Glosár obchodných výrazov P2P

Binance
2021-04-26 06:10
Výukové video
1. Čo je to P2P?
Obchodovanie typu peer-to-peer (P2P) je forma obchodovania, pri ktorej si kupujúci a predávajúci vymieňajú svoje krypto a fiat aktíva priamo pomocou online trhu a služieb úschovy.
2. Čo je inzerát?
Používateľ môže na našej platforme zverejniť cenu, za ktorú by chcel svoje krypto predať. Zverejnenou dohodou je „inzerát.“
3. Kto je vydavateľ?
Používateľ, ktorý uverejní inzerát (ponuku na nákup alebo predaj krypto), je vydavateľom.
4. Čo je to uvoľnenie?
Keď kupujúci zaplatí predávajúcemu a predávajúci potvrdí, že prijal platbu, musí tak predávajúci potvrdiť a uvoľniť krypto, aby ho preniesol na kupujúceho.
5. Ako uskutočniť prevod?
Ak chcete obchodovať na trhu, musíte previesť svoje krypto z peňaženky P2P do spotovej peňaženky. V aplikácii prejdite na Fondy, následne na P2P, kliknite na Prevod, vyberte krypto a sumu, ktorú chcete previesť, a kliknite na tlačidlo Previesť.
6. Čo je to odvolanie?
Ak dôjde k sporu medzi kupujúcim a predávajúcim a používateľ si praje, aby rozhodla platforma, môže podať odvolanie. Zapojené krypto do obchodovania zostane počas procesu uzamknuté.
7. Ako zrušiť odvolanie?
Po podaní odvolania môže používateľ, ktorý ho začal, odvolanie zrušiť, ak dôjde k dohode medzi stranami a už nebude potrebné vyjednávanie. Objednávka sa vráti do stavu, v ktorom čaká na potvrdenie od predávajúceho na uvoľnenie krypta. Krypto zostane uzamknuté, kým predávajúci nepotvrdí prijatie platby.
8. Ako zverejniť inzeráty?
Používatelia, ktorí splnia podmienky, môžu kliknúť na tlačidlo Zadať nový inzerát a uverejniť inzerát výberom typu, sumy obchodovania, ceny, podmienok, atď. Po potvrdení podrobností inzerát uverejnia kliknutím na Zverejniť.
9. Ako sa stať obchodníkom?
Odošlite žiadosť o pozíciu obchodníka. Ďalšie informácie nájdete natejto stránke.
10. Čo je to limit výberu T+1?
Ak sa spustia kontroly rizika, kupujúci nebude môcť vybrať zakúpené krypto mimo Binance po dobu 24 hodín. Limit výberu T+1 sa vzťahuje iba na obchodovanie s čínskymi juanmi (CNY).
11. Čo je to objednávka?
Objednávka je prisľúbený obchod, na ktorom sa dohodli kupujúci a predávajúci. Binance P2P uľahčuje obchodovanie poskytovaním služby úschovy a blokovania aktív, pokým obidve strany neodsúhlasia uvoľnenie podľa dohody.
12. Čo je to Pridať spôsob platby?
Pre prijatie platby od kupujúceho je používateľ povinný pridať platobné údaje.
13. Čo je to zhoda objednávky?
Náš systém automaticky priradí kupujúceho k predávajúcemu podľa najlepšej ceny, zodpovedajúceho spôsobu platby a celkovej obchodovanej sumy.
14. Prečo môže cena vypršať?
Pohyblivá cena inzerátu kolíše s trhom a obnovuje sa každú minútu. Cena, ktorú vidíte, sa môže po minúte zmeniť. V takom prípade musíte pred otvorením objednávky obnoviť stránku a získať aktualizovanú cenu.
15. Čo je to kvalifikácia obchodovania?
Pridajte platné mobilné číslo a dokončite overenie totožnosti, aby ste mohli obchodovať na trhu P2P.
16. Čo je to pohyblivá cena inzerátu?
Pohyblivá cena inzerátu kolíše s trhom a obnovuje sa každú minútu.
17. Čo je to pevná cena inzerátu?
Pevná cena inzerátu je pevná a nepohybuje sa s trhovou cenou krypta.
18. Čo je to úprava pohyblivej ceny?
Úprava pohyblivej ceny je prirážka, ktorú si vydavateľ inzerátu praje účtovať, aby mohol vypočítať cenu, za ktorú by chcel kúpiť alebo predať.
19. Aký je rozdiel medzi zoznamom ponúk a expresným režimom?
Expresný režim vás automaticky priradí ku kupujúcemu alebo predávajúcemu, zatiaľ čo v sekcii Zoznam ponúk si môžete zvoliť vlastného kupujúceho alebo predávajúceho.