Ako používať funkciu ochrana ceny

Binance
2021-07-19 06:35
1. Čo je to ochrana ceny?
V prípade, že príkazy stop-loss alebo take-profit dosiahnu spúšťaciu cenu, a rozdiel medzi poslednou a referenčnou cenou kontraktu prekročí stanovenú hranicu po povolení ochrany ceny, príkazy stop-loss a take-profit nebudú spustené. Z toho dôvodu spoločnosť Binance dôrazne odporúča používať ochranu ceny na ochranu vašej obchodnej stratégie pred extrémnym pohybom trhu.
Upozorňujeme, že ochrana ceny nadobúda účinnosť až po jej povolení a pri deaktivácii nemá žiadny vplyv na predošlé príkazy a naopak. Na príkazy API sa prepínač „Ochrana ceny“ nevzťahuje.
Zobraziť hraničnú hodnotu v Pravidlách obchodovania.
2. Ako používať funkciu ochrana ceny?
Funkcia ochrana ceny je k dispozíci na webe aj mobilnej aplikácii. Táto funkcia sa vzťahuje na všetky typy príkazov. Používateľ si môže zvoliť zapnutie alebo vypnutie funkcie.
  • Web
Kliknite na pravý horný roh rozhrania pre príkazy, zvoľte „Ochrana ceny“ a zapnite ochranu ceny.
Upozorňujeme, že ochranu ceny pre USDⓈ-M Futures a COIN-M Futures musíte nastaviť individuálne.
  • Mobilná aplikácia:
Kliknite na pravý horný roh rozhrania mobilnej aplikácie, vyberte „Predvoľby“, zvoľte Ochrana ceny“ a povoľte funkciu.
Rovnako pre USDⓈ-M Futures a COIN-M Futures musíte ochranu ceny nastaviť individuálne.