Úroveň marže Binance a výzva na dodatočné vyrovnanie

Binance
2021-07-22 07:19
Obchodovanie s maržou vám umožňuje pridať do vašich pozícií finančnú páku a zvýšiť tak potenciálne zárobky a zisky. Spoločnosť Binance používa úroveň marže na vyhodnotenie úrovne rizika vášho maržového účtu.

1. Úroveň marže kombinovanej marže

1.1 Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na pôžičkách s maržou, môžu použiť čisté aktíva vo svojich účtoch s kombinovanou maržou ako kolaterál. Digitálne aktíva v akýchkoľvek iných účtoch nie sú zahrnuté do marže na obchodovanie s kombinovanou maržou.
1.2 Úroveň marže účtu s kombinovanou maržou = celková hodnota aktív na účte s kombinovanou maržou / (celkové pasíva + nesplatený úrok), kde:
celková hodnota aktív na účte s kombinovanou maržou = aktuálna celková trhová hodnota všetkých digitálnych aktív na účte s kombinovanou maržou
celkové pasíva = aktuálna celková trhová hodnota všetkých nesplatených pôžičiek s maržou na účte s kombinovanou maržou
Nesplatený úrok = výška každej pôžičky s maržou * počet hodín ako doba pôžičky do času výpočtu * hodinová úroková sadzba - odpočet/zaplatený úrok.
1.3 Úroveň marže a súvisiaca prevádzka
  • Finančná páka s 3-násobkom
Ak je vaša úroveň marže väčšia ako 2, môžete obchodovať, požičiavať si a prevádzať aktíva do spotovej peňaženky;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,5 a mešia alebo rovná ako 2, môžete obchodovať a požičiavať si, avšak nemôžete prevádzať fondy zo svojho maržového účtu;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,3 a menšia alebo rovná ako 1,5, môžete obchodovať, ale nemôžete si požičiavať, ani prevádzať fondy zo svojho maržového účtu;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,1 a menšia alebo rovná ako 1,3, spustí sa výzva na dodatočné vyrovnanie a prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky dostanete oznámenie, v ktorom vás budeme informovať o pridaní ďalšieho kolaterálu (preveďte viac aktív kolaterálu), aby ste sa vyhli likvidácii. Po prvom upozornení dostanete ďalšie upozornenie každých 24 hodín.
Ak je úroveň marže menšia alebo rovná ako 1,1, spustí sa nástroj likvidácie a všetky vaše aktíva sa zlikvidujú, aby sa splatil úrok a pôžička. Systém vás informuje odoslaním upozornenia prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky.
  • Finančná páka s 5-násobkom (podporovaná iba v hlavnom účte)
Ak je vaša úroveň marže väčšia ako 2, môžete obchodovať, požičiavať si a prevádzať aktíva do spotovej peňaženky;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,25 a menšia alebo rovná ako 2, môžete obchodovať a požičiavať si, ale nemôžete prevádzať fondy zo svojho maržového účtu do svojej spotovej peňaženky;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,15 a menšia alebo rovná ako 1,25, môžete obchodovať, ale nemôžete si požičiavať, ani prevádzať fondy zo svojho maržového účtu do svojej spotovej peňaženky;
Ak je úroveň marže väčšia ako 1,05 a menšia alebo rovná ako 1,15, spustí sa výzva na dodatočné vyrovnanie a prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky dostanete oznámenie, v ktorom vás bude informovať o pridaní ďalšieho kolaterálu (preveďte viac aktív kolaterálu), aby ste sa vyhli likvidácii. Po prvom upozornení dostanete ďalšie upozornenie každých 24 hodín.
Ak je úroveň marže menšia alebo rovná ako 1,05, spustí sa proces likvidácie a všetky aktíva sa zlikvidujú, aby sa splatil úrok a pôžička. Systém vás informuje odoslaním upozornenia prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky.
1.4 Viac informácií nájdete v Pravidlách na obchodovanie s kombinovanou maržou.

2. Úroveň marže izolovanej marže

2.1 Čisté aktíva na používateľovom účte s izolovanou maržou je možné použiť iba ako kolaterál v príslušnom účte a aktíva na ostatných účtoch používateľa (účet s kombinovanou maržou alebo iné izolované účty) sa nemôžu pre nich použiť ako kolaterál.
2.2 Úroveň marže izolovaného účtu = celková hodnota aktív v rámci izolovaného účtu / (celková hodnota pasív + nezaplatený úrok)
celková hodnota aktív = celková hodnota podkladových aktív + nominálne aktíva na bežnom izolovanom účte
celkové pasíva = celková hodnota aktív, ktoré boli požičané, ale neboli vrátené na bežný izolovaný účet
Nesplatený úrok = (výška každého požičaného aktíva * časová dĺžka pôžičky * hodinová úroková sadzba) - splatený úrok
123 Úroveň marže a prevádzka
Ak je úroveň marže (ďalej len ML) väčšia ako 2, používatelia môžu obchodovať, požičiavať si a prebytočné aktíva na účte sa dajú prevádzať aj na iné obchodné účty. Avšak ML sa musí po prevode stále rovnať alebo byť väčšia ako 2, aby sa zabezpečila funkcia prevodu normálneho aktíva.
  • Počiatočný pomer (IR)
IR je počiatočná miera rizika po tom, čo si používateľ požičia. Existujú rôzne IR na základe rôznej finančnej páky. Napríklad IR bude 1,5 pri finančnej páke s 3-násobkom pri úplnom požičaní, 1,25 pri finančnej páke s 5-násobkom pri úplnom požičaní a 1,11 pri finančnej páke s 10-násobkom pri úplnom požičaní.
  • Pomer výzvy na dodatočné vyrovnanie (MCR)
Ak je MCR je väčšia ako ML, ktorá je väčšia alebo rovná 2, používatelia môžu obchodovať a požičiavať si, avšak nemôžu prevádzať aktíva.
MCR sa bude líšiť na základe rôznej finančnej páky. Napríklad MCR pre 3-násobok finančnej páky je 1,35, pre 5-násobok finančnej páky 1,18 a pre 10-násobok finančnej páky 1,09.
  • Pomer likvidácie (LR)
Ak je LR väčší ako ML, ktorá je väčšia alebo rovná MCR, spustí sa výzva na dodatočné vyrovnanie. Systém odošle upozornenia prostredníctvom e-mailu, SMS, pripomienok na webovej stránke a navrhne používateľovi pridať si maržu (to znamená previesť viac kolaterálnych fondov), aby sa zabránilo riziku likvidácie. Po prvom upozornení sa budú oznámenia odosielať každých 24 hodín. Ak je neskôr ML väčšia alebo rovná MCR, používateľ nedostane ďalšie oznámenie.
Ak je ML menšia alebo rovná LR, systém vykoná proces likvidácie. Aktíva držané na účte sa budú musieť predať, aby sa splatila pôžička. Používatelia budú zároveň informovaní prostredníctvom e-mailu, SMS a pripomienok na webovej stránke.
LR sa bude líšiť v závislosti od rôznych finančných pák. Napríklad LR pre 3-násobok finančnej páky je 1,18, pre 5-násobok finančnej páky 1,15, zatiaľ čo pre 10-násobok finančnej páky to je 1,05.
2.4 Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách obchodovania s izolovanou maržou.

Čo sú to zúčtovacie poplatky za likvidáciu?

Keď dôjde k nútenej likvidácii vášho maržového účtu alebo objednávky kryptopôžičky, bude fond poistenia marže účtovať určité percento zúčtovacích poplatkov. Tieto poplatky si môžete pozrieť v histórii zúčtovacích poplatkov maržového účtu. Odporúča sa však starostlivo riadiť riziká, aby ste sa vyhli akýmkoľvek núteným likvidáciám. V dôsledku toho sa likvidačná cena používateľa nezmení.
Produkty
Poplatok za likvidáciu
Kombinovaná marža
Likvidované aktíva kombinovanej marže * 2 %
Izolovaná marža
Likvidované aktíva s izolovanou maržou * sadzba poplatkov zodpovedajúca finančnej páke podľa úrovne
Krypto pôžičky
Likvidované aktíva s kryptopôžičkou * 2 %
Poznámka: sadzba zúčtovacích poplatkov zodpovedajúca finančnej páke podľa úrovne = (pomer rizika likvidácie vašej finančnej páky podľa úrovne pri likvidácii -1) * 8 % (max. suma, ktorú je možné účtovať bez prekročenia zostávajúceho zostatku aktív po likvidácii).
Príklad: Ak dôjde k likvidácii používateľa a zníženiu pozícií na úrovni 3 ADA/ETH, sadzba zúčtovacieho poplatku = (1,165-1) * 8 % = 1,32 %.