Cumpărați cripto
Plătiți cu
Piețe
NFT
Flux
Descărcări
English
USD

Cum vă putem ajuta?
Funcțiile contului
Tutorial pentru utilizator
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Licitație de sloturi DOT parachain
Launchpad și Launchpool
Centralizator Binance
Investiție automată
BNB Vault
DeFi Staking
Producție de lichiditate
Investiție duală
Producție de swap
Depunere/Retragere cripto
Cumpărați cripto (Fiat/P2P)
Tranzacționare spot, în marjă
Instrumente derivate cripto
Finanțe
API
Securitate
Termeni de utilizare
Binance Convert
NFT
VIP

Acord de utilizare Binance Liquid Swap

2021-07-06 17:03
Ultima actualizare pe 23 mai 2022
Acest Acord de utilizare Binance Liquid Swap (acest „Acord”) se va aplica tuturor Conturilor Binance Liquid Swap, precum și utilizării de către dvs. a Serviciului Binance Liquid Swap. Dacă orice cont Binance Liquid Swap este deschis sau menținut în conformitate cu alți termeni, atunci acest Acord se adaugă acelor termeni.
Toți termenii și toate referințele utilizate în acest Acord și care sunt definite și interpretate în Termenii de utilizare Binance („Termenii de utilizare”), dar care nu sunt definite sau interpretate în acest Acord, vor avea aceeași semnificație și interpretare precum cele din Termenii de utilizare.
Termenii din acest Acord trebuie citiți împreună cu Termenii de utilizare. În cazul oricărui conflict sau a oricărei inconsecvențe între termenii prezentului Acord și Termenii de utilizare, termenii din acest Acord vor prevala.
Titlurile sunt introduse numai pentru comoditate și nu vor afecta interpretarea acestui Acord. Expresiile la singular vor include pluralul și invers, iar toate referințele la genurile masculine vor include genurile feminine și neutre și invers.
Cuvintele „include” sau „inclusiv” vor fi considerate a fi urmate de „fără limitare” sau „dar fără a se limita la”, indiferent dacă sunt sau nu urmate de astfel de expresii sau cuvinte cu semnificație similară, iar „altfel” nu trebuie interpretat ca fiind limitat de cuvintele cu care este asociat.
Definiții
Ajustări înseamnă orice ajustări ale Tokenurilor, banilor sau altor active care vă sunt plătite în conformitate cu prezentul Acord, conform modificărilor periodice. 
Legea aplicabilă înseamnă toate statutele, legile, regulile, reglementările, notificările, ordinele, hotărârile locale, deciziile, directivele, circularele, liniile directoare, notele de practică și interpretările relevante sau aplicabile (fie că sunt emise de un organism guvernamental, autoritate de reglementare sau de altă autoritate, fie de un organism cu putere de autoreglementare unde Binance este membru, sau cărora Binance sau un cont Binance sau un serviciu relevant, Binance Liquid Swap sau Tranzacție se supun sau în alt mod).
Formula Automated Market Maker reprezintă regulile pentru makerul automat pe piață puse la dispoziție de Binance și publicate pe site-ul său din când în când.
Contul Binance Liquid Swap înseamnă un cont întreținut sau care urmează să fie întreținut de Binance pentru dvs. în scopul participării la Serviciul Binance Liquid Swap.
Serviciul Binance Liquid Swap înseamnă serviciul oferit de Binance care vă permite să participați la Producția de lichiditate și Producția de Swap.
Confirmare înseamnă notificarea scrisă (inclusiv telex, fax sau alte mijloace electronice din care este posibilă producerea unei copii pe hârtie) care conține termenii specifici ai unei Tranzacții la care participați dvs. și Binance.
Facilitate electronică înseamnă orice intermediere electronică, tranzacționare, compensare sau alte servicii, sisteme sau platforme și/sau software și tehnologie conexe care vă sunt puse la dispoziție de către sau prin Binance, fie în conformitate cu prezentul Acord, Termenii de utilizare sau altfel.
Investiție inovatoare înseamnă un model de creare a pieței bazat pe un sistem automat cu valoare medie constantă, pentru a efectua tranzacțiile și a stabili prețurile pentru două tokenuri, unde prețurile celor două tokenuri din centralizator sunt afectate de fluctuațiile cursului de schimb/prețului tokenului, iar randamentul pentru makerii pe piață fluctuează mai mult.
Tip de investiție înseamnă Investiție stabilă sau Investiție inovatoare.
Producția de lichiditate are semnificația dată la paragraful 2. 
Centralizatorul de lichiditate înseamnă un centralizator de tokenuri utilizat de un maker automat pe piață pentru a facilita tranzacțiile.
Pierdere înseamnă oricare și toate pierderile, daunele, costurile, taxele și/sau cheltuielile de orice natură și indiferent în ce mod apar, inclusiv, dar fără a se limita la, taxele legale pe bază de despăgubire integrală, costul finanțării și pierderea sau costul suportate ca urmare a rezilierii prezentului acord, pierderea profitului, pierderea veniturilor, pierderea oportunității, daune sau cheltuieli semnificative, neprevăzute, speciale sau indirecte.
Eroare vizibilă înseamnă orice eroare, omisiune sau cotație greșită (fie o eroare a Binance sau a oricărei terțe părți) care este vizibilă sau palpabilă, inclusiv o cotație greșită a oricărui reprezentant al Binance, ținând cont de piața curentă și de cotațiile publicate în prezent, sau orice eroare sau lipsă de claritate a oricărei informații, surse, sau a oricărui comentator, reprezentant, rezultat oficial sau a oricărei pronunții. Faptul că este posibil să fi participat la sau să vă fi abținut de la a participa la un angajament financiar, contract sau o tranzacție corespunzătoare pe baza unei Tranzacții la care participați cu Binance (sau că faptul că ați suferit sau puteți suferi orice pierdere directă, indirectă, semnificativă sau de altă natură) este considerat irelevant ca factor și nu va fi luat în considerare pentru a determina dacă o situație este considerată Eroare vizibilă.
Ordin înseamnă orice ofertă de a participa la o Tranzacție sau oricare dintre instrucțiunile, cererile, solicitările sau comenzile dvs., indiferent de modul în care este trimisă, dată sau transmisă către Binance sau despre care Binance consideră în mod rezonabil că este instrucțiunea, cererea, solicitarea sau comanda dvs. și include orice instrucțiune, cerere sau ordin de a revoca, ignora sau modifica orice cerere sau comandă anterioară.
Procedurile de înregistrare și verificare înseamnă procedurile cerute de Binance din când în când, necesare pentru a verifica identitatea unei persoane înainte de a putea participa la Serviciul Binance Liquid Swap sau a deschide un Cont Binance Liquid Swap. Aceste proceduri pot fi în plus față de orice proceduri cerute de orice Lege aplicabilă.  
Producția de Swap înseamnă o Tranzacție în care tranzacționați Active digitale/Monede digitale cu alte Active digitale/Monede digitale provenite dintr-un centralizator de lichiditate.  
Taxe de swap înseamnă taxele percepute de Binance pentru furnizarea Serviciului Liquid Swap, stabilite de Binance din când în când și publicate pe site-ul său web.
Venitul din comisioane de Swap are semnificația dată în paragraful 2.
Investiție stabilă înseamnă un model hibrid de creare a pieței bazat pe un sistem automat cu funcție constantă pentru a efectua tranzacțiile și a stabili prețurile între două tokenuri stabile și pentru a oferi o experiență de tranzacționare cu slippage redus, unde prețurile celor două tokenuri din Centralizatorul de lichiditate sunt afectate mai mult de fluctuațiile cursului de schimb/prețului tokenului, iar venitul makerilor pe piață este mai stabil decât în cazul Investiției inovatoare.
Recompense din comisioane de Swap are semnificația dată în paragraful 6
Tranzacție înseamnă orice tranzacție cu privire la Serviciul Binance Liquid Swap, a cărei efectuare poate fi permisă de Binance din când în când.
Termenii Tranzacției înseamnă condițiile în care sunteți de acord să participați la o Tranzacție, inclusiv, dar fără a se limita la, orice formulă aplicabilă automated market maker, pereche de tokenuri, prețul tokenurilor din Centralizatorul de lichiditate, dimensiunea Centralizatorului de lichiditate, acordul de distribuire a recompenselor prin referire la porțiunea dvs. din Centralizatorul de lichiditate, componența Centralizatorului de lichiditate, tipul de investiție și comisioanele de Swap aplicabile.
Token înseamnă Monede digitale și/sau Active digitale.
Prezentare generală a serviciului Binance Liquid Swap
1. Serviciul Binance Liquid Swap vă permite să participați la Producția de lichiditate și Producția de Swap. 
2. Oferind lichiditate Centralizatoarelor de lichiditate pentru a deveni furnizor de lichiditate (Producție de lichiditate), câștigați recompense pe baza Termenilor tranzacției (Venit din comisioanele de Swap). 
3. Prin tranzacționarea Activelor digitale/Monedelor digitale cu alte Active digitale/Monede digitale, veți participa la Producția de Swap.  Veți plăti către Binance Comisioane de Swap și alte comisioane de tranzacție corelate cu aceste Tranzacții, care sunt publicate pe site-ul web Binance și sunt actualizate din când în când.
Cum să participați la Serviciul Binance Liquid Swap
4. Pentru a participa la Serviciul Binance Liquid Swap, trebuie să finalizați toate procedurile de înregistrare și verificare necesare și să respectați orice alte cerințe stabilite de Binance din când în când, așa cum sunt publicate de Binance pe site-ul său web.
5. Prin participarea la Serviciul Binance Liquid Swap, declarați că ați citit, înțeles și acceptați termenii acestui Acord.
Cum câștigați venituri din Comisioane de Swap și Recompense de Swap
6. Venitul din comisioane de Swap este calculat prin referire la Termenii tranzacției.
7. Puteți fi, de asemenea, eligibil pentru recompense din Comisioane de Swap.
8. Recompensele din Comisioanele de Swap sunt plătite la discreția Binance, iar termenii sunt publicați pe site-ul său web și pot fi modificați din când în când.
Cum calculăm și percepem taxele
9. Comisioanele de swap și alte comisioane de tranzacție sunt publicate pe site-ul web Binance și sunt actualizate din când în când. 
10. Pentru Producția de lichiditate, autorizați necondiționat Binance să aloce și să distribuie venitul din Comisioanele de Swap generate de tranzacțiile din Producția de lichiditate și să deducă orice Comisioane de Swap sau ajustări datorate Binance.
Cum să adăugați sau să răscumpărați tokenuri dintr-un Centralizator de lichiditate
11. Înainte de a utiliza Serviciul Binance Liquid Swap, trebuie să confirmați Termenii Tranzacției. Când accesați site-ul web Binance, vi se vor prezenta Termenii Tranzacției înainte de a participa la o Tranzacție.
12. Puteți participa la o Tranzacție doar prin furnizarea de Tokenuri într-o proporție și pereche conform cerințelor Centralizatorului de lichiditate. 
13. Dacă adăugați un Token sau Tokenuri care nu sunt asociate și nu sunt în proporția cerută de Centralizatorul de lichiditate, autorizați Binance să schimbe Tokenul sau Tokenurile pe care le-ați adăugat cu un alt Token, pe baza raportului actual de compoziție a porțiunii cerut de Centralizatorul de lichiditate. Înțelegeți că este posibil să suportați comisioane de tranzacție pentru această conversie și că tranzacțiile mari pot provoca, de asemenea, slippage și pierderi mai mari.
14. Odată ce ați confirmat termenii Tranzacției, Tokenurile vor fi schimbate cu activele din Centralizatorul de Lichiditate. 
15. Puteți retrage tokenuri din Centralizatorul de lichiditate în contul dvs. Binance Liquid Swap numai în aceeași proporție și cu aceeași pereche de tokenuri utilizate în Tranzacție. Dacă doriți să retrageți un Token neasociat, trebuie să tranzacționați un alt Token din centralizatorul de perechi ca Token pe care alegeți să îl eliminați. Autorizați Binance să schimbe Tokenul pe care ați ales să îl răscumpărați în celălalt Token, pe baza raportului curent de compoziție a porțiunii din Centralizatorul de lichiditate. Înțelegeți că vor exista comisioane de tranzacție, iar tranzacțiile mari pot provoca, de asemenea, slippage și pierderi mai mari.
Riscuri și răspundere
16. Trebuie să analizați cu atenție toate riscurile aplicabile și să stabiliți dacă acestea sunt acceptabile pentru dvs. înainte de a participa la Serviciul Binance Liquid Swap. Fără limitare, aceste riscuri includ următoarele:
      a. Pierderea parțială sau totală a activelor virtuale sau a oricărei valori atribuite activelor virtuale;
      b. Colapsul lichidității în raport cu un activ virtual;
      c. Slippage;
      d. Pierdere nepermanentă;
      e. Modificări în ceea ce privește compatibilitatea activelor virtuale.
      f. Incertitudinea legată de reglementarea activelor virtuale și acțiunile guvernamentale cu efect asupra activelor virtuale și persoanelor implicate în activitățile cu active virtuale.
      g. Fluctuații extreme ale taxelor predominante și incertitudine cu privire la alți parametri ai tranzacției.
      h. Erori, defecte, hackuri, exploatări, erori sau circumstanțe neprevăzute care apar în legătură cu tehnologiile de care depinde Serviciul Binance Liquid Swap.
      i. Pierderea cheilor private.
      j. Eșecul sau indisponibilitatea tehnologiilor de care depinde Serviciul Binance Liquid Swap, inclusiv internetul, și progresul tehnologic în urma căruia anumite tehnologii devin perimate.
      k. Atacurile asupra Serviciului Binance Liquid Swap sau tehnologiilor de care depinde Serviciul Binance Liquid Swap, inclusiv, dar fără a se limita la: i. refuzul serviciului distribuit; ii. atacuri sybil; iii. phishing; iv. inginerie socială; v. hacking; vi. smurfing; vii. malware; viii. cheltuieli duble; ix. atacuri asupra minieritului majoritar, atacuri asupra mineritului bazat pe consens sau alte atacuri asupra mineritului; x. campanii de dezinformare; xi. furci; și xii. falsificare.
17. Acceptați că toate operațiunile de investiții efectuate pe Binance.com reprezintă intențiile dvs. reale de investiții și acceptați necondiționat riscurile și beneficiile potențiale asociate cu deciziile dvs. de investiții. Fiecare Tranzacție deschisă sau închisă de dvs. va fi valabilă și obligatorie pentru dvs., chiar dacă deschiderea sau închiderea Tranzacției a fost o urmare a oricărei inexactități sau greșeli a dvs.
18. Binance.com își rezervă dreptul de a suspenda sau închide Serviciul Binance Liquid Swap, drept pe care îl poate exercita în orice moment.
19. Din cauza întârzierilor în rețea, a defecțiunilor sistemului informatic, execuția Serviciului Binance Liquid Swap poate fi întârziată, întreruptă, suspendată sau deviată. Binance va depune toate eforturile pentru a asigura o funcționare stabilă și eficientă a sistemului de execuție a Serviciului Binance Liquid Swap.
Extrase, confirmări
20. Veți verifica din când în când toate extrasele și Confirmările Tranzacțiilor trimise de Binance. Dacă nu se transmite nicio obiecție în termen de 7 zile de la data extrasului, Confirmării sau înștiințării privind Tranzacțiile efectuate (sau altă perioadă de timp stabilită în extrasul, Confirmarea sau înștiințarea menționate), acel extras, acea Confirmare sau acea înștiințare vor fi considerate concludente și obligatorii pentru dvs. și nu veți avea dreptul să vă opuneți. Cu toate acestea, Binance poate rectifica în orice moment orice eroare privind orice intrare, extras, Confirmare sau înștiințare dovedite în mod satisfăcător și poate solicita rambursare imediată de la dvs. a oricăror Tokenuri plătite în mod eronat în plus către dvs. ca urmare a unei astfel de erori. Toate obiecțiile dvs. nu vor fi valabile decât dacă sunt însoțite de dovezi justificative.
21. Veți notifica imediat Binance dacă un extras, o Confirmare sau o înștiințare nu sunt primite de dvs. în cursul normal al activității sau în timpul utilizării de către dvs. a serviciilor Binance.
22. Sub rezerva prevederilor acestui Acord, o Confirmare care nu reflectă cu exactitate Tranzacția relevantă:
      (a) nu afectează caracterul valid al Tranzacției pe care o evidențiază Confirmarea; și
      (b) în cazul în care există o Eroare vizibilă, nu vă dă dreptul să beneficiați de orice este înregistrat incorect în Confirmare.
23. Binance își rezervă dreptul de a anula sau de a inversa de la început orice Tranzacție care implică sau care decurge dintr-o Eroare vizibilă sau de a modifica detaliile unei astfel de Tranzacții pentru a reflecta ceea ce Binance consideră, la discreția sa exclusivă și absolută și acționând cu bună-credință, că reprezintă detaliile corecte și echitabile ale unei astfel de Tranzacții dacă nu ar fi existat Eroarea vizibilă.
24. Fără a aduce atingere generalității celorlalți termeni din prezentul Acord și în absența fraudei sau a relei-credințe, Binance nu va fi în niciun caz răspunzător față de dvs. pentru nicio pierdere sau daună de orice natură pe care ați putea să o suferiți sau care apare în corelație cu orice Eroare vizibilă, indiferent cum a apărut aceasta, fie că este directă sau indirectă, specială sau semnificativă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profit, pierderea de oportunități sau chiar dacă Binance ar fost informat cu privire la posibilitatea ca aceasta să apară sau dacă a fost previzibilă în mod rezonabil.
Declarațiile, garanțiile, acordul și angajamentele dvs.
25. Confirmați, garantați, acceptați și înțelegeți că:
      (a) aveți capacitatea și autoritatea deplină de a accepta și de a fi de acord cu termenii acestui Acord, de a deschide, de a mențineți și/sau de a continua să mențineți din când în când toate Conturile Binance Liquid Swap deschise și/sau întreținute pe Binance și să participați la Tranzacții în acestea;
      (b) aveți toate autorizațiile, consimțământul, licențele sau aprobările necesare pentru a accepta și sunteți de acord cu acești termeni și condiții, pentru a deschide, menține și/sau continua să mențineți din când în când toate conturile Binance Liquid Swap deschise și/sau întreținute pe Binance și pentru a participa la Tranzacții;
      (c) nu sunteți angajat al vreunei organizații guvernamentale sau de autoreglementare din nicio jurisdicție, inclusiv vreo bursă sau o societate membră a acesteia și nu sunteți implicat în afaceri de tranzacționare (fie ca agent sau responsabil), ceea ce vă interzice să stabiliți o relație cu Binance pentru tranzacționarea cu oricare dintre Tokenuri și veți notifica prompt Binance dacă deveniți un astfel de angajat;
      (d) nu locuiți în țările și teritoriile interzise, conform prevederilor din Termenii de utilizare, sau în orice alte jurisdicții pe care Binance le consideră din când în când restricționate pentru a folosi serviciile furnizate în temeiul prezentului Acord;
      (e) cu excepția cazului în care notificați în mod specific Binance și Binance a fost de acord, nicio persoană, în afară de dvs., nu are un interes legat de Tokenurile sau Contul Binance Liquid Swap care vă aparține.
      (f) cu excepția consimțământului scris expres al Binance și cu excepția oricărei garanții sau sau sarcini create în conformitate cu prezentul document, nicio persoană nu are sau va avea constituită vreo garanție sau alte sarcini în corelație cu un cont Binance Liquid Swap și/sau monede, tokenuri sau alte proprietăți în orice cont Binance Liquid Swap;
      (g) orice Tranzacție sau orice alte tranzacții corelate cu Serviciul Binance Liquid Swap se bazează numai și exclusiv pe propria judecată și este efectuată după propria dvs. evaluare și cercetare independentă a riscurilor de a acționa și propria dvs. evaluare independentă a resurselor dvs. financiare și a capacității și disponibilității dvs. de a vă asuma riscuri și obiective financiare relevante;
      (h) Binance nu va avea nicio obligație sau datorie de a investiga scopul sau caracterul adecvat al oricăror Tranzacții și nu va avea nicio obligație de a veghea asupra utilizării oricăror fonduri furnizate de dvs. în legătură cu orice Serviciu Binance Liquid Swap care este furnizat;
      (i) orice persoană împuternicită să acționeze în numele dvs. a fost autorizată în mod corespunzător;
      (j) ați respectat și veți respecta toate Legile aplicabile în toate jurisdicțiile relevante pentru orice Conturi Binance Liquid Swap, Tranzacție sau serviciu sau facilitate furnizate sau puse la dispoziția dvs. de către Binance;
      (k) toate informațiile și/sau documentele furnizate de către sau pentru sau care urmează să fie furnizate de către sau pentru dvs. către Binance în corelație cu orice solicitare sau în conformitate cu sau în temeiul acestui Acord sunt adevărate, exacte, complete și nu induc în eroare în nicio privință; și nimic nu a fost ascuns față de Binance, care ar putea avea o influență semnificativă asupra deciziei Binance de a furniza sau de a continua să furnizeze oricare dintre serviciile prevăzute în acest Acord; și
      (m) nu veți permite în mod conștient sau imprudent utilizarea serviciilor, facilităților sau a calității de membru Binance într-o manieră care, în opinia Binance, ar putea să discrediteze Binance, să afecteze demnitatea sau să afecteze renumele oricărora dintre cele menționate. Nu aveți permisiunea de a crea sau de a menține sau de a exacerba în mod conștient sau imprudent manipulări (sau încercări de manipulare), subterfugii (sau tentative de subterfugii) sau încălcări ale oricăror legi aplicabile (sau aranjamente, dispoziții sau instrucțiuni făcute sau date în temeiul acestui acord) sau alte situații substanțial dăunătoare pentru interesele sau bunăstarea Binance.
26. Interpretările, garanțiile, acordurile și angajamentele de mai sus vor fi considerate repetate ori de câte ori oferiți instrucțiuni către Binance, efectuați orice Tranzacție sau înregistrați un nou cont Binance Liquid Swap la Binance.
Compensații generale
27. În plus față de și fără a aduce atingere oricărui alt drept sau oricărei alte soluții juridice a Binance (în conformitate cu legea sau în alt mod), trebuie să despăgubiți, să continuați să despăgubiți și să acceptați că Binance nu este responsabil pentru și față de orice Pierderi suferite sau suportate de Binance care apar (fie direct sau indirect) din, în cursul sau în corelație cu:
      (a) orice neîndeplinire a obligațiilor sau nerespectare de către dvs. a oricărora dintre acești termeni și condiții sau a legilor aplicabile;
      (b) faptul că Binance acționează în conformitate cu Ordinele dvs. sau în orice mod permis prin prezentul Acord și/sau Termenii de utilizare;
      (c) orice modificare a oricăror legi aplicabile; și/sau
      (d) orice act sau lucru făcut sau cauzat de Binance în corelație cu sau care se referă la acest Acord, Termenii de utilizare sau orice serviciu Binance Liquid Swap sau cont Binance Liquid Swap.
28. În plus, veți despăgubi, veți continua să despăgubiți și veți accepta că Binance nu este responsabil pentru toate cheltuielile, costurile și taxele legale (pe o bază de despăgubire integrală) apărute, inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli, costuri și taxe legale generate de generarea înregistrărilor și a informațiilor sau plata efectuată (indiferent dacă o astfel de plată este sau a fost sau urmează să fie efectuată în cadrul soluționării oricărei proceduri sau în corelație cu orice hotărâre, decizie, ordin sau prevedere) de către oricare dintre acestea în corelație cu orice investigații sau proceduri (fie că sunt legale, de reglementare, de arbitraj sau alte proceduri) intentate împotriva sa în corelație cu clauzele 25(a) până la 25(d) de mai sus. Veți oferi companiei Binance orice asistență în ceea ce privește astfel de investigații sau proceduri.
Excluderea generală
29. Serviciul Binance Liquid Swap nu este potrivit pentru toată lumea. Ar trebui să vă examinați obiectivele de investiții, resursele financiare și toleranța la risc pentru a determina dacă este potrivit pentru dvs. Înțelegeți că producția de lichiditate nu este lipsită de riscuri și că puteți pierde total sau parțial Tokenurile sau alte investiții. În ciuda acestor riscuri, confirmați, înțelegeți și acceptați că sunteți dispus și capabil să vă asumați riscurile financiare și alte pericole, iar Binance nu va fi responsabil în niciun caz pentru Pierderile suferite de dvs. din cauza sau în corelație cu acest Acord și Termenii de utilizare.
30. În plus și fără a aduce atingere oricărui alt drept sau oricărei soluții juridice a Binance (în conformitate cu prezentul Acord, Termenii de utilizare, conform legii sau în alt mod), Binance nu va fi răspunzător față de dvs. în niciun fel pentru nicio pierdere suferită de dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, orice Pierdere care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor, insolvență sau proceduri similare, sau orice acțiune sau inacțiune a oricărui intermediar (inclusiv acțiune sau inacțiune ilegală) sau suferită și/sau suportată de dvs. în orice alt mod în temeiul sau în corelație cu acest Acord și Termeni de utilizare. Binance va fi răspunzător față de dvs. numai dacă a avut un comportament fraudulos sau nu și-a respectat în mod intenționat obligațiile.
31. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, Binance nu va fi în niciun caz răspunzător față de dvs. pentru nicio Pierdere indirectă sau secundară sau pentru orice profit anticipat sau daune materiale.
Legile aplicabile
32. Relația dvs. cu Binance, operarea oricăror Conturi Binance Liquid Swap și implementarea oricărei Tranzacții vor fi supuse în orice moment Legilor Aplicabile. Binance poate să întreprindă sau să se abțină de la a întreprinde orice acțiune, iar dvs. veți respecta și veți face tot ceea ce vă cere Binance pentru a garanta sau a asigura conformitatea cu Legile Aplicabile. Sunteți de acord că Binance nu va fi răspunzător față de dvs. ca urmare a oricărei acțiuni întreprinse de Binance pentru a respecta Legile Aplicabile.
Declinarea răspunderii în ceea ce privește tehnologia
33. În scopul Tranzacțiilor, Binance poate oferi sau pune la dispoziție pentru accesul și utilizarea de către dvs. Facilități electronice, care cuprind sisteme de tranzacționare, platforme și/sau software și tehnologii aferente („Sisteme de tranzacționare”) pentru a activa, asista la și/sau facilita pentru dvs. plasarea Ordinelor, precum și pentru a participa la și/sau deconta Tranzacțiile. Aceste Sisteme de tranzacționare pot fi proprietatea Binance sau pot fi obținute cu licență de către Binance de la licențiatori terți („Licențiatorii terți”) pentru acces și/sau utilizare de către dvs. În plus față de termenii acestui Acord, acceptați și vă angajați să respectați oricare și toți termenii și condițiile pe care Binance și/sau acești licențiatori terți le pot impune din când în când sau despre care Binance stipulează că vor fi aplicabile pentru furnizarea lor și/sau accesul dvs. la și/sau utilizarea de către dvs. a unor astfel de sisteme de tranzacționare.
34. Confirmați și acceptați că accesul la și utilizarea Facilităților electronice sunt oferite „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”, iar Binance nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la funcționalitatea, funcționarea, conținutul sau alte aspecte ale Facilităților electronice și nu declară sau garantează că Facilitățile electronice sau orice parte a acestora sunt lipsite de defecte, defecțiuni sau întreruperi sau că sunt potrivite pentru scopurile dvs. sau pentru un anumit scop și, fără a aduce atingere celor menționate anterior, Binance va nu va fi în nici un caz răspunzător pentru nicio eroare de sistem, erori sau defecțiuni ale Facilităților electronice, indiferent de natura lor, apărute sau cauzate altfel decât prin fraudă sau neîndeplinirea intenționată a obligațiilor de către Binance.
35. În măsura în care puteți utiliza tehnologie terță parte, aplicații web, interfețe ale aplicațiilor, software, cod software, programe, protocoale și/sau alte resurse ale terților („Aplicațiile terților”), indiferent dacă sunt identificate și selectate sau obținute sau utilizate în mod independent de dvs., puse la dispoziție prin Binance sau în alt mod, pentru a oferi conectivitate la Facilitățile electronice oferite de sau puse la dispoziție de către Binance pentru a plasa Ordine, a participa la și/sau a deconta Tranzacții, înțelegeți și acceptați că sunteți singurul responsabil pentru și veți suporta toate riscurile că aceste aplicații ale terților ar putea să nu fie compatibile cu sau să funcționeze în mod corespunzător cu Facilitățile electronice.
36. Binance declină și exclude, cu excepția cazului în care este interzis în mod expres de legea obligatorie aplicabilă, toți termenii și condițiile și garanțiile implicate de statut sau de dreptul cutumiar în legătură cu Facilitățile electronice, inclusiv, dar fără a se limita la, calitatea comercială, calitatea satisfăcătoare, adecvare sau potrivire pentru un anumit scop. Pot fi întâlnite dificultăți tehnice în corelație cu Facilitățile electronice. Astfel de dificultăți pot include, dar fără a se limita la, defecțiuni, erori, întârzieri, probleme de hardware sau de software. Asemenea dificultăți ar putea fi rezultatul unor echipamente hardware, software sau legături de comunicație inadecvate sau din orice altă cauză și astfel de dificultăți ar putea duce la o posibilă pierdere economică și/sau de date. În absența fraudei sau a neîndeplinirii în mod intenționat a obligațiilor de către Binance, oricare dintre companiile sau afiliații săi sau oricare dintre funcționarii, angajații, agenții, reprezentanții sau contractanții acestora nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru orice pierdere, cost, pretenție, cerere, cheltuială sau daune care includ, fără limitare, pierderea de profit, pierderea de venituri, pierderea de oportunități, daune sau cheltuieli secundare, neprevăzute, speciale sau indirecte care apar direct sau indirect ca urmare a accesării sau utilizării Facilităților electronice, chiar dacă Binance a fost informat cu privire la posibilitatea ca cele menționate anterior să apară sau că acestea au fost previzibile în mod rezonabil.
37. Binance poate folosi sau furniza tehnologie și/sau servicii electronice sau poate pune la dispoziție tehnologie și/sau servicii electronice furnizate de terți, pentru utilizarea dvs. în legătură cu orice Ordin plasat sau Tranzacție efectuată de dvs. pe Binance. Astfel de tehnologii și servicii electronice pot include, dar nu se limitează la, tehnologie de tranzacționare, aplicații web, interfețe pentru programe de aplicații, software, cod software, programe, protocoale și afișaje (colectiv, „Tehnologia”) pentru tranzacționare, analiza tranzacțiilor și piețelor, construirea de sisteme automate de tranzacționare și/sau pentru a asista sau facilita furnizarea, disponibilitatea sau conectivitatea Facilităților electronice furnizate sau puse la dispoziția dvs. de către Binance pentru acces sau utilizare. Binance oferă Tehnologia „ca atare”, fără nicio garanție privind calitatea comercială, adecvare pentru un anumit scop sau alte garanții exprese sau implicite. Confirmați și acceptați că niciun agent Binance, al licențiatorilor terți ori alți furnizori terți de tehnologie nu va fi răspunzător pentru funcționarea sau performanța oricărui sistem de tranzacționare automat dezvoltat cu Tehnologia sau pentru orice erori, defecțiuni sau opriri sau incapacitatea de a accesa orice Tehnologie sau Facilități electronice sau pentru orice întârzieri sau întreruperi în transmiterea Ordinelor din cauza unei defecțiuni, a volumului excesiv de apeluri sau a eșecului echipamentului de transmisie sau de comunicație pe internet sau în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la, probleme de comunicații, software sau defecțiuni ale hardware-ului, erori de funcționare, orice și toate problemele sau erorile asociate cu problemele computerului sau orice altă cauză sau cauze tehnice.
38. Confirmați că anumite baze de date, programe, protocoale, afișaje și manuale care pot face parte din Tehnologie („Informațiile proprietare”) sunt în proprietatea unică și exclusivă a Binance, licențiatorilor terți sau furnizorilor terți de tehnologie, iar drepturile de autor, brevetele, sau alte drepturi de proprietate asupra acestora pot fi deținute de Binance, licențiatori terți, furnizori terți de tehnologie sau terți de la care acești licențiatori terți sau furnizori terți de tehnologie au licențiat sau au dobândit astfel de drepturi în orice alt mod. Acceptați să luați sau să determinați să se ia toate măsurile de precauție necesare pentru a menține confidențialitatea acestor Informații proprietare, pentru a respecta toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele și alte legi necesare pentru a proteja toate drepturile asupra Informațiilor proprietare, conform recomandărilor Binance și acceptați să nu înlăturați, să nu ascundeți sau să nu ștergeți nicio notificare privind drepturile de autor sau orice altă notificare referitoare la proprietate, care poate include referiri la Binance, la astfel de licențiatori terți sau la proprietatea altor terți, așa cum sunt incluse în Tehnologie.
39. Înțelegeți, acceptați și sunteți de acord că Binance, orice licențiatori terți sau orice alți furnizori terți de tehnologie și directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și/sau subcontractanții acestora nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere, daune, costuri sau cheltuielile (inclusiv pierderea de date) suferite sau suportate de dvs. ca rezultat, care decurg din sau în legătură cu orice erori, disfuncționalități, defecțiuni, incapacitate de a accesa, opriri, întreruperi sau întârzieri ale Tehnologiei sau Facilităților electronice sau care apar în urma oricăror inexactități, erori sau omisiuni în informațiile conținute în Tehnologie sau Sistemele de tranzacționare, așa cum sunt furnizate sau puse la dispoziție pentru accesare și utilizare de către dvs., cu condiția totuși ca această limitare să nu se aplice nici unei pierderi, costuri sau daune suferite sau suportate de către dvs., cauzate de fraudă sau neîndeplinirea intenționată de către Binance a atribuțiilor impuse de prezentul Acord sau de Legea aplicabilă. Binance, licențiatorii terți și furnizorii terți de tehnologie nu oferă garanții, condiții, asigurări sau declarații cu privire la calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop sau alte garanții, condiții, asigurări sau declarații, exprese sau implicite, în drept sau de fapt, oral sau în scris, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în termenii prezentului Acord. În nicio circumstanță Binance, licențiatorii terți și/sau furnizorii terți de Tehnologie nu vor fi răspunzători pentru orice pierdere, daune, cost sau cheltuială de orice natură suportate sau suferite de dvs. de natură indirectă, accidentală, specială sau secundară (inclusiv fără limitare, orice pierdere economică sau alte pierderi de venituri, profit, comerciale sau fond de clientelă) care decurg din sau sunt în corelație cu furnizarea sau disponibilitatea pentru dvs. a oricărei Tehnologii sau Facilități electronice.
40. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, acceptați să nu intentați nicio acțiune în justiție, indiferent dacă este delictuală, contractuală sau de altă natură, împotriva Binance, a oricăror licențiatori terți sau a oricăror terți furnizori de tehnologie, pretinzând daune pentru neexecutarea de către Binance sau lipsa decontării în alt mod a unei Tranzacții la care participați folosind Tehnologia.
41. Utilizarea oricărui serviciu conform prezentului Acord poate necesita hardware sau dispozitive compatibile, acces la internet, browser web care include criptare pe 128 de biți (de exemplu, Chrome/Edge/Firefox/Safari/Opera, cea mai recentă versiune recomandată, necesitând actualizări periodice) și software Binance (cea mai recentă versiune recomandată, necesitând actualizări periodice). Performanța conform prezentului Acord poate fi afectată de performanța acestor factori. Nu este recomandat să operați cu un dispozitiv cu ecran tactil pe un browser web. Acceptați că îndeplinirea acestor cerințe este responsabilitatea dvs. Binance nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere care rezultă direct sau indirect din utilizarea unor echipamente hardware sau dispozitive incompatibile, congestionarea rețelei personale, întârzierea rețelei, mediul de rețea defectuos și versiunea învechită a software-ului. Binance își rezervă dreptul de a limita numărul de Conturi Binance Liquid Swap care pot fi create de pe un dispozitiv și numărul de dispozitive asociate cu un cont Binance Liquid Swap.