Ako vykonať interný prevod na Binance

Binance
2021-06-03 06:39
Funkcia interného prevodu vám umožňuje posielať fondy medzi dvomi účtami Binance. Okamžite sa vám pripíšu a nemusíte platiť žiadne poplatky za transakciu.
1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a kliknite na [Peňaženka] - [Fiat a Spot].
2. Kliknite na [Vybrať].
3. Vyberte si mincu, ktorú chcete vybrať.
4. Ďalej zadajte adresu príjemcu druhého používateľa Binance alebo ho vyberte zo zoznamu adries. 
5. Vyberte sieť. Skontrolujte, či sa sieť zhoduje so zadanými sieťami adries, aby ste predišli stratám pri výbere. 
6. Zadajte sumu na prevod. Potom sa na obrazovke zobrazí poplatok za sieť. Upozorňujeme, že poplatok za sieť sa bude účtovať iba za výbery na adresy iné ako Binance. Ak je adresa príjemcu správna a patrí k účtu Binance, poplatok za sieť sa neodpočítava. Účet príjemcu dostane sumu označenú ako [Prijatá suma].
Umiestnením kurzora myši na [i] a kliknutím na [Zmeniť] vyberte účet, na ktorý sa majú vrátiť poplatky za výber. Môžu byť vrátené späť na výberový účet alebo účet príjemcu. 
Upozorňujeme tiež, že ak zvolíte [Prevod cez blockchain], vaše fondy budú prevedené na adresu príjemcu prostredníctvom blockchainu avy musíte zaplatiť poplatky za sieť za váš výber.
* Poznámka: Oslobodenie od poplatkov a okamžitý príjem fondov sa uplatňujú iba ak adresa príjemcu tiež patrí k účtu Binance. Uistite sa, že adresa je správna a patrí k účtu Binance. 
Okrem toho, ak systém zistí, že vyberáte mincu, ktorá vyžaduje MEMO, je povinné vyplniť aj pole pre MEMO. V takom prípade nebudete môcť vyberať bez poskytnutia MEMO; uveďte správne MEMO, inak dôjde k strate fondov.  
7. Kliknite na [Odoslať] a pre túto transakciu budete presmerovaný na dokončenie bezpečnostného dvojfaktorového overenia. Pred kliknutím na tlačidlo [Odoslať] dôkladne skontrolujte token výberu, sumu a adresu.
8. Po úspešnom výbere sa môžete vrátiť do [Peňaženka] - [Fiat a Spot] - [História výberu vkladu] a skontrolovať stav prevodu.
Upozorňujeme, že pre interný prevod v rámci Binance sa nevytvorí žiadne TxID. Pole TxID sa zobrazí ako [Interný prevod] a bude obsahovať [ID interného prevodu] pre tento výber. Ak sa vyskytne problém s touto transakciou, môžete poskytnúť ID podpore Binance a požiadať o pomoc.
9. Príjemca (ďalší používateľ Binance) okamžite dostane tento vklad. Záznam môžu nájsť v sekcii [ História transakcií] - [Vklad]. Transakcia bude označená ako [Interný prevod] s rovnakým [ID interného prevodu] v poli pre TxID.