Finančná páka a marža na USDⓈ-M futures

Binance
2021-07-19 05:05
Spoločnosť Binance využíva prepracovaný systém riadenia rizík a model likvidácie na podporu obchodovania s vysokou finančnou pákou prijatím modelu udržiavacej marže. Maximálna dostupná suma finančnej páky závisí od nominálnej hodnoty vašej pozície. Čím je pozícia väčšia, tým je finančná páka nižšia. Finančnú páku môžete upraviť podľa svojich potrieb a všetky veľkosti pozícií sa počítajú na základe nominálnej hodnoty kontraktu (denominované v USDT alebo BUSD). Počiatočná marža je teda určená finančnou pákou, ktorú ste si vybrali.
Upozorňujeme, že obchodníci by si pred otvorením svojich pozícií mali najskôr zvoliť svoju finančnú páku (a splniť požiadavku na počiatočnú maržu), v opačnom prípade bude predvolene nastavená na 20-násobok. Čím vyššia je finančná páka, tým menšia je nominálna veľkosť, ku ktorej má obchodník prístup. Čím nižšia je finančná páka, tým vyššia je nominálna veľkosť, ktorú môže obchodník otvoriť. 
Dôležité upozornenie: S účinnosťou od 27. júla 2021 zavedie Binance Futures limity na finančnú páku pre používateľov so zaregistrovanými účtami futures menej ako 60 dní. Budú platiť nasledujúce limity na finančnú páku:
 • Od dátumu účinnosti nebudú môcť noví používatelia so zaregistrovanými účtami futures menej ako 60 dní otvárať pozície s finančnou pákou presahujúcou 20-násobok.
 • Nové limity na finančnú páku sa budú vzťahovať aj na existujúcich používateľov s registrovanými účtami futures menej ako 60 dní:
  • Používatelia s otvorenými pozíciami s finančnou pákou nižšou ako 20-násobok nebudú môcť upravovať svoje otvorené pozície nad finančnú páku 20-násobku.
  • Používatelia s otvorenými pozíciami s viac ako 20-násobnou finančnou pákou sa môžu rozhodnúť, či si ponechajú svoju pozíciu finančnej páky, avšak túto pozíciu si nebudú môcť ďalej zvyšovať. Budú mať povolené iba oddialiť svoje otvorené pozície na 20-násobok a menej.
 • Pre nových používateľov bez otvorených pozícií: všetky nové pozície nesmú presiahnuť 20-násobok finančnej páky.
 • Limity na finančnú páku pre nových používateľov sa budú postupne zvyšovať až po 60 dňoch od registrácie.
Dodatočné informácie:
 • Ak máte otvorené pozície v režime izolovanej marže, nemôžete znižovať finančnú páku.
 • V režime kombinovanej marže sa dá zdieľať maržu iba medzi rovnakým typom aktív. Napríklad v režime kombinovanej marže je možné použiť všetky BUSD v peňaženke USDⓈ-M futures na všetky kontrakty s maržou v BUSD.
 • Maximálny limit pozície každej úrovne zahŕňa dlhé aj krátke pozície.

Podrobnosti o maximálnej pozícii, maximálnej finančnej páke a počiatočnej marži pre kontrakty USDⓈ-M:

125-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT (ETHUSDT)

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
0 < pozícia ≤ 50,000
101-125x
0,80 %
50 000 < pozícia ≤ 250 000
51-100x
1,00 %
250 000 < pozícia ≤ 1 000 000
21-50x
2,00 %
1 000 000 < pozícia ≤ 5 000 000
11-20x
5,00 %
5 000 000 < pozícia ≤ 20 000 000
6-10x
10.00 %
20 000 000 < pozícia ≤ 50 000 000
5x
20,00 %
50 000 000 < pozícia ≤ 100 000 000
4x
25,00 %
100 000 000 < pozícia ≤ 200 000 000
3x
33,30 %
200 000 000 < pozícia ≤ 300 000 000
2x
50,00 %
300 000 000 < pozícia ≤ 500 000 000
1x
100,.00 %

100-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT (ETHUSDT)

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 10 000
100x
1,0 %
≤ 100 000
75x
1,3 %
≤ 500 000
50x
2,0 %
≤ 1 000 000
25x
4,0 %
≤ 2 000 000
10x
10,0 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,0 %
> 20 000 000
2x
50,0 %
> 20 000 000
1x
100,0 %

75-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 10 000
75x
1,33 %
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
> 10 000 000
2x
50,0 %
> 10 000 000
1x
100,0 %
75-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 5 000
50x
2,0 %
≤ 25 000
20x
5,0 %
≤ 100 000
10x
10,0 %
≤ 250 000
5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50-násobný trvalý kontrakt AXSUSDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 15 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,.00 %

50-násobný trvalý kontrakt FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT a UNIUSDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
> 10 000 000
2x
50,0 %
> 10 000 000
1x
100,0 %

50-násobný trvalý kontrakt DOGEUSDT, SOLUSDT a MATICUSDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 50 000
21-50x
2,0 %
≤ 150 000
11-20x
5,0 %
≤ 250 000
6-10x
10,0 %
≤ 500 000
5x
20,0 %
≤ 750 000
3-4x
25,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000 & ≤ 30 000 000
1x
100,0 %

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 5 000
21-50x
4,0 %
≤ 25 000
11-20x
5,0 %
≤ 100 000
6-10x
10,0 %
≤ 250 000
3-5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

25-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 5 000
21-25x
4,0 %
≤ 25 000
11-20x
5,0 %
≤ 100 000
6-10x
10,0 %
≤ 250 000
3-5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
25-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50-násobný trvalý kontrakt BTCBUSD

Pozícia
(Nominálna hodnota v BUSD)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 25 000
50x
2,0 %
≤ 100 000
25x
4,0 %
≤ 500 000
20x
5,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
6x
16,7 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,3 %
> 30 000 000
2x
50,0 %
> 60 000 000
1x
100,0 %

50-násobné trvalé kontrakty BTCBUSD

Pozícia (Nominálna hodnota v BUSD)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 25 000
50x
2,0 %
≤ 100 000
25x
4,0 %
≤ 500 000
20x
5,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
6x
16,7 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,3 %
≤ 30 000 000
2x
50,0 %
≤ 60 000 000
1x
100,0 %

20-násobné trvalé kontrakty BUSD

Pozícia (Nominálna hodnota v BUSD)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 10 000
11-20x
5,00 %
≤ 50 000
6-10x
10.00 %
≤ 1 000 000
4-5x
20,00 %
≤ 2 000 000
3x
33,33 %
≤ 5 000 000
2x
50,00 %
≤ 30 000 000
1x
100,.00 %
20-násobné trvalé kontrakty BUSD: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25-násobné štvrťročné kontrakty BTCUSDT, ETHUSDT 0924

Pozícia (Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 250 000
25x
4,00 %
≤ 1 000 000
10x
10.00 %
≤ 2 000 000
5x
20,00 %
≤ 5 000 000
4x
25,00 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 20 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,.00 %

50-násobný trvalý kontrakt LUNAUSDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Finančná páka
Miera počiatočnej marže
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 15 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,.00 %
Systém zobrazí maximálnu prípustnú veľkosť pozície pre rôzne úrovne finančnej páky, ako je uvedené nižšie:
Udržiavacia marža sa počíta na základe vašich pozícií na rôznych úrovniach nominálnej hodnoty. To znamená, že udržiavacia marža sa vždy počíta rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, akú finančnú páku vyberiete. Presun z jednej úrovne na druhú nespôsobí zmenu finančnej páky predchádzajúcej úrovne. Čím väčšia je pozícia, tým vyššia je miera udržiavacej marže.
Vo väčšine búrz predstavuje udržiavacia marža zvyčajne polovicu počiatočnej marže. Na Binance je však udržiavacia marža iba necelá polovica počiatočnej marže, čo je pre obchodníkov výhodnejšie.
Je dôležité si uvedomiť, že udržiavacia marža bude mať priamy vplyv na cenu likvidácie. Aby ste sa vyhli automatickému znižovaniu finančnej páky, dôrazne sa odporúča uzavrieť svoje pozície skôr, ako kolaterál klesne pod hranicu udržiavacej marže.

Miera udržiavacej marže pre kontrakty USDⓈ-M:

125-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT (ETHUSDT)

Úroveň
Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
1
0 < pozícia ≤ 50,000
0,40 %
2
50 000 < pozícia ≤ 250 000
0,50 %
3
250 000 < pozícia ≤ 1 000 000
1,00 %
4
1 000 000 < pozícia ≤ 5 000 000
2,50 %
5
5 000 000 < pozícia ≤ 20 000 000
5,00 %
6
20 000 000 < pozícia ≤ 50 000 000
10.00 %
7
50 000 000 < pozícia ≤ 100 000 000
12,50 %
8
100 000 000 < pozícia ≤ 200 000 000
15,00 %
9
200 000 000 < pozícia ≤ 300 000 000
25,00 %
10
300 000 000 < pozícia ≤ 500 000 000
50,00 %

100-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT (ETHUSDT)

Úroveň
Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
1
≤ 10 000
0,5 %
2
≤ 100 000
0,65 %
3
≤ 500 000
1,0 %
4
≤ 1 000 000
2,0 %
5
≤ 2 000 000
5,0 %
6
≤ 5 000 000
10,0 %
7
≤ 10 000 000
12,5 %
8
≤ 20 000 000
15,0 %
9
> 20 000 000
25,0 %

75-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Úroveň
Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Miera udržiavacej marže
1
≤ 10 000
0,65 %
2
≤ 50 000
1,00 %
3
≤ 250 000
2,00 %
4
≤ 1 000 000
5,00 %
5
≤ 2 000 000
10.00 %
6
≤ 5 000 000
12,50 %
7
≤ 10 000 000
15,00 %
8
> 10 000 000
25,00 %
75-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Úroveň
Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
1
≤ 5 000
1,0 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50-násobný trvalý kontrakt AXSUSDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 50 000
1,0 %
≤ 250 000
2,0 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Úroveň
Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
1
≤ 5 000
1,2 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
* 1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, CHZUSDT

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 50 000
1,0 %
≤ 250 000
2,0 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
> 10 000 000
25,00 %
* FILUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, THETAUSDT

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 50 000
1,0 %
≤ 150 000
2,5 %
≤ 250 000
5,0 %
≤ 500 000
10,0 %
≤ 750 000
12,5 %
≤ 1 000 000
25,0 %
> 1 000 000 & ≤ 30 000 000
50,0 %
*DOGEUSDT, SOLUSDT, MATICUSDT

50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
50-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

25-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT

Pozícia
(Nominálna hodnota v USDT)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
25-násobný trvalý kontrakt s maržou na USDT: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50-násobný trvalý kontrakt BTCBUSD

Pozícia
(Nominálna hodnota v BUSD)
Pomer
udržiavacej marže
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1,0 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15,0 %
> 30 000 000
25,0 %
> 60 000 000
50,0 %

50-násobný trvalý kontrakt ETHBUSD

Pozícia (Nominálna hodnota v BUSD)
Miera udržiavacej marže
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1,0 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15,0 %
> 30 000 000
25,0 %
> 60 000 000
50,0 %

20-násobné trvalé kontrakty BUSD

Pozícia (Nominálna hodnota v BUSD)
Miera udržiavacej marže
≤ 10 000
5,00 %
≤ 50 000
10.00 %
≤ 1 000 000
20,00 %
≤ 2 000 000
33,33 %
≤ 5 000 000
50,00 %
≤ 30 000 000
100,.00 %
20-násobné trvalé kontrakty BUSD: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25-násobné štvrťročné kontrakty BTCUSDT, ETHUSDT 0924

Pozícia (Nominálna hodnota v USDT)
Miera udržiavacej marže
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10.00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
15,00 %
≤ 20 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

50-násobné trvalé kontrakty LUNAUSDT

Pozícia (Nominálna hodnota v USDT)
Miera udržiavacej marže
≤ 50 000
1,00 %
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10.00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %
*Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Čísla v tomto článku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Pre aktuálne čísla sa obráťte na anglickú verziu.