Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel

22. pálenie BNB

2023-01-16

Sieť BNB Chain dokončila 22. pálenie BNB a prvé štvrťročné pálenie roku 2023. Pálenie zahŕňa automatické pálenie, ako aj program Pioneer Burn.

Tu sú fakty a čísla z posledného pálenia:

Automatické pálenie (celkom spálené BNB): 2 064 494,32 BNB

Približná hodnota v USD: 575 458 677,66 USD

ID transakcie (TXID) pálenia BNB: Zobraziť transakciu

BNB spálené v programe Pioneer Burn: 7 181,03 BNB

Skutočné pálenie (Automatické pálenie – Pioneer Burn): 2 057 313,29 BNB

Čo potrebujete vedieť o pálení BNB

Keď bolo BNB spustené v roku 2017, bol prijatý záväzok odstrániť 100 miliónov BNB (polovicu celkovej ponuky) z obehu prostredníctvom pálenia a ponechať v obehu iba 100 miliónov BNB. Tento záväzok sa automaticky plní každý štvrťrok a vypočítava sa podľa vzorca automatického pálenia

Automatické pálenie BNB poskytuje nezávisle auditovateľný, objektívny proces. Údaje sa vykazujú štvrťročne a mechanizmus je od centralizovanej burzy Binance nezávislý. Sieť BNB Chain navyše stále pokračuje v spaľovaní časti poplatkov gas siete BNB Chain v reálnom čase pomocou mechanizmu Real-Time-Burn. 

Ak sa chcete dozvedieť o pálení BNB viac, prečítajte si tento článok Akadémie Binance.

Pioneer Burn na ochranu používateľov

Program Pioneer Burn tiež z obehu natrvalo odstráni sumu BNB rovnú preukázateľným strateným prostriedkom oprávnených používateľov siete BNB Chain. Toto číslo sa potom započítava do celkového štvrťročného čísla pálenia. Viac podrobností môžete nájsť tu.

Čo sa týka mechanizmov Pioneer Burn, automatické pálenie BNB a Real-Time-Burn (BEP95), od 21. pálenia BNB sa nič nezmenilo. Všetky sú stále transparentné a nezávisle overiteľné. 

Od zavedenia návrhu BEP95 sa v rámci tohto mechanizmu spálilo viac ako 145 000 BNB.

Bridge Hack medzi sieťami

V poslednom štvrťroku došlo k incidentu ovplyvňujúcemu pálenie BNB. 7. októbra 2022 bol zneužitý most BSC Token Hub a bola vyrazená dodatočná zásoba približne dvoch miliónov BNB. Zvýšilo to maximálnu ponuku BNB na 202 miliónov, ale 1,02 milióna bolo uzamknutých po hlasovaní validátorov komunity BNB a následne spálené. Zvyšok sa spáli bežným procesom pálenia. 

Informácie o pálení BNB v reálnom čase nájdete na bnbburn.info, webstránke tretej strany, ktorú vytvorila komunita BNB. Stránka je tiež dobrým zdrojom informácií o aktuálnom obehu BNB.

Migrácia BNB ERC20

Od spustenia natívnych blockchainov BNB sa uskutočnili procesy migrácie BNB verzie ERC20 na natívnu (BEP2) verziu. 

Niektorí držitelia si však ponechali verzie ERC20, spolu približne 16 miliónov BNB typu ERC20, ktoré zostali počas skorej migrácie nekonvertované. Binance.com naďalej prijíma vklady BNB typu ERC20 a výbery povoľuje iba v BEP2. To umožňuje akumulovať verziu ERC20 na burze. 

Väčšina zostávajúcich 16 miliónov BNB typu ERC20 je už uložená na Binance.com Binance teda všetky BNB typu ERC20 vo svojich peňaženkách Ethereum zamení na BNB verzie BEP2. Proces zahŕňa spaľovanie BNB typu ERC20 a uvoľnenie ekvivalentného množstva z natívnej adresy razenia BNB

Dôležité je, že spaľovanie týchto tokenov ERC20 sa nebude započítavať do štvrťročného spaľovania, neovplyvní celkový obeh BNB a ani nezmení celkový obeh BNB.

Po dokončení prvého spaľovania v roku 2023 sa obraciame na zvyšok roka a príležitosti, ktoré prináša. Pri pohľade na zdravie trhu dúfame a očakávame, že toto odvetvie bude pokračovať v dlhodobom budovaní a smerom k oživeniu. 

Budujme aj naďalej. 

CZ