Rok dodržiavania predpisov a transparentnosti

2022-12-28

Hlavné poznatky

  • V roku 2022 sme zintenzívnili naše iniciatívy na dodržiavanie predpisov a ochranu používateľov. 

  • Vďaka spolupráci s regulačnými orgánmi po celom svete si spoločnosť Binance ku koncu roku 2022 zabezpečila registrácie a licencie v 14 jurisdikciách.

  • Personál našich bezpečnostných tímov a tímov dodržiavania predpisov sme rozšírili o viac ako 500 % a stali sme sa prvou kryptoburzou, ktorá sa pripojila k aliancii National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), aby sme ešte viac posilnili naše odhodlanie bojovať proti škodlivým aktérom tohto odvetvia.

  • Spustili sme systém proof-of-reserves (PoR), ktorý umožňuje komukoľvek overiť, že používateľské prostriedky uložené na Binance sú držané v pomere 1:1, spolu s ďalšími rezervami.

Rok 2022 sa blíži ku koncu. Rok, v ktorom Binance rozbehla svoje globálne iniciatívy v oblasti dodržiavania predpisov, transparentnosti a ochrany používateľov. Spätne sa pozrime na to, ako sme sa v týchto kľúčových oblastiach zlepšili.

Rok 2022 bol pre odvetvie digitálnych aktív víchricou plnou vzostupov a pádov. V júli oslávila spoločnosť Binance svoje piate výročie. Keď sme začínali, predsavzali sme si priamy, no monumentálny cieľ: presadzovať slobodu peňazí pre ľudí na celom svete. Od začiatku bolo našim prístupom vždy klásť našich používateľov na prvé miesto a konať v ich najlepšom záujme. Tento postoj zameraný na používateľa zarezonoval u rôznorodého publika po celom svete a dal nám príležitosť vybudovať jednu z najväčších a najzanietenejších krypto komunít v celom odvetví. 

Aj keď sa od začiatku našej cesty veľa zmenilo, naše ciele zostali rovnaké. Chceme sprostredkovať slobodu peňazí viacerým ľuďom po celom svete a široké prijatie možno dosiahnuť len vybudovaním bezpečného, transparentného a dôveryhodného ekosystému. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme proaktívne dodržiavať osvedčené postupy, ktoré pomáhajú vybudovať dôveru medzi nami a našimi používateľmi. Medzi tieto osvedčené postupy patria implementácia robustných bezpečnostných opatrení a systémov overovania totožnosti, pomoc orgánom činným v trestnom konaní v boji proti finančnej kriminalite, transparentnosť a ústretovosť, dodržiavanie existujúcich pravidiel a zároveň nápomocnosť pri vývoji nových politík a predpisov špecifických pre kryptomeny. 

Inými slovami, dôležitosť dodržiavania predpisov v našom priemysle je nesmierna. Niektorí zarytí prví osvojitelia kryptomien by mohli tvrdiť, že snaha o zvýšenie dodržiavania predpisov je v rozpore so základným étosom odvetvia, decentralizáciou. Pevne však veríme, že spolupráca s vládami a aktívne zapojenie sa do regulačných procesov je nevyhnutným predpokladom masového osvojenia, ktoré v konečnom dôsledku prinesie úžitok všetkým používateľom a organizáciám v našom ekosystéme.

Ako raz povedal Changpeng Zhao (CZ), zakladateľ a generálny riaditeľ Binance: 

„Dobré predpisy budú pre kryptomeny dobré. Zlé predpisy budú pre kryptomeny zlé. Dobré predpisy, ktoré chránia spotrebiteľov a zároveň podporujú inovácie sú pre rast odvetvia dôležité. Dobré predpisy, ktoré chránia spotrebiteľov a zároveň podporujú inovácie sú pre rast odvetvia dôležité." 

Počas minulého roka, keď boli digitálne aktíva pre regulačné orgány, politikov a verejnosť jednou z priorít, sme podnikli aktívne kroky, aby sme zaistili, že zostaneme na vrchole rýchlo sa vyvíjajúceho regulačného prostredia. Radi by sme túto príležitosť využili a podelili sa o niekoľko z našich hlavných momentov. 

Získané globálne licencie a registrácie

V priebehu rokov spolupracovala Binance s politikmi, aby pomohla vytvárať predpisy, ktoré podporujú ochranu používateľov aj inovácie v našom odvetví. Spoločnosť Binance si uvedomuje hodnotu fungovania v stabilnom regulačnom prostredí a venuje veľa času žiadostiam o licencie, registrácie a autorizácie v rôznych jurisdikciách po celom svete. 

Aj keď to nie je jednoduchá cesta, tento rok sme zaznamenali obrovský pokrok v celosvetovom zabezpečení licencií a registrácií. Ku koncu roka 2022 spoločnosť Binance zabezpečila 14 registrácií a licencií, pričom získala regulačné schválenia alebo povolenia na prevádzku v Kolumbii, Abú Dhabí, Bahrajne, Dubaji, Južnej Afrike, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Litve, Cypre, Kazachstane, Austrálií a Novom Zélande. Mnohé z týchto pokrokov boli dokončené v roku 2022.

Ako pokračujeme v rozširovaní do rôznych regiónov, budeme aj naďalej spolupracovať s národnými a medzinárodnými regulačnými orgánmi a politikmi, aby sme zabezpečili, že naše služby budeme poskytovať v prísnom súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní 

Sme presvedčení, že zaistenie maximálnej bezpečnosti našich používateľov nie je bez koordinácie a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní možné. Na rozdiel od stále rozšíreného presvedčenia, že kryptoekosystém je bezpečným prístavom pre kyberzločincov, analýza údajov z reťazca ukazuje, že v roku 2021 bolo iba 0,15 % kryptomenových transakcií spojených s nejakým druhom nezákonnej činnosti. Podiel fiat transakcií použitých na nezákonné účely je rádovo väčší. 

Digitálne aktíva v zásade ponúkajú oveľa väčšiu transparentnosť a sledovateľnosť v porovnaní s fiat, a môžu sa stať silným nástrojom v rukách bojovníkov proti zločinu. Pohotovo prijímame opatrenia, aby sme zabránili zlým aktérom používať našu platformu, medzi ktoré patria úzka spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní s cieľom identifikovať, vystopovať a zadržať zločincov.

Za účelom zlepšenia našej kapacity bojovať proti kyberzločinu sme navýšili počty nášho bezpečnostného tímu a tímu dodržiavania predpisov o viac ako 500 % a stali sme sa prvou krypto platformou, ktorá sa pridala k aliancii National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), organizácii, ktorá sa zameriava na identifikáciu, zmierňovanie a neutralizáciu hrozieb počítačovej kriminality. 

Vyšetrovací tím Binance tiež viedol a zúčastnil sa na 71 workshopoch o boji proti finančnej kriminalite a vzdelávaní príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a vládnych úradníkov v krajinách ako Argentína, Brazília, Kanada, Francúzsko, Nemecko a Južná Kórea, okrem iných. Nakoniec, k decembru 2022 odpovedala naša hviezdna vyšetrovacia jednotka na viac ako 47 445 žiadostí orgánov činných v trestnom konaní s bezprecedentným priemerným obratom len tri dni. 

Používateľská bezpečnosť a transparentnosť

Začiatkom tohto roka sme doplnili fond zabezpečenia majetku používateľov (SAFU) a 29. januára 2022 bol ocenený na 1 miliardu USD. SAFU je núdzový poistný fond zložený z BNB, BUSD a BTC, ktorý je určený na ochranu používateľov, ktorí utrpia straty v dôsledku nepredvídaných okolností. Keď spoločnosť Binance v júli 2018 založila tento fond, upísali sme 10 % všetkých obchodných poplatkov na ochranu našich používateľov v prípade potenciálneho narušenia bezpečnosti. 

Nakoniec, vo svetle niektorých významných bankrotov a kríz likvidity, ktoré tento rok odvetvím otriasli, je teraz jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že transparentnosť je jediným spôsobom, ako si centralizované kryptomenové platformy dokážu udržať dôveru používateľov. Náš záväzok voči našim používateľom zostáva rovnaký ako vždy. Preto sme spustili náš systém proof-of-reserves (PoR), ktorý používateľom umožňuje overiť, že držíme prostriedky potrebné na krytie ich aktív v pomere 1:1, plus nejakú rezervu. Naše rezervy sa zvyšujú aspoň o 1 BTC vždy, keď používateľ na našu platformu vloží 1 BTC a používatelia môžu overovať svoje aktíva BTC na Binance prostredníctvom nášho systému PoR, ktorý využíva techniku Merklovho stromu. Merklov strom je kryptografický nástroj, ktorý konsoliduje veľké množsťvo údajov a uľahčuje ich spracovanie. Okrem budovania a implementácie systému PoR ako súčasti nášho záväzku k transparentnosti sme zverejnili aj podrobnosti o našich horúcich a studených adresách peňaženiek, aby si každý mohol overiť naše držby v reálnom čase.

Plány pre tento rok 

Silný súlad s predpismi a nemenný záväzok k ochrane našich používateľov sú základnými princípmi kultúry Binance. Veríme, že od toho závisí dlhodobý úspech a integrita odvetvia. Najdôležitejšie je, že proaktívnou spoluprácou s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní môžeme zaistiť maximálnu bezpečnosť používateľov v celom ekosystéme Binance. Ako tak vítame nový rok a spomíname na to, čo Binance a naša úžasná komunita v roku 2022 dokázali, tešíme sa, že v roku 2023 budeme môcť aj naďalej prispievať k rozvoju rozumných regulačných rámcov týkajúcich sa digitálnych aktív. 

Chcete sa o našich iniciatívach v oblasti dodržiavania predpisov a ochrany používateľov dozvedieť viac? Prečítajte si nasledujúce články: 

Vybralo si nás 210,836,588 používateľov. Zistite prečo ešte dnes.
Zaregistrovať sa teraz