Typy príkazov na Binance Futures

Binance
2021-08-18 07:56
V súčasnosti podporuje Binance Futures sedem typov príkazov:
1. Limit príkaz
2. Príkaz market/ trhový príkaz
3. Príkaz stop-limit
4. Príkaz stop-market
5. Posuvný príkaz stop order
6. Príkaz post-only
7. Limit príkaz TP/SL (príkaz na stratégiu)
Používatelia môžu povoliť rôzne nastavenia z možnosti [Preferencie] pred zadaním príkazu:
  • Potvrdenie príkazu: Po aktivácii sa vyžaduje potvrdenie príkazu pri každom odoslaní objednávky.
  • Režim pozície: Pre svoje kontrakty môžete vybrať [Jednosmerný režim] alebo [Režim hedge].
  • Ochrana ceny: Ak po aktivácii rozdiel medzi poslednou cenou a referenčnou cenou kontraktu prekročí stanovenú hranicu, keď príkazy SL/TP dosiahnu spúšťaciu cenu, tak sa nespustia. Pre viac informácii navštívte stránku Ako používať funkciu ochrany cien.

Limit príkaz

Čo je to limit príkaz?
Limit príkaz vám umožňuje zadať objednávku za konkrétnu alebo lepšiu cenu. Nákupný limit príkaz sa obsadí, ak sa cena zhoduje alebo je nižšia ako vaša limitná cena, a predajný limit príkaz sa obsadí na alebo nad limitnú cenu. Upozorňujeme, že vykonanie limit príkazu nie je zaručené.
Pre viac informácií si prečítajte článok Akadémie Čo je to limit príkaz.

Príkaz market

Čo je to trhový príkaz?
Príkazy market sa okamžite párujú za najlepšiu dostupnú cenu.
Pozrite si Čo je to príkaz market? a dozviete sa viac.

Príkaz stop-limit

Čo je to príkaz stop-limit?
Príkaz stop-limit je podmienený príkaz v stanovenom časovom rámci, ktorý sa vykoná za stanovenú cenu po dosiahnutí danej stop ceny. Po dosiahnutí stop ceny sa bude nakupovať alebo predávať za limit cenu alebo za lepšiu cenu než je vami stanovená limit cena.
Pozrite si Čo je to príkaz stop-limit? a dozviete sa viac.

Príkaz stop-market

Čo je to príkaz stop-market?
Podobne ako príkaz stop-limit, príkaz stop-market používa na spustenie obchodu stop cenu. Keď sa však dosiahne stop cena, namiesto toho spustí príkaz market.
Pozrite si Čo je to príkaz stop order? a zistite viac.

Posuvný príkaz stop order

Čo je to posuvný príkaz stop order?
Posuvný príkaz stop order umožňuje obchodníkom pri kolísaní trhu zadať prednastavenú objednávku v určitom percente mimo trhovej ceny. Uzamkne zisk tým, že umožní obchodu zostať otvorený a ziskový, pokiaľ sa cena pohybuje v smere priaznivom pre obchodníkov. Nepohybuje sa späť iným smerom. Keď sa cena pohne v opačnom smere o konkrétne percento, posuvný príkaz stop order sa vykoná za trhovú cenu.
Pozrite si Čo je to posuvný príkaz stop order? s zistite viac.

Príkaz post-only

Čo je to príkaz post-only?
Príkazy post-only sa pridávajú do knihy objednávok pri zadaní objednávky, avšak nevykonávajú sa okamžite.

Limit príkaz TP/SL (príkaz na stratégiu)

Čo je to limit príkaz TP/SL?
Pred otvorením pozície môžete nastaviť cenu príkazu take-profit (TP) alebo príkazu stop-loss (SL). Bude to sledovať poslednú cenu alebo referenčnú cenu, aby sa spustili príkazy take-profit a stop-loss.
Pozrite si Limit príkaz TP/SL (príkaz na stratégiu) a dozviete sa viac.