Nesprávny vklad kryptomien: Ako získať späť svoje prostriedky

2023-10-08

Hlavné poznatky

  • Binance má komplexný postup na pomoc používateľom pri znovuzískaní finančných prostriedkov, ktoré sa stratili v dôsledku nesprávnych vkladov. Hoci obnovenie nie je zaručené, existuje veľa prípadov, keď používatelia dokážu úspešne získať späť svoje kryptomeny.

  • Aby sa predišlo problémom, pri vkladaní aktív na Binance by si používatelia mali overiť podporované tokeny, stav siete a adresy vkladov.

  • Binance ponúka rôzne druhy služieb získavania vkladov vrátane programu BNB Pioneer Burn. Tento článok opisuje každý druh služby podrobnejšie spolu s príslušnými časmi spracovania, poplatkami a očakávanými výsledkami.

V Binance je ochrana aktív používateľov našou najvyššou prioritou. Snažíme sa poskytovať ľahko použiteľnú platformu, no rozumieme však, že sa stávajú chyby – najmä pri vkladaní prostriedkov na váš účet Binance.

Rozumieme frustrácii, ktorá môže nastať, keď vklady zmiznú alebo sa počas procesu vkladu vyskytnú problémy. Z toho dôvodu sme zaviedli dôkladné postupy, ktoré našim používateľom pomôžu získať späť stratené aktíva. Vďaka nášmu kvalifikovanému technickému tímu, spoľahlivej podpore a používateľsky prívetivému rozhraniu sme sa úspešne zamerali na riešenie problémov používateľov a rýchle poskytovanie riešení. Každý mesiac spracujeme približne 4 000 žiadostí o vyhľadávanie aktív, čím obnovíme hodnotu približne 7 miliónov USDT.

Tento článok poskytuje prehľad nášho procesu obnovy, pravidiel a užitočných tipov na získanie fondov, ak sa počas vkladu vyskytne problém.

Vlastná peňaženka vs. peňaženka platformy

Keď vložíte aktíva na svoj účet Binance, vaše fondy budú smerované na jedinečnú „adresu vkladu“, ktorú za vás spravuje Binance. 

Vaša adresa vkladu Binance sa líši od adries vo vlastných peňaženkách, ako sú Trust Wallet, Metamask atď. Vo vlastnej peňaženke používatelia držia súkromné kľúče svojej peňaženky, čím úplne kontrolujú svoje fondy. Keď však vložíte finančné prostriedky na centralizovanú platformu, ako je Binance, budeme spravovať peňaženky a vložené fondy vo vašom mene. 

Ďalšie informácie nájdete v časti Ako a prečo sa aktíva presúvajú medzi peňaženkami Binance na adresách vkladov.

Opätovné získanie aktív odoslaných na nesprávnu adresu si preto pri centralizovanej burze vyžaduje úplne odlišný prístup.

Ako vkladať správne

Prevencia je lepšia než liečba. Z toho dôvodu sa odporúča skontrolovať podporované tokeny a siete pred vykonaním akéhokoľvek vkladu neuvedených tokenov, aby ste predišli strate aktív. 

1. Môžete prejsť aj na stránku Stav vkladu a výberu a skontrolovať, či je stav siete vkladov obvyklý. Ak vkladáte do pozastavenej siete, vaše tokeny nebudú pripísané okamžite. Upozorňujeme, že ak tu nenájdete dané tokeny, znamená to, že token nie je podporovaný na Binance.

2. Kliknite na „Normálne“ a budete presmerovaní na stránku Vklad krypto. Upozorňujeme, že iba podporované siete sú zobrazené na platforme Binance. Ak vkladáte cez inú sieť, vaše aktíva sa môžu stratiť. 

3. Skontrolujte adresu vkladu a memo/tag (ak sa vyžaduje). Môžete skontrolovať aj adresu kontraktu tokenu, aby ste sa uistili, že ten, ktorý vkladáte, sa správne pripíše.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Ako vložiť krypto na Binance.

Typy opätovného získavania vkladov a ako obnoviť stratené prostriedky

Ak sa vaše vložené prostriedky nezobrazia na vašom účte Binance, môžete požiadať o samoobslužné obnovenie. Upozorňujeme, že proces obnovy prebieha manuálne. Náš špecializovaný tím starostlivo skúma každú žiadosť, aby posúdil uskutočniteľnosť obnovy.

Ako popredná burza kryptomien sme hrdí na poskytovanie rôznorodej podpory obnovy. Prostredníctvom programu BNB Pioneer Burn uľahčujeme opätovné získavanie fondov z neúspešných vkladov, ktorým chýba memo. Využitím pokročilých technológií a najlepších postupov v odvetví sa snažíme udržať vaše aktíva v bezpečí a zabezpečiť efektívny proces obnovy.

Tabuľka uvedená nižšie poskytuje:

  • Prehľad potenciálnych scenárov pre nesprávne vklady.

  • Predpokladaný čas čakania na našu pomoc pri znovuzískavaní finančných prostriedkov.

  • Očakávané poplatky, ktoré vzniknú počas procesu.

  • Výsledok, ktorý môžete očakávať pri riešení (refundácia alebo kredit).

Typy opätovného získavania vkladov

ETA*

Poplatok*

Refundácia/kredit

Vklad bez MEMO alebo s nesprávnym MEMO

2-3 dni

5 * Sieťový poplatok za výber

Refundácia

Vklad starých alebo odstránených tokenov

2-3 dni

Sieťový poplatok za výber

Refundácia

Vklad sa nepripísal

2-3 dni

Bezplatne

Kredit

Vklad na horúcu peňaženku

 

2-3 dni

Bezplatne

Refundácia

 

Smart získavanie

14 dní

5 USDT

Refundácia

Vklad neuvedených tokenov do podporovaných sietí

 

14 dní

200 USDT

Refundácia

 

Vklad uvedených tokenov do nepodporovaných sietí EVM

 

30 dní

200 USDT

Refundácia

 

BNB Pioneer Burn

30 dní

 

200 USDT

Refundácia

Vklad na kombinovanú adresu

 

30 dní

500 USDT

Refundácia/kredit

Upozorňujeme, že úspešné obnovenie finančných prostriedkov nie je zaručené a nie všetky vklady sa dajú opätovne získať z dôvodu faktorov, ako sú vývojové zdroje, pracovná sila a technická zložitosť. Táto tabuľka nepredstavuje záväzné prehlásenie spoločnosti Binance získať späť vaše fondy za každých okolností. V konečnom dôsledku vy nesiete zodpovednosť za svoje fondy a je nevyhnutné, aby ste dôkladne porozumeli našim službám pred ich použitím.

Vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti: Táto tabuľka obsahuje iba všeobecné informácie a niektoré procesy vyhľadávania môžu trvať dlhšie, ako je uvedené. Dané trvanie môžu predĺžiť rôzne faktory vrátane typu nepodporovaných tokenov a zložitosti ich obnovy. Poplatky sa môžu zmeniť a nie sú pevne stanovené. Môžu sa líšiť na základe meniacich sa podmienok na trhu, prevádzkových nákladov a technologického pokroku.

Rôzne typy opätovného získavania vkladov

Nižšie sú uvedené príklady situácií, kedy sa môžu objaviť nesprávne vklady.

MEMO vkladu chýba alebo je nesprávne

Tag alebo MEMO je jedinečný identifikátor priradený ku každému účtu, aby sa zabezpečilo pripísanie vkladu na príslušný účet. Pri vklade konkrétnych kryptomien, ako sú BNB, XEM, XLM, XRP, KAVA, ATOM, BAND, EOS atď., je nevyhnutné zadať zodpovedajúci tag alebo MEMO, aby sa zabezpečila úspešná transakcia.

Ďalšie informácie nájdete v časti Ako získať vklad krypto s nesprávnym či chýbajúcim tagom alebo MEMO

Vklad starých alebo odstránených tokenov

Pravidelne dôsledne hodnotíme každé digitálne aktívum uvedené na našej platforme, aby sme sa uistili, že i naďalej spĺňa vysoké štandardy, ktoré sme si stanovili. Ak by coin alebo token tieto štandardy nespĺňal, alebo ak by sa zmenila situácia v odvetví, vykonáme dôkladné prehodnotenie a môžeme ich odstrániť zo zoznamu. Veríme, že tento prístup lepšie chráni všetkých našich používateľov. Dávajte si pozor, aby ste na svoj účet Binance nevkladali odstránené tokeny. Viac informácií nájdete na našej stránke s oznámeniami o odstránení zo zoznamu.

Vklad sa nepripísal

Napriek správnemu zadaniu všetkých údajov požadovaných pre vklad (t.j. tokenu, siete a adresy), niektoré vklady kryptomien sa nemusia objaviť na vašom účte podľa očakávania. Toto oneskorenie môže byť spôsobené vysokou prevádzkou v určitých blockchainových sieťach, čo spôsobuje preťaženie, a teda dlhšie časy spracovania. Okrem toho používame niekedy dodatočné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaručili správnosť transakcie. Ak sa váš vklad ani po dlhšom čase nezobrazí na vašom účte, žiadame vás, aby ste sa obrátili na našu zákaznícku podporu a požiadali o ďalšiu pomoc.

Vklad na horúcu peňaženku

Keď vykonáte vklad na Binance, posielate svoje tokeny na konkrétnu adresu vkladu. Tieto tokeny sa následne presunú do jednej z našich horúcich peňaženiek, ako pri väčšine búrz. Upozorňujeme však, že keď uskutočníte výbery, adresa odoslania nebude rovnaká ako adresa vkladu, ktorú ste použili predtým, skôr to bude jedna z našich horúcich peňaženiek. Pri vkladoch si dávajte pozor, aby ste neposielali aktíva na adresu výberu horúcej peňaženky. Postupujte podľa pokynov na vklad a dôkladne skontrolujte adresu vkladu, aby ste predišli problémom.

Vklad neuvedených tokenov do podporovaných sietí

Ak vložíte token, ktorý nepodporuje naša platforma, vo vašej peňaženke sa nezobrazí. Úplný zoznam podporovaných tokenov a sietí nájdete na webovej stránke https://www.binance.com/sk/network.

Vklad uvedených tokenov do nepodporovaných sietí EVM

EVM (Virtuálny stroj Ethereum) je kľúčovou súčasťou ekosystému kryptomien. Uvedomujeme si to a preto sme rozšírili naše odborné znalosti a stali sme sa lídrom v poskytovaní riešení na vyhľadávanie EVM. Aktuálne podporované siete, ktoré sú kompatibilné s EVM, sú OKC, KCC a CRONOS (v budúcnosti bude podporovaných viac sietí).

Vklad na kombinovanú adresu

Medzisieťový vklad sa týka procesu prevodu tokenov z jedného formátu adresy blockchainu do iného formátu adresy blockchainu. Napríklad odoslanie tokenov DOGE na adresu vkladu DGB. Upozorňujeme, že takéto obnovenie zavisí od daného prípadu. Neexistuje žiadna záruka úspešného opätovného získania.

Smart získavanie

Spoločnosť Binance neustále pracuje na zlepšovaní efektívnosti a skracovaní časov obnovy prostredníctvom inovatívnych opatrení. S procesom smart získavania zabezpečujeme špecifické tokeny prostredníctvom sietí MATIC, TRX, BSC, FTM, ETH, HT (a ďalších). Vďaka tomuto procesu môžu používatelia využívať skrátený čas obnovy (až 14 pracovných dní), pričom uhradia len 5 USDT. V prípade, že vložíte nepodporovaný token na akúkoľvek z týchto sietí a všimnete si tlačidlo „Obnoviť teraz“ vo svojom nedávnom zázname o transakcii, jednoducho naň kliknite a iniciujte vrátenie svojich fondov.

Program BNB Pioneer Burn

Spoločnosť Binance spustila program BNB Pioneer Burn. Táto iniciatíva sa zameriava na pomoc oprávneným používateľom, ktorí neúmyselne stratili tokeny pri využívaní siete BNB Smart Chain. V rámci programu BNB Pioneer Burn bude spoločnosť Binance v akceptovaných prípadoch kompenzovať používateľom ich straty, pričom stratené tokeny započíta do štvrťročných aktivít spaľovania tokenov BNB.

Vybralo si nás 212,165,758 používateľov. Zistite prečo ešte dnes.
Zaregistrovať sa teraz