Čo je to automatické odstránenie páky (ADL) a ako to funguje?

Binance
2021-08-18 04:33
Videonávod
Automatické odstránenie páky (ADL) predstavuje posledný krok a zrealizuje sa vtedy, ak poistný fond už viac nedokáže akceptovať bankrotujúce pozície klienta. Spoločnosť Binance sa snaží vyhnúť automatickému odstráneniu páky, a má niekoľko funkcií, ako napríklad príkazy typu immediate-or-cancel-limit, aby sa minimalizoval potenciálny vplyv akéhokoľvek ADL, ak nemu dôjde. Vzhľadom na volatilitu na krypto trhoch a vysokú finančnú páku ponúknutú používateľom nie je bohužiaľ možné úplne sa vyhnúť likvidácii s automatickým odstránením páky. Pre zaistenie čo najlepšieho používateľského prostredia sa snažíme o to, aby sa likvidácie ADL obmedzili na úplné minimum.ssr
Vaša pozícia obchodníka predstavuje riziko automatického odstránenia páky na základe ukazovateľa s vašou prioritou v rade. Nasleduje príklad ukazovateľov od najnižšej po najvyššiu prioritu.
V prípade likvidácie s automatickým odstránením páky sa dotknutému používateľovi okamžite odošle oznámenie.
Pozícia obchodníka v rebríčku priorít sa vypočíta podľa zisku a finančnej páky. Vzorec nájdete na konci tejto stránky. Ziskovejší obchodníci a obchodníci s vyššou finančnou pákou prejdú likvidáciou ako prví. Konkrétne budú obchodníci zoradení podľa ich pomeru marže a nerealizovaného PNL ako percentuálneho podielu ich kolaterálu. Presné poradie je známe ako „LeveragePnL“, PNL finančnej páky a definuje sa ako nerealizovaný PNL/kolaterál vynásobené pomerom marže. Presný vzorec nájdete na konci.
Obchodníci sa tak zoradia podľa výrazu LeveragePnlQuantile. Obchodníci s bezprostredným rizikom automatickej likvidácie uvidia vo svojom rozhraní príslušný indikátor. Ak dôjde k likvidácii, obchodník dostane oznámenie so sumou a cenou za likvidáciu. Pozície obchodníka budú uzavreté za konkurznú cenu pôvodného likvidovaného príkazu. Všetky otvorené príkazy sa zrušia. Po dokončení procesu likvidácie sa bude môcť obchodník znova vrátiť k stejto aktivite.
Poznámka: Konkurzná cena môže byť mimo zmluvného rozpätia trhovej ceny. Dôrazne sa odporúča, aby obchodník venoval pozornosť indikátoru ADL, aby nedošlo k odstráneniu páky.

Výpočet pre poradie priority likvidácie

Percento PNL = max (0, nerealizovaný zisk) / max (1, zostatok v peňaženke)
Ak (zostatok v peňaženke + nerealizovaný zisk) ≤ 0, potom pomer marže = 0
Ak (zostatok v peňaženke + nerealizovaný zisk) > 0, potom pomer marže = udržiavacia marža / (zostatok v peňaženke + nerealizovaný zisk)
PNL finančnej páky = percento PNL × pomer marže
Leverage Pnl Quantile = rank(user.Leverage Pnl) / celkový počet používateľov