Cumpărați cripto
Piețe
Tranzacționați
Futures
Earn
Mai multe
Cancel
Întrebări frecvente
Funcțiile contului
Tutorial pentru utilizator
Binance Fan Token
Binance Earn
Depunere/Retragere cripto
Cumpărați cripto (Fiat/P2P)
Tranzacționare spot, în marjă
Instrumente derivate cripto
Boți de tranzacționare
Finanțe
API
Securitate
Termeni de utilizare
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Acasă
Centru de asistență
Întrebări frecvente
Binance Earn
DeFi Staking
Termeni și condiții pentru DeFi Staking

Termeni și condiții pentru DeFi Staking

2022-10-05 01:51
A. DeFi Staking
1. Prin participarea la DeFi Staking cu Binance, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat toți termenii și condițiile din cadrul acestor Termeni DeFi Staking, că sunteți de acord că acești Termeni DeFi Staking vor fi obligatorii pentru dvs. și că îi veți respecta. Dacă nu înțelegeți și nu acceptați acești Termeni DeFi Staking în integralitatea lor, nu ar trebui să participați.
B. Relația cu Binance
2. Înțelegeți și acceptați că, prin alegerea de a participa la DeFi Staking, (i) Binance are autoritatea de a vă plasa activele din staking în contracte inteligente deținute de rețelele aplicabile și (ii) odată ce se efectuează această plasare, activele dvs. din staking nu vor mai fi gestionate de Binance, iar Binance poate avea puțin sau deloc control asupra lor. În consecință, este posibil ca Binance să nu aibă nicio obligație legală sau de reglementare față de dvs. pentru activele din staking. 
3. Binance DeFi Staking este un serviciu care, printre altele, vă oferă:
a. un mijloc prin care puteți participa la proiecte DeFi; și 
b. un flux de venituri, în cadrul căruia veți primi recompense DeFi la o frecvență convenită cu Binance, mai degrabă decât stabilită de proiectul DeFi.
4. Având în vedere faptul că vă oferă Serviciile menționate în acești Termeni de staking DeFi, Binance poate percepe taxe și o marjă.
C. Cum să participați la DeFi Staking
5. Când vă abonați la o ofertă DeFi Staking, vi se va solicita să acceptați unii sau toți termenii următori de pe platformă:
a. durata stakingului;
b. rețeaua aplicabilă;
c. activele din staking;
d. recompensa DeFi;
e. frecvența de calcul al recompensei;
f. dacă puteți răscumpăra anticipat; și
g. moneda recompensei.
4. Binance poate specifica:
a. sumele minime de active care sunt necesare pentru abonarea la o ofertă DeFi Staking; și/sau 
b. orice limită de abonament.
D. Gestionarea activelor din staking
7. Când vă abonați, instruiți Binance sau un operator Binance să vă transfere activele din staking într-un proiect DeFi.
8. Activele din staking vor fi returnate în contul dvs. Spot la două zile după data decontării, cu excepția cazului în care ați optat pentru staking automat. Timpul dintre data decontării și momentul în care activele dvs. din staking sunt returnate în contul dvs. Spot nu este inclus în durata stakingului. Nu câștigați recompense DeFi în acest timp.
E. Recompensele DeFi
9. Recompensele DeFi:
a. sub rezerva clauzei 17, încep să se acumuleze din ziua următoare abonării. Recompensele DeFi se vor acumula de la o zi la alta și se vor calcula pe baza numărului de zile scurse, într-un an de 365 de zile. Nu câștigați recompense DeFi pentru prima zi în care vă abonați;
b. se vor distribui în contul dvs. Spot a doua zi după fiecare zi de calcul al recompensei, între orele 00:00 UTC și 08:00 UTC. Aceasta înseamnă că, dacă se efectuează zilnic calculul frecvenței recompensei, recompensele DeFi nu vor fi distribuite în contul dvs. Spot decât în a treia zi după abonare; 
c. se aplică în fiecare zi numai activelor din staking și nu oricăror recompense de staking; și 
d. se distribuie într-o monedă de recompensă specificată pe site-ul web la momentul abonării; 
e. se calculează prin referire la Rata DeFi;
f. pot fi supuse taxelor și unei marje; și
g. se rotunjesc până la 8 zecimale.
10. 9. Rata DeFi este publicată pe site-ul web și se poate modifica din când în când.
11. Binance nu garantează că veți primi recompense de staking la rata DeFi afișată în momentul abonării. Orice declarație cu privire la o posibilă returnare în momentul în care vă abonați (i) este doar o estimare și nu este garantată, (ii) se bazează pe rata DeFi, care se poate modifica și (iii) poate fi mai mare sau mai mică decât recompensele on-chain.
F. Staking automat
12. Puteți alege să vă abonați automat la o nouă ofertă DeFi Staking la data decontării utilizând activele din staking și recompensele DeFi din oferta anterioară DeFi Staking (Staking automat). 
13. Noua ofertă DeFi Staking va avea aceeași durată a stakingului, aceeași rețea aplicabilă, aceeași frecvență de calcul al recompensei și aceeași monedă de recompensă ca oferta anterioară DeFi Staking.
14. Recompensele DeFi încep să se acumuleze din ziua în care faceți staking automat.
15. Vă puteți modifica instrucțiunile de staking automat în orice moment, înainte de ora 23:50 UTC în ziua anterioară datei de decontare a ofertei de decontare anterioare. 
16. Binance își rezervă dreptul de a nu acționa conform instrucțiunilor dvs. în ceea ce privește stakingul automat. Poate refuza să acționeze în conformitate cu aceste instrucțiuni din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, faptul că a fost atinsă limita de abonament pentru o ofertă DeFi Staking.
G. Răscumpărarea anticipată
17. Binance vă poate permite, la discreția sa, să răscumpărați anticipat. Dreptul dvs. de a răscumpăra anticipat poate fi retras în orice moment.
18. Dacă răscumpărați anticipat activele din staking înainte de data decontării:
a. nu aveți dreptul la nicio recompensă de staking; și
b. autorizați Binance să deducă din activele dvs. din staking toate recompensele DeFi care decurg din abonamentul dvs.
19. În cazul în care răscumpărați anticipat, returnarea activelor din staking în contul dvs. Spot poate dura până la 72 de ore.
H. Riscuri și răspundere
20. Pe lângă riscurile identificate în Avertismentul privind riscurile, trebuie să luați în considerare și toate riscurile care decurg din participarea la DeFi Staking, inclusiv, dar fără a se limita la:
A. riscul ca activele digitale la care v-ați abonat să se piardă, deoarece, printre altele:
i. vă plasați activele digitale direct în contracte inteligente deținute de rețelele aplicabile, și nu de Binance; 
ii. Activele din staking sunt în afara controlului Binance și Binance nu poate garanta returnarea activelor din staking; și
iii. pot avea loc evenimente la nivel de protocol (inclusiv, dar fără a se limita la, hackuri, exploatări sau modele economice slabe), care sunt în afara controlului Binance;
b. riscurile inerente ale fiecărui proiect DeFi, inclusiv, dar fără a se limita la, regulile contractului inteligent, protocolul și utilizarea activelor dvs. digitale; și
c. dacă rețeaua aplicabilă suspendă, întrerupe și își încheie activitatea, închide, suspendă sau oprește tranzacționarea.
21. În niciun caz Binance sau orice operator Binance nu va fi responsabil sau răspunzător față de dvs. sau de orice altă persoană sau entitate pentru orice pierderi directe sau indirecte (inclusiv pierderi de profituri, afaceri sau oportunități), daune sau costuri care decurg din sau în legătură cu orice risc identificat mai sus. Această limitare a răspunderii se adaugă la cea conținută în Termenii de utilizare Binance.
I. Oprirea, suspendarea sau anularea accesului
22. Binance poate opri, suspenda sau anula accesul dvs. la platformă, poate impune limite pentru conturile dvs. Binance sau poate suspenda sau anula capacitatea dvs. de a participa la DeFi Staking sau poate întârzia anumite tranzacții în cazul în care:
a. nu furnizați informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea sau sursa fondurilor, așa cum vă solicită Binance;
b. Binance este obligată procedeze astfel prin ordin judecătoresc, să se conformeze oricăror legi aplicabile (inclusiv legilor privind combaterea spălării banilor sau aplicarea de sancțiuni);
c. Binance este obligată procedeze astfel pentru a se conforma oricărei indicații sau instrucțiuni primite de la un organism guvernamental ori agenție guvernamentală;
d. Binance stabilește în mod rezonabil că anumite informații pe care i le-ați furnizat sunt greșite, neadevărate, depășite sau incomplete; sau
e. nu furnizați informațiile suplimentare pe care le solicităm spre satisfacția noastră rezonabilă sau în timp util.
J. Informații despre cont și înregistrările tranzacțiilor
23. Veți putea vizualiza istoricul contului dvs. pe platformă. Trebuie să vă examinați cu atenție istoricul contului și să informați Binance dacă vedeți intrări sau tranzacții pe care nu le recunoașteți sau care considerați că sunt incorecte cât mai curând posibil și în termen de 14 zile de la data la care istoricul contului dvs. vă este furnizat sau pus la dispoziție.
24. Putem rectifica oricând orice eroare din istoricul contului dvs. și ne rezervăm dreptul de a anula sau de a inversa orice tranzacție:
a. care implică sau derivă dintr-o eroare vădită (adică orice eroare, omisiune sau cotație greșită, fie că este vorba de o eroare a Binance sau a unei terțe părți) care este evidentă sau palpabilă, inclusiv o cotație greșită din partea oricărui reprezentant al Binance, luând în considerare piața curentă și cotațiile anunțate în prezent, sau orice eroare legată de informații, sursă, funcționar, rezultat oficial sau pronunție; sau
b. pentru a reflecta ceea ce considerăm în mod rezonabil a fi detaliile corecte sau echitabile ale tranzacției.
25. În conformitate cu legislația aplicabilă, ni se poate solicita să partajăm informații despre conturi și despre utilizarea platformei cu terțe părți. Confirmați și acceptați că avem dreptul de a divulga astfel de informații.
K. Declinările răspunderii în ceea ce privește tehnologia
26. Binance poate, periodic, să suspende accesul la conturile dvs. Binance și/sau la serviciile Binance atât pentru întreținerea programată, cât și pentru întreținerea de urgență. Binance va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că tranzacțiile de pe platformă sunt procesate în timp util, însă Binance nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la timpul necesar pentru finalizarea procesării, care depinde de mulți factori aflați în afara controlului nostru.
27. Chiar dacă Binance depune eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe platformă, nu oferim nicio declarație, garanție sau garantare, expresă sau implicită, referitoare la exactitatea, caracterul complet sau actualizarea conținutului de pe platformă, inclusiv ale informațiilor legate de serviciile Binance.
28. Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la rețeaua de date necesar pentru utilizarea serviciilor Binance. Sunteți responsabil pentru achiziționarea și actualizarea hardware-ului sau dispozitivelor compatibile necesare pentru a accesa și utiliza serviciile Binance, platforma și pentru orice actualizare a acestora. Binance nu garantează că serviciile Binance, sau orice parte a acestora, vor funcționa pe un anumit hardware sau dispozitiv.  Serviciile Binance pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente utilizării internetului și comunicațiilor electronice.
L. Termeni generali
29. Toți termenii și toate referințele utilizate în acești Termeni și care sunt definiți și interpretați în Termenii de utilizare Binance (Termenii de utilizare), dar care nu sunt definiți sau interpretați în acești Termeni, vor avea aceeași semnificație și interpretare precum cei din acești Termeni de utilizare.
30. Acești Termeni trebuie citiți în coroborare cu Termenii de utilizare. În cazul oricărui conflict sau al oricărei inconsecvențe între acești Termeni și Termenii de utilizare, ordinea priorității documentelor este următoarea: în primul rând, acești Termeni, apoi Termenii de utilizare.
31. Binance vă va contacta utilizând detaliile pe care le furnizați către Binance. Astfel, puteți fi contactat inclusiv prin e-mail, SMS sau telefon. Este important să vă asigurați că datele dvs. de contact sunt corecte și actualizate. Dacă datele dvs. de contact se modifică, trebuie să ne anunțați imediat. Dacă nu faceți acest lucru, Binance nu va fi responsabilă în cazul în care nu primiți informații, notificări sau alte informații importante de la Binance. 
32. Binance v-ar putea trimite notificări la adresa dvs. de e-mail. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că adresa de e-mail este actualizată și corectă. Notificările pot fi trimise și sunt considerate a fi primite dacă sunt trimise la adresa dvs. de e-mail, indiferent dacă este sau nu emisă o notificare privind eșecul livrării.
33. Ne puteți trimite notificări numai conform indicațiilor Binance, care se pot modifica periodic. 
34. Orice notificări, consimțământ sau alte comunicări transmise în baza acestor Termeni trebuie să fie făcute în scris, în limba engleză și semnate sau autorizate în alt mod de către partea care le-a trimis.
35. Pentru mai multe informații despre Binance, puteți consulta informațiile despre companie și despre licență pe care le găsiți pe site-urile Binance. Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, contactați Binance pentru clarificări prin intermediul echipei de asistență pentru clienți. 
M. Definiții
Legea aplicabilă înseamnă toate statutele relevante sau aplicabile, legile (inclusiv regulile de drept comun), principiile echității, regulile, reglementările, principiile și cerințele de reglementare, notificările, ordinele, mandatele, ordonanțele, hotărârile, regulamentele, hotărârile, directivele, proclamațiile, circularele, codurile de conduită obligatorii, îndrumările, notele de practică și interpretările (fie ale unui organism guvernamental, ale unei autorități de reglementare sau ale altei autorități sau organizații de autoreglementare al cărei membru este Binance), care sunt aplicabile furnizării, primirii sau utilizării serviciilor Binance sau orice alte produse sau prestații furnizate, utilizate sau primite în legătură cu acești termeni.
Rețele aplicabile se referă la rețelele terțe selectate de Binance periodic.
Stakingul automat are înțelesul stipulat în clauza 12. 
Răscumpărare anticipată înseamnă faptul că instruiți Binance să transfere activele din staking în portofelul dvs. Spot înainte de data decontării.
Proiect DeFi înseamnă un contract inteligent deținut de o rețea aplicabilă.
Rata DeFi înseamnă rata APR la care sunt calculate și publicate recompensele DeFi pe Serviciul Binance identificat ca „DeFi Staking” pe Platformă.
Recompensele de staking înseamnă activele digitale care vă sunt furnizate ca răsplată pentru abonarea la o ofertă de staking, în conformitate cu acești Termeni DeFi Staking.
Defi Staking înseamnă Serviciul Binance identificat ca „DeFi Staking” pe Platformă, permițându-vă să participați la DeFi Staking în conformitate cu acești Termeni.
Ofertă DeFi Staking înseamnă o ofertă a Binance de a face staking cu active digitale într-o rețea aplicabilă prin intermediul platformei, în conformitate cu acești Termeni DeFi Staking. 
Termenii DeFi Staking înseamnă acești termeni și condiții.
Recompense on-chain înseamnă recompense sau beneficii de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la active digitale, furnizate de rețelele aplicabile, care au ca rezultat o recompensă.
Platformă înseamnă platforma digitală pe care noi sau oricare dintre operatorii Binance o putem face accesibilă pentru dvs. prin intermediul unui site, al unei aplicații mobile, al API Binance sau al altor mijloace pe care operatorii Binance le pot impune periodic pentru utilizarea serviciilor Binance. 
Ziua de calcul al recompensei înseamnă 00:00 UTC în ziua în care Binance calculează cantitatea de recompense DeFi pe care le va distribui în contul dvs. Spot, în conformitate cu oferta DeFi Staking și cu frecvența de calcul al recompensei. 
Frecvența de calcul al recompensei înseamnă frecvența la care Binance calculează recompensele DeFi (de exemplu, zilnic).
Moneda recompensei înseamnă moneda digitală (de exemplu, BNB) în care vi se vor oferi recompensele DeFi.
Data decontării înseamnă ora 00:00 UTC din ultima zi a duratei stakingului. 
Cont Spot înseamnă contul Binance pe care îl utilizați pentru tranzacții Spot.
Activele din staking înseamnă activele digitale pe care le-ați utilizat pentru a vă abona. 
Durata stakingului înseamnă perioada convenită în care activele din staking trebuie să fie delegate către Binance pentru ca dvs. să aveți dreptul la recompense DeFi. Perioada convenită poate fi definită prin referire la un moment sau un eveniment.
Abonare înseamnă abonarea la o ofertă DeFi Staking.
Limita de abonament înseamnă suma maximă a activelor din staking, numărul de utilizatori sau orice altă cantitate pe care Binance le poate stabili periodic la discreția sa, care pot fi utilizate pentru abonarea la o ofertă DeFi Staking.
Declinarea responsabilității: 
Este posibil ca acest document să fi fost tradus și publicat în diferite limbi. În cazul oricăror inconsecvențe, denaturări, omisiuni sau erori care apar în orice versiune tradusă, versiunea în limba engleză va prevala.