Cumpărați cripto
Plătiți cu
Piețe
NFT
Flux
USD

Întrebări frecvente

Funcțiile contului
Tutorial pentru utilizator
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Depunere/Retragere cripto
Cumpărați cripto (Fiat/P2P)
Tranzacționare spot, în marjă
Image
Instrumente derivate cripto
Finanțe
API
Securitate
Image
Termeni de utilizare
Binance Convert
NFT
VIP
Acasă
Centru de asistență
Întrebări frecvente
Finanțe
Împrumuturi cripto
Acordul de servicii de împrumuturi Binance

Acordul de servicii de împrumuturi Binance

2021-10-20 01:24
Acest Acord de servicii de împrumuturi Binance („Acordul”) face parte din Termenii de utilizare Binance („Termenii de utilizare”). Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, termenii folosiți aici vor avea semnificațiile specificate în Termenii de utilizare și aspectele care nu sunt stipulate în mod expres în acest document vor fi supuse prevederilor din Termenii de utilizare.
Acordul este un contract încheiat de către și între operatorii și utilizatorii Binance privind chestiuni precum furnizarea de către Binance a serviciului de împrumuturi („Serviciul”) pentru utilizatori și perceperea taxelor corespunzătoare. Binance oferă Serviciul pentru a răspunde nevoii utilizatorilor de a deține și utiliza o anumită monedă digitală și alte active digitale și solicită utilizatorilor să furnizeze marjele corespunzătoare ale activelor digitale („activul gajat”) ca o condiție prealabilă pentru împrumuturi. Pentru comoditate, „noi” se referă în continuare la Binance și la operatorii Binance, iar „dvs.” se referă la un utilizator individual care utilizează Serviciul și încheie Acordul. Utilizatorilor care se află în țări precum Congo, Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Sudanul de Sud, Zimbabwe, Cuba, Crimeea, Malaysia, Ontario, Statele Unite și teritoriile acestora (inclusiv Samoa Americană, Guam, Insulele Mariana de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine ale Statelor Unite) le este interzisă utilizarea Serviciilor oferite de acest site web.
Citiți cu atenție Acordul în întregime și utilizați Serviciul numai după ce l-ați citit și înțeles în întregime. Prin utilizarea de către dvs. a oricărui serviciu furnizat de platforma de Împrumuturi Binance, confirmați că ați luat cunoștință de, înțelegeți și acceptați toți termenii din prezentul Acord și toți termenii Condițiilor de utilizare, inclusiv orice modificare și actualizare a Acordului efectuate de noi în orice moment.
I. Avertizare de risc:
Vor exista riscuri ridicate de tranzacționare pentru dvs. atunci când utilizați Serviciul. Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine riscurile asociate, citiți cu atenție următorul avertisment de risc.
1.1 Riscurile activelor digitale și ale tranzacționării:
Piața activelor digitale este o piață nouă și neconfirmată. În prezent, există numeroase activități de speculă pe piața activelor digitale, în timp ce numărul utilizărilor în scop comercial și cu amănuntul este relativ mic. Tranzacționarea cu active digitale prezintă riscuri ridicate. Tranzacțiile sunt neîntrerupte, non-stop, nu există nicio limită pentru câștiguri sau pierderi, iar prețurile sunt susceptibile la fluctuații semnificative ca urmare a influenței makerilor pe piață, a speculatorilor și a politicilor guvernamentale ale țărilor. Trebuie să înțelegeți și să acceptați că investițiile și tranzacționarea de active digitale pot duce la pierderea parțială sau totală a activelor dvs. Prin urmare, trebuie să stabiliți cum utilizați activele digitale și valoarea tranzacțiilor cu active digitale în funcție de gradul de pierdere pe care îl puteți suporta și veți fi în mod independent responsabil pentru orice pierdere economică care decurge din aceste activități.
1.2 Riscurile determinate de legi, reglementări și politicile țărilor:
Ca urmare a formulării sau modificării legilor, reglementărilor și politicilor conexe din diferite țări, tranzacțiile cu active digitale pot fi suspendate sau interzise în anumite țări în orice moment. Trebuie să înțelegeți și să acceptați că toate riscurile, pierderile sau consecințele care decurg din acestea vor fi suportate de dvs. în mod independent.
1.3 Riscuri legate de confidențialitate:
Pentru a respecta standardele globale de reglementare din industrie, standardele locale de reglementare și ordinele guvernamentale cu privire la combaterea spălării banilor (AML), cunoașterea clientului (KYC) și combaterea finanțării terorismului (CTF), vom respecta cerințele guvernelor sau ale autorităților competente ale țărilor de a furniza informații relevante despre dvs., dacă guvernele sau autoritățile competente prezintă documente corespunzătoare din cadrul unor anchete, care ne impun să cooperăm la investigarea legată de informațiile despre cont, activele sau datele de tranzacționare de pe platforma noastră. Orice dezvăluire de date confidențiale sau pierdere de active cauzată de aceasta va fi suportată de dvs. în mod independent. Puteți consulta Politica de Confidențialitate pentru detalii.
1.4 Riscurile informațiilor și ale pieței:
Având în vedere noutatea și volatilitatea tranzacțiilor cu active digitale, vă sugerăm să solicitați îndrumare și asistență profesională dacă aveți întrebări înainte de a efectua o tranzacție. Cu toate acestea, nu vă oferim direct sugestii cu privire la tranzacții sau investiții. Trebuie să înțelegeți și să acceptați că orice asistență, informație sau sugestie cu privire la investiții pe care ați obținut-o sau o veți obține de la orice terță parte nu are nimic de-a face cu noi și toate riscurile, pierderile sau consecințele care decurg din acestea vor fi suportate de dvs. în mod independent.
1.5 Riscurile legate de internet și tehnologie:
Nu putem garanta că toate informațiile, datele, programele și alte lucruri pe care le conțin Serviciul, activele digitale aferente și activele garantate sunt lipsite de interferențe și daune cauzate de orice programe rău intenționate, cum ar fi viruși sau troieni. În plus, nu putem controla disponibilitatea și stabilitatea internetului. Există riscuri inerente utilizării Internetului pentru efectuarea de tranzacții, incluzând, dar fără a se limita la, întârzieri sau eșecuri ale software-ului, hardware-ului sau linkurilor de Internet, defecțiuni ale sistemului de calcul și alți factori de forță majoră care pot duce la întârzieri, suspendări, întreruperi sau abateri în ceea ce privește performanța Serviciului. Trebuie să înțelegeți și să acceptați că este decizia dvs. personală de a vă conecta și de a utiliza Serviciul sau de a descărca și utiliza orice informații, date și programe descărcate și active digitale garantate. Stabilitatea conectării la server, accesului la pagina web sau aplicație sau tranzacțiilor în rețea, custodiei activelor digitale etc. nu este sub controlul nostru. Toate riscurile, pierderile sau consecințele cauzate de factorii de mai sus vor fi suportate de dvs. în mod independent.
1.6 Riscurile implicării simultane în Serviciul de împrumuturi și Serviciul de staking:
Utilizatorul poate utiliza Serviciul de împrumuturi Binance prin contul său Binance și se poate implica, de asemenea, în Servicii de staking disponibile pe platforma Binance cu active digitale împrumutate de pe această platformă. Rețineți că implicarea în și utilizarea unor astfel de servicii sunt acte voluntare personale ale utilizatorului și sunteți de acord să fiți responsabil pentru propriul risc și pentru riscul nostru, pentru datoriile, consecințele și/sau pierderile care decurg din astfel de angajamente sau utilizare a acestor servicii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, confirmați că sunteți pe deplin conștient și înțelegeți pe deplin că există riscuri substanțiale în ceea ce privește implicarea în Serviciul de împrumuturi și/sau Serviciul de staking și că, în consecință, puteți pierde toate activele digitale implicate în tranzacția relevantă; în plus, este posibil să fiți responsabil și pentru despăgubirea tuturor pierderilor suferite de platforma Binance din cauza activităților dvs. NU VOM FI RESPONSABILI pentru toate aceste riscuri, pierderi, consecințe și/sau datorii. În cazul în care platforma Binance suferă pierderi sau își asumă orice răspundere ca urmare a furnizării acestui Serviciu de împrumuturi și/sau Servicii de staking, atunci sunteți de acord să ne despăgubiți pentru toate pierderile suferite de noi și să suportați toate aceste pierderi și astfel de datorii pe cont propriu și independent și să ne permiteți să implementăm orice alte remedii pe care le considerăm necesare sau utile (inclusiv, dar fără a se limita la, înghețarea sau compensarea cantității de active digitale relevante păstrate în contul dvs. Binance sau în alte conturi).
1.7 Riscuri de forță majoră:
Orice riscuri, pierderi sau consecințe care decurg din suspendări, întârzieri sau întreruperi ale Serviciului cauzate de întreținerea echipamentelor sau a sistemului, de întreruperi ale curentului electric, de vremea nefavorabilă, de epidemii, accidente, activități politice, războaie, acțiuni guvernamentale, ordine judecătorești sau ale organelor administrative și alte acțiuni care sunt în afara controlului sau capacității noastre sau din motive terțe vor fi suportate de dvs. în mod independent.
1.8 Alte riscuri:
1.8.1 Trebuie să înțelegeți și să acceptați că avem dreptul de a gestiona în totalitate contul dvs. Binance și activele garantate utilizate pentru deschiderea Serviciului pe durata furnizării Serviciului și că vom avea dreptul (dar nicio obligație) de a lua măsuri obligatorii de închidere a poziției în anumite circumstanțe specifice și că orice pierderi economice cauzate de astfel de măsuri vor fi suportate de dvs. în mod independent. 
1.8.2 Dacă hotărâm unilateral că ați încălcat Acordul sau Serviciul sau dacă utilizarea Serviciului este ilegală din perspectiva legilor și a reglementărilor jurisdicției dvs., vom avea dreptul să suspendăm sau să încetăm utilizarea Serviciului de către dvs. sau a tranzacțiilor conexe cu active digitale, în orice moment, și toate riscurile, pierderile sau consecințele cauzate de factorii de mai sus vor fi suportate de dvs. în mod independent.
1.9 Trebuie să înțelegeți și să acceptați că acțiunea dvs. de împrumut garantat pe platforma noastră este o acțiune voluntară. Trebuie să analizați cu atenție și să judecați obiectiv pentru a vă evalua situația financiară și riscurile menționate mai sus și pentru a lua orice decizie cu privire la utilizarea Serviciului. Avertizarea de risc din prezentul document nu poate enumera complet toate riscurile existente sau potențiale ale Serviciului. Nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru alte riscuri și consecințe nefaste care nu sunt cauzate de neglijența noastră gravă. 
II. Condiții de utilizare a Serviciului
Utilizarea Serviciului presupune că ați citit și ați acceptat următoarele Condiții de utilizare a Serviciului:
2.1 Deschiderea și gestionarea contului de garantare
2.1.1 Verificare: Înainte de a utiliza Serviciul, trebuie să îndepliniți condițiile de calificare a utilizatorului specificate în Termenii de utilizare și condițiile rezonabile pe care vi le solicităm separat, în conformitate cu legile relevante (inclusiv, dar fără a se limita la, standarde globale sau regionale sau politici despre cunoașterea clientului (KYC), pentru combaterea spălării de bani și pentru combaterea finanțării terorismului) și să finalizați orice proces de verificare solicitat de noi. Informațiile pe care trebuie să le furnizați includ, dar nu se limitează la, numele dvs., numărul de telefon, contul de e-mail, documentul de identitate, alte numere de conturi de rețele de socializare și certificatele surselor activelor digitale. În afară de furnizarea acestor informații, trebuie să acceptați să ne autorizați să investigăm aceste informații și alte informații corelate cu dvs. direct sau indirect (prin intermediul unei terțe părți) pentru a verifica orice conținut aferent. Serviciul poate depinde de informațiile autorizate de dvs. Trebuie să vă asigurați că informațiile furnizate de dvs. sunt exacte și adevărate. Trebuie să vă actualizați prompt informațiile atunci când apar modificări ale informațiilor pe care le-ați furnizat. În cazul în care constatăm că informațiile furnizate de dvs. sunt greșite, neadevărate, inexacte, incomplete sau înșelătoare, vom avea dreptul să vă înștiințăm să corectați sau să ștergeți direct informațiile greșite relevante și să vă suspendăm sau să încheiem furnizarea Serviciului parțial sau în totalitate, după caz. Veți suporta în mod independent pierderile care decurg din aceste acțiuni.
2.1.2 Configurarea contului: După verificarea și examinarea preliminară, vă veți putea utiliza contul Binance pentru a începe să utilizați imediat Serviciul. Veți fi responsabil pentru păstrarea corespunzătoare a numărului și a parolei contului dvs. de garantare Binance și veți suporta în mod independent toate responsabilitățile legale pentru toate activitățile și evenimentele care apar ca urmare a utilizării contului dvs. de garantare Binance, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest acord.
2.1.3 Cerințe pentru utilizarea garantării: Fără consimțământul sau autorizația noastră, garanția contului dvs. Binance va fi utilizată numai de către persoana care a înregistrat contul și nu veți da, împrumuta, închiria, transfera sau oferi în alt mod contul dvs. de garantare pentru a fi utilizat de către o terță parte. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, îngheța sau anula utilizarea contului dvs. de garantare de către alte persoane decât persoana care a înregistrat contul. Dacă bănuiți sau descoperiți o utilizare neautorizată a numelui de utilizator și a parolei dvs., este necesar să ne notificați imediat. Nu ne vom asuma nicio răspundere pentru orice pierderi sau daune rezultate din utilizarea contului dvs. de garantare de către dvs. sau de către orice terță parte cu sau fără autorizația dvs. 
2.1.4 Securitatea contului: Ne-am angajat să menținem securitatea activelor garantate și am implementat măsuri de protecție în conformitate cu standardele din industrie pentru Serviciu. Cu toate acestea, acțiunile utilizatorilor individuali pot prezenta riscuri. Acceptați să tratați informațiile de acces (cum ar fi numele de utilizator și parola) ca informații confidențiale și să nu divulgați aceste informații unor terțe părți. De asemenea, acceptați să fiți singura persoană responsabilă pentru luarea măsurilor de securitate necesare pentru a proteja securitatea contului dvs. de garantare și informațiile personale. Dacă deschideți un cont secundar contului de garantare Binance și autorizați o terță parte să-l utilizeze cu consimțământul nostru, veți fi pe deplin responsabil pentru toate operațiunile și rezultatele contului secundar utilizat de terța parte. 
2.1.5 Cerințe pentru fonduri și împrumuturi gajate: vă obligați să vă asigurați că sursele activelor dvs. gajate sunt legale și conforme atunci când utilizați Serviciul și că utilizarea împrumuturilor dvs. este în conformitate cu Termenii de utilizare și cu legile și reglementările aferente. 
2.2 Plata împrumuturilor și a activelor gajate
2.2.1 Înainte de a utiliza Serviciul, citiți cu atenție secțiunea Cum se utilizează împrumutările Binance și Ce sunt împrumuturile Binance și Întrebări frecvente. Trebuie să înțelegeți și să acceptați regulile de funcționare specifice corelate cu Serviciul, inclusiv, dar fără a se limita la, rata de gaj, rata de acoperire a gajului, rata de gaj de închidere obligatorie a poziției, rata dobânzii, durata împrumuturilor, prețul de închidere obligatorie a poziției etc.
2.2.2 Când utilizați Serviciul, trebuie să transferați anumite tipuri de active gajate în contul dvs. de garanție, sub forma unui gaj. După confirmarea finalizării procedurilor de plată, vă vom împrumuta anumite tipuri de monede, considerându-se astfel că serviciul de împrumuturi este finalizat automat. 
2.2.3 Dacă nu se specifică altfel în acest acord sau în Termenii de utilizare, puteți alege în mod liber durata pentru fiecare utilizare a serviciului de împrumuturi, dar durata maximă nu trebuie să depășească [180] de zile. Înțelegeți și acceptați că, cu cât este mai lungă durata împrumuturilor, cu atât sunt mai mari dobânzile și comisioanele aferente care se plătesc în conformitate cu prezentul document. 
2.2.4 Acceptați că, exceptând cazul în care am convenit altfel sau am permis o excepție, nu veți retrage niciun activ gajat din contul de garanție înainte de a restitui împrumuturile și de a plăti dobânzile și cheltuielile corespunzătoare. Cu toate acestea, puteți face transferuri suplimentare ale activelor gajate în contul de garanție, la propria discreție, pentru a reduce riscul utilizării Serviciului (cum ar fi riscul de închidere).
2.3 Drepturile noastre
2.3.1 Dreptul de a percepe dobânzi și comisioane: Conform regulilor conexe publicate de noi, avem dreptul de a percepe dobânzile și/sau comisioanele aferente generate în momentul în care utilizați Serviciul drept compensație pentru utilizarea Serviciului. Acceptați și vă angajați să plătiți dobânzile și/sau comisioanele menționate anterior în conformitate cu cerințele anunțate de noi.
2.3.2 Dreptul de a implementa măsuri de control al riscului: atunci când prețul se modifică din cauza fluctuațiilor pieței în timpul procesului de împrumut și când stabilim unilateral că există un risc bazat pe modificarea ratei marjei în timp real, ne rezervăm dreptul de a implementa măsuri pentru controlul riscului, precum închiderea pozițiilor, asupra activelor gajate și sunteți de acord și acceptați necondiționat rezultatele finale ale procesării.
Conform acordului, „închiderea unei poziții” se referă la dreptul pe care îl avem de a vinde sau a reduce la un anumit preț activele garantate (inclusiv vânzarea prin canale de tranzacții valutare sau canale de tranzacții valutare de monede fiduciare) și de a acorda prioritate utilizării veniturilor din vânzarea activelor garantate pentru compensare, în măsura valorii echivalente capitalului principal, dobânzilor și altor cheltuieli rambursabile ale monedei digitale. Vom publica reguli și reglementări detaliate privind închiderea poziției și alte măsuri de control al riscului în secțiunea Cum se utilizează împrumuturile Binance.
În timpul întreținerii platformei Binance sau în orice alt moment când considerăm necesar, acceptați că vom fi pe deplin responsabili pentru gestionarea activelor dvs. gajate în cazul unui risc determinat unilateral de noi, inclusiv, dar fără a se limita la, închiderea unei poziții și rambursarea capitalului principal, a dobânzilor și a cheltuielilor aferente împrumuturilor. În cazul în care măsurile de control al riscului (cum ar fi închiderea unei poziții) luate de noi nu reușesc să suplinească toate pierderile suferite prin furnizarea Serviciului către dvs., ne rezervăm dreptul de a lua alte măsuri de remediere (inclusiv, dar fără a se limita la, înghețarea și deducerea activelor digitale din contul dvs. Binance și alte conturi) și dreptul de a vă investiga în continuare răspunderile legale.
2.3.3 Dreptul de a emite notificări: înțelegeți și acceptați că, în procesul de utilizare a Serviciului, avem dreptul (dar nicio obligație) de a emite diverse notificări (cum ar fi notificări de avertizare anticipată și notificări de închidere a poziției) prin SMS, e-mailuri sau mesaje, în circumstanțe specifice (incluzând, dar fără a se limita la, circumstanța determinării existenței unui risc).
2.4 Suspendarea sau încetarea serviciului
Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau înceta furnizarea serviciului de împrumuturi către dvs. în orice moment, atunci când considerăm că acest lucru este necesar sau rezonabil. Acceptați că, în măsura maximă permisă de lege, nu trebuie să ne asumăm nicio răspundere juridică față de dvs. în acest sens.
III. Diverse
3.1 Modificări
Vom modifica din când în când Acordul și regulile aferente activității Binance, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile sau după cum considerăm necesar sau rezonabil. Trebuie să revizuiți periodic Acordul și regulile aferente activității Binance și să acordați atenție modificărilor. Dacă nu acceptați conținutul revizuit, veți înceta imediat să utilizați Serviciul, veți restitui moneda digitală împrumutată și veți plăti dobânzile și cheltuielile neplătite. După publicarea versiunii actualizate a Acordului și a regulilor aferente activității Binance, prin continuarea utilizării de către dvs. a Serviciului, se consideră că acceptați conținutul actualizat și sunteți de acord să respectați termenii actualizați și regulile relevante ale activității Binance. 
3.2 Limba
Limba acordului este engleza. Pentru o mai bună înțelegere, Acordul ar putea fi tradus în diferite limbi. În caz de neconcordanță între diferite versiuni lingvistice, va prevala versiunea în limba engleză. Cu excepția versiunii în limba engleză, versiunile în alte limbi sunt doar pentru referință.
3.3 Contactați-ne
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Acord sau Serviciu sau dacă doriți să trimiteți orice solicitări referitoare la Acord, consultați întrebările frecvente și contactați-ne pe pagina noastră de asistență.
Declinarea responsabilității: 
Este posibil ca acest document să fi fost tradus și publicat în diferite limbi. În cazul oricăror inconsecvențe, denaturări, omisiuni sau erori care apar în orice versiune tradusă, versiunea în limba engleză va prevala.