znamená to, že si nevedia usporiadať myšlienky, alebo tomu ani nevenovali čas.

Veci musíte rozpísať, ale píšte menej (nie príliš veľa) a kvalitne.

Pokiaľ ide o mňa, nechcem vidieť viac ako:

 • 3-5 odrážok na 15-minútové stretnutie

 • Jeden hárok alebo polovicu hárku so zhrnutím hlavných bodov na 30-60 minútové skupinové stretnutie

 • 5 strán (max.) pre mesačné a štvrťročné obchodné hodnotenie 

  • ŽIADNY POWERPOINT. Žiadne efektné prezentácie. Len text a jednoduché stĺpcové grafy.

 • V prípade blogov, článkov alebo kníh sa môžete rozpísať viac.

Naučte sa dobre písať. Ja sa to stále učím...

11.3. Použite najefektívnejšiu možnú metódu/nástroj 

Existuje príslovie, s ktorým nesúhlasím: „Nepoužívajte e-mail, ak môžete danej osobe zavolať. Nevolajte, ak sa môžete stretnúť osobne.“ Ja hovorím opak: „Nestretávajte sa, ak stačí telefonát. Nevolajte, ak vám stačí poslať správu.“ Oba spôsoby majú svoj význam. Pre zložitejšie rozhovory je lepšie stretnúť sa osobne. Avšak pri bežnej komunikácii uprednostňujem efektivitu pred formálnosťou. Musíte mať dostatočne silné vzťahy (alebo reputáciu) s ľuďmi, s ktorými často komunikujete, aby ste si navzájom porozumeli bez toho, aby ste sa hádali. Vždy sa snažte byť ochotný preukázať dôveru a k niekomu/niečomu sa prikloniť. Môj prístup vychádza najmä z poznatku, že pracujeme na diaľku.

11.4. Vyhnite sa komunikačným reťazcom

Nehovorte s niekým, kto hovoril s osobou, ktorá niečo povedala. Je takmer isté, že takéto informácie budú nesprávne. Obráťte sa priamo na zdroj informácií.

V práci máme často projektových manažérov alebo iných vedúcich pracovníkov v roli sprostredkovateľov. Mali by sme sa však vyhnúť dlhým komunikačným reťazcom. Umiestnite zdroj informácii do jednej skupiny/stretnutia, pričom toto stretnutie nesmie byť príliš veľké.

11.5. Využite okamžité správy na synchronizáciu alebo koordináciu práce

11.6. Namiesto viacerých správ použite len jednu

Prijímateľ dostane 5 upozornení a pravdepodobne budem musieť čakať dlhšie, kým si prečítam odpovede. Namiesto toho urobte toto:

Jedno upozornenie. Vybavené.

Áno, snažím sa takto optimalizovať svoj čas. Nerád sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú „zlý“ štýl. Možno majú veľa času, ale ja nie.

11.7. Nepoužívajte okamžité správy na nezhody/argumenty

Neposielajte textové správy na účely diskusií/argumentov. Ak chcete diskutovať, zdvihnite telefón, uskutočnite videohovor alebo hlasový hovor.

11.8. Prílišná komunikácia je zlá

Príliš málo komunikácie škodí. Príliš veľa komunikácie škodí tiež. Ak musíte neustále prehnane komunikovať, aby niečo fungovalo, niečo nie je v poriadku. Musíte vyriešiť základný problém.

11.9. Pýtajte sa otázky v kontexte

Pracujeme na diaľku. Nestretávame sa s mnohými kolegami. Je ľahké nejakú otázku zle pochopiť alebo interpretovať. Vždy uveďte dôvody, prečo sa pýtate.

12. Stretnutia

12.1. Snažte sa ich skrátiť

Stretnutia by mali čo najkratšie. Ideálne 5 minútové. Ak nedokážete absolvovať päťminútové stretnutia so svojimi blízkymi kolegami, ešte s nimi asi nie ste na rovnakej vlne. Skúste nájsť spôsob ako to docieliť.

12.2. Začnite včas

Pripojte sa k schôdzi o 1 minútu skôr. Nastavte si budík na 3:59 namiesto 4:00. Takto sa stretnutie môže začať presne o 4:00:00.

12.3. Veci, ktorým sa treba vyhýbať

 • Nerobte to v starom štýle typu „tu je to, čo sa vám chystám povedať, čo hovorím, a čo som vám práve povedal“.

  • Stačí, ak si vyberiete časť „to, čo hovorím“.

 • Nezačínajte vetou „dnešný program je nasledovný...“

  • Začnite priamo prednášať. 

 • Nezačínajte vetou „počujete ma? Vidíte moju obrazovku?“ 

  • Vopred si otestujte svoje zariadenia a ihneď začnite hovoriť k veci.

 • Nezačínajte vetou „ďakujem, že ste sa pripojili...“

  • Začnite priamo prednášať.

12.4. Diskutujte s menej ako 10 ľuďmi

Diskusia by mala zahŕňať iba 5-10 ľudí, ktorí dobre poznajú danú tému. Viac ľudí veci iba spomaľuje.

Hovor s viac ako 10 osobami by mal byť len rýchlym synchronizačným hovorom.

12.5. Odstráňte z diskusie ľudí, ktorí nič nehovoria

Ak ste na diskusnom stretnutí a nepotrebujete nič povedať, pravdepodobne ste sa k nemu nemali pripájať. Pravdepodobne by vám stačili len poznámky zo stretnutia.

12.6. Hlavné body

Pred stretnutím si napíšte odrážky. Zapisovanie vecí objasňuje myslenie. Ja (CZ) som vizuálny človek. Oveľa menej si pamätám veci, ktoré mi boli vysvetlené len ústne. Písomné dokumenty sa tiež ľahšie preposielajú. To pri slovnom vysvetľovaní možné nie je. Vygooglite si „hru na telefón“.

Písomný dokument nesmie byť príliš dlhý. Na 30-minútové stretnutie by mal stačiť 1 hárok s informáciami.

12.7. Žiadne prezentácie 

Je to len strata času. Na zobrazenie histórie vývinu a trendov používajte odrážky a stĺpcové grafy.

12.8. Žiadne „úvodné“ zoznamovacie stretnutia 

Nerobím zoznamovacie, spoznávacie stretnutia atď. Nie som natoľko sociálnym človekom a nie som dobrý v udržiavaní viacerých vzťahov. Preferujem stretnutia s konkrétnym cieľom. Niekto môže povedať, že je to príliš „materialistické“, ale je to efektívne. Niektorých ľudí to môže uraziť, ale mojím cieľom nie je byť každého kamarátom, ale robiť a doťahovať veci do konca

13. Produkty a dodanie

13.1. Len škálovateľné produkty

Pracujte len na škálovateľných produktoch. Vytvorte minimálny životaschopný produkt, zastavte výrobu, skúšajte rôzne varianty alebo škálujte (metóda push all in). Ak sa nedá produkt škálovať, nepracujte na ňom.

13.2. Zamerajte sa na používateľov

Mať používateľov je kľúčové. Všetko ostatné nie je až tak dôležité. Bez používateľov nemáte hodnotu. Zaobchádzajte s nimi dobre.

14. Vzťahy s verejnosťou

14.1. Nezavádzajte produkty a služby na trh metódou veľkého tresku

Vzťahy s verejnosťou nepreháňajte hneď v prvý deň spustenia. Vždy sa niečo pokazí. Predtým, ako sa ukážete svetu, dajte systému/produktu približne týždeň na ustálenie a stabilizáciu.

14.2. Nezverejňujte pre prázdne memorandá o porozumení alebo vyhlásenia o úmysle

Zverejňujte iba výsledky. Zverejnenie nemá význam, ak nám nepomôže nejakým zmysluplným spôsobom. Dávajte si pozor na menších partnerov, ktorí chcú len využiť vašu značku na zvýšenie svojej dôveryhodnosti.

14.3. Žiadne oneskorené zverejnenia, oznámte to, keď budete pripravení

S čím nesúhlasím: niekedy tímy pre vzťahy s verejnosťou radia počkať s oznámením niečoho, čo je hotové, do určitého dátumu alebo času. Dôvody môžu okrem iného zahŕňať: je piatok večer, zverejnenie bude mať menšiu odozvu, počkajme do pondelka rána; práve sme oznámili niečo iné, chceme zverejnenie trochu rozložiť na väčší časový úsek; nechajme si túto správu na týždeň počas Vianoc, pretože vtedy budeme mať menej správ. Takýto prístup len vytvára zbytočné oneskorenia, ktoré odďaľujú všetky budúce pracovné toky, pričom strata efektivity ďaleko prevyšuje drobné optimalizácie pri „lepšom prijatí“ správ. Oneskorenia nás v tejto oblasti stoja veľmi veľa peňazí. Odkladanie zverejnenia len zbytočne núti ľudí držať danú tému stále v mysli počas dlhšieho obdobia. 

Oznámte to, keď budete pripravení, a prejdite na ďalšiu položku.

Tweety. Mnoho odborníkov na sociálne médiá odporúča najvhodnejší čas dňa na tweetovanie. To môže fungovať, ak sa vaša práca špecializuje na sociálne médiá. Ja ale tweetujem len vtedy, keď mi napadne nejaká myšlienka. Je mentálne vyčerpávajúce, aby som to stále držal v pamäti, a nestojí to za výhody, ktoré vyplývajú z toho, že tweet odložím o niekoľko hodín. Po tweetovaní sa ihneď začnem venovať niečomu inému.

14.4. Odpovedajte novinárom

Ak na nich nebudete reagovať, napíšu len tú najhoršiu verziu vášho príbehu. Reagujte, nahrajte si to a neskôr to zverejnite, ak budete musieť.

14.5. Včasne reagujte na negatívne správy 

V opačnom prípade sa budú len ďalej šíriť. Nemusíte to robiť len pokiaľ ste si istí, že ide o malé spravodajstvo, ktoré nebude mať žiadny odber.

15. Odpočívajte, zostaňte v pokoji a relaxujte

Veľa ľudí sa ma pýta, koľko spím, ako sa vyrovnávam s jet lagom atď. Preto som sem doplnil túto časť.

15.1. Spánok

Odporúčam nájsť si vlastný spánkový režim, ktorý vám dodá maximálne množstvo energie.

Ja v noci spím 5-6 hodín a popoludní si zvyčajne zdriemnem na 30-45 minút. Zvyčajne som najviac čulý práve po tomto zdriemnutí. Druhý čas, kedy som najviac čulý je ráno, hodinu po prebudení. Takže sa počas tohto obdobia snažím robiť ťažké rozhodnutia. Zvyšok dňa potom využívam na riešenie „všednejších“ úloh.

Malé tajomstvo. Zdriemnutie je aj môj spôsob, ako sa vyrovnať s jet lagom. Keď som unavený z jet lagu, zdriemnem si o trochu dlhšie. To, že máte dve príležitosti na spánok, pomáha.

Keď som unavený, jednoducho si buď oddýchnem, alebo si zdriemnem.

15.2. Pokojná myseľ

Mám pokojnú povahu. Rozsah mojich emócií je zvyčajne menší ako rozsah iných. Pociťujem intenzívne emócie, ale nestáva sa mi, že by som bol prehnane nadšený alebo smutný. Mať pokojnú povahu pomáha v situáciách, kde ste pod veľkým tlakom, v ktorých sa ako začínajúci podnik v novom rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví často ocitáme.

Časť tejto osobnosti je prirodzená. Iné časti sú natrénované. Verím v teóriu simulácie, ktorá mi veľmi pomáha udržiavať pokojnú a chladnú hlavu.

Ďalšou z vecí, ktorá pomáha, je dodržiavanie vysokých etických noriem. Keď vieme, že robíme správne veci, nemusíme si robiť také starosti. Vďaka tomuto som psychicky odolný. To, že máme pozitívny vplyv na svet, mi tiež dosť pomáha.

15.3. Oddych a zábava

Oddychujem a zabávam sa takisto ako väčšina iných ľudí. Každý deň si trochu zacvičím. Občas si zahrám nejaké športy. Milujem snowboarding. Pozerám niektoré filmy (zvyčajne potom, čo mi ich niekto odporučí). Pri návšteve nových miest sa venujem aj turistike. A samozrejme oddychujem s priateľmi, pri večeri, drinkoch atď.

Nepotrpím si na luxus, autá, šperky atď., hoci môj životný štýl už väčšina ľudí pravdepodobne považuje za vysoký. Veľa cestujem. Bývam v pekných hoteloch. Dostávam pozvania na luxusné večierky (v skutočnosti si ich zvyčajne veľmi neužívam).

Mám rád rôzne gadgety, telefóny, fotoaparáty, drony a dokonca aj digitálne hodinky so všetkými funkciami, ktoré nikdy nepoužívam.