Ako požiadať o firemný účet

Binance
2021-07-02 01:49
Ak chcete požiadať o firemný účet, postupujte podľa podrobného návodu nižšie: 
1. Prihláste sa do vášho účtu Binance a prejdite na [Profil][Identifikácia]. Kliknite na [Firemné overenie]
Ak už bola vaša e-mailová adresa prepojená s osobným účtom, nemôžete ju použiť na firemný účet. Preto sa uistite, že odosielate žiadosť o firemný účet z neovereného účtu.
2. Kliknite na [Overiť]
3. Vyberte typ spoločnosti a kliknite na [Zmeniť typ spoločnosti]
4. Pred začatím procesu firemného overenia budete vyzvaní na pripravenie si dokumentov. Požadované dokumenty sa líšia podľa vybraného typu spoločnosti.
Momentálne podporujeme bulharčinu, ruštinu, francúzštinu, portugalčinu, poľštinu, slovinčinu, taliančinu, maďarčinu, švédčinu, holandčinu a španielčinu. Ak je podniková dokumentácia v inom jazyku, prosíme, aby ste poskytli originály dokladov spolu s ich oficiálnou verziou v angličtine.
Napríklad:
Pokračujte kliknutím na [Začať overenie], alebo [Zmeniť typ spoločnosti] a vyberte iný typ.  
5. Vyplňte základné informácie o spoločnosti a kliknite na [Pokračovať]. Žiadosť môžete kedykoľvek počas overovacieho procesu uložiť pomocou tlačidla [Uložiť ako koncept]
6. Na základe požiadaviek nahrajte podnikové dokumenty.
7.1 Ak potrebujete overiť riaditeľov, zadajte informácie o riaditeľoch a nahrajte požadované dokumenty.
Upozorňujeme, že:
 • V prípade preukazov totožnosti, nahrajte kópiu pasu alebo občianskeho preukazu, aby ste preukázali svoju národnosť/jurisdikciu (vodičský preukaz nie je akceptovaný).
 • Selfie nahrajte v plnej farbe. Nenahrávajte snímky obrazovky, fotokópie, alebo upravené snímky.
 • Podporujeme formáty jpeg/jpg a png.
7.2 Ak nepotrebujete overiť riaditeľov (pre niektoré právnické osoby), zadajte informácie o hlavných bezprostredných vlastníkoch a nahrajte požadované dokumenty. 
8. Zadajte informácie o autorizovaných predajcoch/obchodníkoch a nahrajte požadované dokumenty.
Ak je predajca/obchodník ten, kto používa burzu najčastejšie, prepnite na tlačidlo [Hlavný].
Upozorňujeme, že hlavný predajca je povinný v nasledujúcom kroku vykonať overenie tváre.
9. Môžete otvoriť aplikáciu Binance, naskenovať QR kód a dokončiť overenie totožnosti na vašom telefóne alebo kliknite na [Použiť na overenie PC] a dokončite overenie na počítači. 
Nepoužívajte čiapku, okuliare a ani filtre. Zaistite dostatočné svetlo.
Potom kliknite na [Dokončil som overenie na telefóne].
10. Prečítajte si vyhlásenie a vyjadrite s ním súhlas. Začiarknite políčko vedľa položky [Úplne rozumiem vyhláseniu] a kliknite na tlačidlo [Pokračovať].
11. Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná. Trpezlivo čakajte na kontrolu.


Často kladené otázky

1. Aké dokumenty sú potrebné pre žiadosť o firemný účet?

Požadované dokumenty sa líšia podľa typu spoločnosti. Prečítajte si zoznam na obrazovke. Musíte si napríklad pripraviť:
1. Výpis z obchodného registra.
2. Memorandum a stanovy/ústavu/nariadenia/prevádzkovú dohodu.
3. Autorizačný list. Vydajte spoločnosti Binance autorizačný list a uveďte prihlasovací e-mail Binance, pozíciu žiadateľa, ktorý žiadateľa oprávňuje prevádzkovať firemný účet v mene spoločnosti. Upozorňujeme, že musí byť datovaný v posledných troch mesiacoch. Ak má spoločnosť iba jedného riaditeľa, stačí ak on sám podpíše autorizačný list. Ak má spoločnosť viac riaditeľov, autorizačný list musia podpísať aspoň dvaja z nich. Ak používate šablónu, uistite sa, že je upravená tak, aby zodpovedala vašej situácii.
4. Úradná správa o spoločnosti alebo vládne dokumenty, ktoré boli vydané za posledných 12 mesiacov, vrátane:
 • zoznamu súčasných riaditeľov (fyzických osôb),
 • zoznamu hlavných bezprostredných vlastníkov (fyzických osôb) a ich percentuálny podiel, a pod.
5. Vlastnícka štruktúra
6. Odkaz na vládnu webovú stránku, ktorá obsahuje podrobnosti o vašej spoločnosti a ktorá umožňuje overenie pravosti registrácie. Prosíme, aby ste nám poskytli Osvedčenie o dobrom stave, ktoré bolo vydané v posledných troch mesiacoch, ak na vládnej webovej stránke nie je k dispozícii funkcia vyhľadávania podrobností o spoločnosti.
7. Úplná snímka obrazovky z vládnej webovej stránky, ktorá obsahuje podrobnosti o spoločnosti. Uistite sa, že na snímke obrazovky sú zobrazené aj hodiny a dátum vašej pracovnej plochy.
8. Platné kópie pasov/občianskych preukazov riaditeľov, hlavných bezprostredných vlastníkov a obchodníkov.
9. Nedávne selfie riaditeľov, hlavných bezprostredných vlastníkov a obchodníkov.
10. Dotazník o sankciách
*Upozorňujeme, že toto je iba prvá strana dotazníka. Úplnú verziu si môžete stiahnuť počas procesu overenia.

2. Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

Kliknite na tlačidlo [Overiť] a prezrite si dôvody odmietnutia. Ak bola vaša žiadosť odmietnutá, podajte ju znova v plnom rozsahu, berúc do úvahy dôvod zamietnutia. Posúdenie vašej novej žiadosti budeme uprednostňovať do siedmych pracovných dní.

3. Musím všetky dokumenty poskytnúť v angličtine?

Mimo angličtiny momentálne podporujeme bulharčinu, ruštinu, francúzštinu, portugalčinu, poľštinu, slovinčinu, taliančinu, maďarčinu, švédčinu, holandčinu a španielčinu. Ak je podniková dokumentácia v inom jazyku, prosíme, aby ste poskytli originály dokladov spolu s ich oficiálnou verziou v angličtine.

4. Keď podám žiadosť o firemný účet, zobrazí sa správa „Úspešne ste prešli overením“ a neumožňuje mi dokončiť žiadosť. Prečo?

Ak už bola vaša e-mailová adresa prepojená s osobným účtom, nemôžte ju použiť na firemný účet. Preto sa uistite, či je žiadateľ oprávnený a pošlite žiadosť o firemný účet z neovereného účtu.

5. Žiadosť som odoslal už dávno, ale stále som nedostal žiadnu spätnú väzbu.

Stav vašej žiadosti o firemný účet nájdete v časti [Identifikácia] vo vašom účte Binance. Skontrolujte si tiež prijaté e-maily, pretože vás môžeme kontaktovať ohľadom ďalších dokumentov.

6. Môžem požiadať o druhý firemný účet?

Každá spoločnosť môže požiadať o jeden firemný účet. Okrem toho nepodporujeme odstránenie overeného firemného účtu pre nerozumné požiadavky. Upozorňujeme, že pre vaše pohodlie poskytujeme funkciu podúčtu. Keď váš účet dokončí overenie na úrovni spoločnosti, bude vám udelený prístup k podúčtom.

7. Ako môžem získať vyšší limit výberu?

Aby ste sa kvalifikovali na overenie úrovne 3 s denným limitom výberu 200 BTC alebo viac, musíte v priebehu 30-denného obdobia udržiavať objem obchodovania vyšší ako 1 000 BTC (v hodnote). Ak spĺňate túto požiadavku, kontaktujte náš tím ZP prostredníctvom podpory Binance . Stav vášho účtu prehodnotíme do 3 pracovných dní. 

8. Ako môžem získať fiat prístup pre firemný účet?

Budete musieť kontaktovať a vykonať náležitú previerku v súlade s požiadavkami fiat. Zašlite nám e-mail s nasledujúcimi informáciami:
 1. Zbierka dokladov o adresách subjektov.
 2. Zbierka dokladov o adresách hlavných bezprostredných vlastníkov.
 3. Webová stránka spoločnosti alebo odkaz na sociálne siete.
 4. Ako plánujete financovať fiat účet? (Ako napríklad obchodný kapitál spoločnosti, peniaze zákazníka, zisk spoločnosti, atď.)
 5. Ktoré fiat meny plánujete používať?
 6. Očakávaný mesačný objem vkladu/výberu fiat (v požadovanej mene).

9. Ktoré fiat meny Binance podporuje pre firemných používateľov?

Binance momentálne pre firemné účty podporuje vklady a výbery USD, EUR, GBP, NGN, AUD a BRL.