Zhrnutie: Otázky o produkte s CZ a Mayurom

2023-01-26

Hlavné poznatky

  • CZ, generálny riaditeľ Binance, a Mayur Kamat, vedúci produktu v spoločnosti Binance, usporiadali reláciu otázok a odpovedí na Binance Live dňa 14. januára 2023, počas ktorej uviedli pokroky dosiahnuté v roku 2022 a prediskutovali svoje plány na rok 2023.

  • V roku 2022 sa spoločnosť Binance zamerala na mnohé vylepšenia, vrátane pridania prihlasovania cez Apple a Google a vylepšených biometrických systémov. Zlepšili sme aj miestne procesy KYC, vytvorili sme viac kanálov fiat a spustili Binance Feed.

  • V roku 2023 chce produktový tím poskytnúť vyššiu transparentnosť používateľov pomocou dôkazu o solventnosti, optimalizovať systémy na zhromažďovanie a zapracovanie spätnej väzby od používateľov a zlepšiť internú prevádzkovú efektivitu.

  • Neexistuje žiadna adopcia bez produktu. Cieľom spoločnosti Binance je pokračovať v budovaní užitočných produktov a zvyšovať dôveru používateľov v ekosystém prostredníctvom vzdelávania.

CZ, generálny riaditeľ Binance, a Mayur Kamat, vedúci produktu v spoločnosti Binance, usporiadali reláciu otázok a odpovedí na Binance Live dňa 14. januára 2023. V tejto relácii sa CZ a Mayur pozreli späť na zmeny vykonané v roku 2022, diskutovali o svojich plánoch na produkty Binance v roku 2023 a odpovedali na otázky komunity.

Udalosti roku 2022

Rok 2022 znamenal pre náš produktový tím a spoločnosť Binance ako celok rok rozsiahleho rastu. CZ a Mayur sa pozreli späť na celý rad vývoja produktov uskutočnených v priebehu roka, ako je napríklad ich spolupráca na zlepšovaní procesov KYC (poznajte svojho zákazníka). Pred rokom 2022 mala spoločnosť Binance globálny program KYC, ktorý využíval rovnakého dodávateľa a proces v takmer každej krajine. Proces overovania spoločnosti Binance sa však v roku 2022 výrazne zlepšil. KYC je teraz špecifické pre krajinu a región s pomocou miestnych dodávateľov. Binance Feed bol skvelým doplnkom k ekosystému, ktorý používateľom umožnil zapojiť sa zmysluplnejším spôsobom do Webu3. Medzi ďalšie malé zmeny patrilo pridanie prihlasovania cez Google a Apple a vylepšená biometria.

Plány na rok 2023

Diskusia sa presunula do roku 2023 a na zameranie produktového tímu. Mayur uviedol, že jednou z najväčších tém tohto roka bude dôvera a transparentnosť pri ochrane používateľov. Existuje tím, ktorý úzko spolupracuje na poskytovaní nového riešenia založeného na zk-STARK na dôkaz o platobnej schopnosti, ktorý nadväzuje na dôkaz o rezervách, ktorý bol spustený koncom minulého roka. Okrem toho, ak sa tímu podarí, aby toto riešenie fungovalo ako úplne nový koncept, potom ho spoločnosť Binance s najväčšou pravdepodobnosťou sprístupní aj pre daný priemysel.

Dodržiavanie pravidiel zostane jednou z hlavných priorít spoločnosti Binance v roku 2023. Mayur uviedol, že produktový tím bude pokračovať v spolupráci s regulačnými orgánmi vo všetkých oblastiach. CZ to podporil a dodal, že optimalizácia cesty používateľa zostane prioritou aj v produktovom tíme.

Spätná väzba komunity a produkty zamerané na používateľa

Keď sa Mayur priblížil k téme, ako spoločnosť Binance načúva komunite pri vytváraní produktov zameraných na používateľov, Mayur žartoval, že CZ sa často dopočuje o problémoch zákazníkov skôr ako produktoví manažéri, pretože je s komunitou veľmi prepojený.

„Počúvanie komunity bolo základným kameňom toho, ako spoločnosť Binance vytvárala svoje produkty od prvého dňa.“ - Mayur Kamat.

To, čo odlišuje spoločnosť Binance od ostatných hráčov vo svete Web3, ktorí išli tradičnejším spôsobom získavania používateľov, je to, že náš produktový tím predpokladá, že používatelia na svojej krypto ceste vedia veľmi rýchlo, čo vlastne chcú. Preto tím začleňuje spätnú väzbu od používateľov do produktov Binance, aby nepremeškal ďalšiu veľkú vec. 

Odpovedanie komunite

Relácia Binance Live bola zakončená otázkami komunity.

1. Kedy prinesiete na trh kartu Binance do krajiny XYZ?

Uvedenie karty Binance na trh je pre používateľov na miestnych trhoch pomerne nepredvídateľné, nakoľko závisí od pripravenosti partnerov vydávajúcich karty, teda Mastercard a Visa, vstúpiť na konkrétny trh. Tento proces sa na rozdiel od bežných produktov Binance, kde ho Mayur zostavuje so svojím technickým tímom a stlačí tlačidlo, líši. V skutočnosti to vyžaduje veľa práce od spoločnosti Binance, regulátorov dodržiavania predpisov a vlád v každom regióne. Cieľom je stále dostať kartu Binance do každej krajiny. Chce to však čas.

2. Ako pomôže vývoj produktu s adopciou v reálnom svete?

Existuje už veľa používateľov, ktorí sú v krajinách s vysokou mierou inflácie a ekonomickou nestabilitou, ktorí nemajú prístup k svojim bežným peniazom a majú reálne prípady použitia kryptomien. V týchto krajinách vidíme adopciu kryptomien vo viacnásobných dvojciferných percentách, zatiaľ čo globálna adopcia je stále v jednociferných percentách. Aktuálne prípady použitia už fungujú, nie sú však ešte mainstreamové. Kľúčom je zabezpečiť vzdelávanie, predstaviť relevantných partnerov a zabezpečiť, aby platformy a produkty vytvorené spoločnosťou Binance mohli osloviť rôzne typy používateľov.

„Pozrite, bez produktov neexistuje adopcia. Môžete mať skvelú technológiu alebo koncept, ale musíte mať ľudí, ktorí používajú produkty. A keď ľudia používajú produkty, nepremýšľajú o nich ako o produktoch. Len využívajú nástroj, ktorý im pomôže vyriešiť problém.“ - Changpeng (CZ) Zhao.

3. Aký je ďalší veľký produkt spoločnosti Binance?

Ďalšie veľké produkty spoločnosti Binance majú za cieľ vyriešiť spomínané problémy dôvery a transparentnosti. K dispozícii bude viacero verzií produktov týkajúcich sa dôkazu o rezervách a dôkazu o solventnosti Binance, aby sa zabezpečila väčšia transparentnosť, a plán, ktorý bude zverejnený. Pokiaľ ide o tému DeFi, spoločnosť Binance bude naďalej investovať do toho, aby bol priestor DeFi prístupnejší a ľahšie použiteľný. Nakoniec, produktový tím má za cieľ dosiahnuť 1 miliardu overených používateľov Binance ešte väčším zefektívnením procesu KYC. 

4. Ako spoločnosť Binance zabezpečuje škálovateľnosť svojich produktov?

CZ uviedol, že jeho riešením technických výziev v oblasti škálovateľnosti je najať najlepších ľudí z najväčších tradičných, internetových a finančných aplikácií, aby sa s týmito výzvami popasovali – a to zatiaľ funguje pomerne dobre.

5. Plánujete vybudovať metaverzum Binance? Poháňalo by ho BNB?

CZ k tomu uvádza, že ak spoločnosť Binance jedno vybuduje, potom ho určite bude poháňať BNB, ale keďže nie sme (zatiaľ) tvorcovia hier a nemáme tím na vytváranie hier, CZ je otvorenejší radšej investovať len do inej virtuálnej reality alebo hry metaverza.

„Nikto v skutočnosti nevie, čo metaverzum znamená. Každý má o tom inú predstavu." - Changpeng (CZ) Zhao.

Tento rok môže priniesť viac na strane „Metaverza poháňaného spoločnosťou Binance“, tvrdil Mayur.

Sledujte ďalšie relácie spoločnosti Binance naživo

Sledujte nás na Twitteri pre ďalšie relácie Binance, AMA a aktualizácie produktov v ekosystéme Binance naživo. 

Pozrite si celý záznam na Binance Live:

Prečítajte si nasledujúce články o spoločnosti Binance a dozviete sa viac o CZ-im, Mayurovi a produktoch Binance:

Vyhlásenie o riziku: Ceny kryptomien sú vystavené vysokému trhovému riziku a volatilite. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je dobrým indikátorom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesnúť aj stúpnuť a možno sa vám suma, ktorú ste investovali, nevráti. Zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia nesiete výlučne vy. Spoločnosť Binance nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté straty. Pre viac informácií sa obráťte na naše podmienky používaniavarovanie pred rizikom.