Cumpărați cripto
Plătiți cu
Piețe
NFT
New
Descărcări
English
USD

Întrebări frecvente
Ghiduri pentru tokenuri cu levier

Cum vă putem ajuta?
Funcțiile contului
Tutorial pentru utilizator
Binance Fan Token
Binance Earn
Depunere/Retragere cripto
Cumpărați cripto (Fiat/P2P)
Tranzacționare spot, în marjă
Instrumente derivate cripto
Contracte futures
Opțiuni
Tokenuri cu levier
Termeni de utilizare
Ghiduri pentru tokenuri cu levier
Finanțe
API
Securitate
Termeni de utilizare
NFT
VIP

Ce este reechilibrarea Tokenurilor cu levier de la Binance

2021-06-21 02:36
Reechilibrarea este un proces prin care pozițiile Futures ale tokenurilor cu levier cresc sau scad în activul suport pentru a atinge levierul țintă. Pe măsură ce prețul activului suport crește, va prelua mai multe poziții. Iar dacă prețul scade, va reduce pozițiile.

Mecanismul de reechilibrare a Tokenurilor cu levier de la Binance

Tokenurile cu levier de la Binance (BLVTs) se reechilibrează numai în funcție de necesități. BLVT sunt concepute pentru a maximiza corelația lor cu activul suport și pentru a fi imprevizibile în ceea ce privește reechilibrarea, pentru a reduce vulnerabilitatea tacticii de anticipare. Spre deosebire de tokenurile cu levier convenționale (care nu sunt administrate de Binance), Tokenurile cu levier de la Binance nu mențin un raport de levier constant. În schimb, Tokenurile cu levier de la Binance mențin un levier țintă variabil și se reechilibrează doar în timpul mișcărilor extreme ale pieței.
Reechilibrarea pozițiilor Tokenurilor cu levier de la Binance este reglementată de algoritmii deținuți de Binance. Mecanismul de reechilibrare este conceput pentru a proteja utilizatorii de impactul dăunător pe termen lung al tokenurilor cu levier tradiționale, menținând în același timp caracteristicile cheie ale unui produs cu levier, care le permit utilizatorilor să câștige poziții Futures cu levier, fără a-și face griji cu privire la riscul de lichidare și gestionarea unei poziții cu levier.

Cum se reechilibrează Tokenurile cu levier de la Binance?

Tokenurile cu levier de la Binance au un levier țintă între 1,25x și 4x. Nivelul de levier țintă real este în continuă schimbare și nu poate fi observat din exterior. Momentul reechilibrării și levierul țintă nu sunt vizibile pentru observatori sau algoritmi, motiv pentru care prezicerea tranzacțiilor viitoare și tactica de anticipare sunt mult mai dificile. În orice moment, pagina cu informații despre tokenuri va afișa levierul țintă „realizat” după reechilibrare.
mceclip1.png
Observații:
 • Raportul de levier real este raportul efectiv de levier obținut de algoritm. Raportul de levier real se modifică atunci când raportul dintre poziția Futures (valoarea noțională) și dimensiunea fondului se schimbă.
 • Raportul de levier țintă este decis de algoritm în cazul unui eveniment de reechilibrare. Va încerca întotdeauna să obțină un raport de levier între 1,25 și 4x, dar numărul exact va fi confidențial. Raportul de levier țintă de pe pagina cu informații despre tokenuri va fi levierul țintă realizat după reechilibrare. Cu toate acestea, rețineți că raportul real de levier poate fluctua dincolo de intervalul țintă în timpul mișcărilor extreme ale pieței.
 • Utilizatorii nu pot să răscumpere tokenuri în timp ce fondul se reechilibrează.
Atunci când raportul de levier real este în afara intervalului de levier țintă (1,25x - 4x), Tokenurile cu levier de la Binance se vor reechilibra, pentru a se menține în intervalul de levier țintă. Informațiile despre reechilibrare, cum ar fi o modificare a coșului și a nivelului levierului, vor fi afișate în pagina Tokenuri cu levier de la Binance după reechilibrarea tokenurilor cu levier. Utilizatorii vor vedea, de asemenea, un istoric al tuturor evenimentelor de reechilibrare pe pagina menționată anterior.
mceclip0.png
Atunci când prețul contractelor Futures perpetue crește, raportul de levier real va scădea. Dacă nivelul de levier real scade la 1,25x și mai jos, Tokenurile cu levier de la Binance se vor reechilibra. Algoritmul va achiziționa poziții suplimentare pentru a crește nivelul de levier real, astfel încât nivelul de levier real să se încadreze în intervalul de levier țintă. Reechilibrarea funcționează invers când prețul scade.
Exemplul de mai jos ilustrează modul în care funcționează mecanismul de reechilibrare atunci când prețul contractelor Futures perpetue crește:
 1. Tokenurile cu levier de la Binance au inițial o dimensiune a fondului de 100 milioane de dolari și o poziție Futures totală de 180 milioane de dolari în coș. Raportul de levier real este de 1,8x.
 2. Când prețul contractelor Futures perpetue BTCUSDT crește cu 5%, valoarea pozițiilor Futures va crește cu 9 milioane de dolari până la 189 milioane de dolari. Tokenurile cu levier vor câștiga 9 milioane de dolari, iar dimensiunea fondului va crește la 109 milioane de dolari. Raportul de levier real scade la 1,73x. Însă acest lucru nu declanșează evenimentul de reechilibrare, deoarece raportul de levier real se află în intervalul de levier țintă de 1,25x - 4x.
 3. Când prețul contractelor Futures perpetue BTCUSDT crește cu încă 120%, valoarea pozițiilor Futures va crește cu 226,8 milioane de dolari, până la 415,8 milioane de dolari. Drept urmare, tokenurile cu levier vor câștiga 226,8 milioane de dolari, iar dimensiunea fondului va crește la 335,8 milioane de dolari. Raportul de levier real scade la 1,238x.
 4. Deoarece raportul de levier real este sub 1,25x (în afara intervalului de levier țintă), va avea loc un eveniment de reechilibrare. Algoritmul va achiziționa poziții Futures suplimentare pentru a crește nivelul de levier real. Acest lucru asigură faptul că nivelul de levier se află în intervalul de levier țintă. Algoritmul va decide nivelul de levier reechilibrat. Dacă algoritmul ar dori să reechilibreze de la 1,238x la 1,7x, algoritmul va achiziționa în plus poziții Futures în valoare de 155,06 milioane de dolari, mărind pozițiile Futures totale la 570,86 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,7x din dimensiunea fondului.
Rezumat
 • Tokenurile cu levier de la Binance sunt reechilibrate doar pe baza necesității. Mai ales în timpul mișcărilor extreme ale pieței.
 • Fluctuațiile mari ale prețului determină ca raportul de levier real să fie în afara intervalului de levier țintă (1,25x - 4x), ceea ce declanșează evenimentul de reechilibrare.
 • Algoritmul va decide levierul țintă care urmează să fie reechilibrat prin creșterea sau scăderea pozițiilor Futures, în funcție de direcția levierului țintă.
 • După finalizarea evenimentului de reechilibrare, raportul de levier țintă și timpul de reechilibrare vor fi afișate pe pagina Tokenuri cu levier de la Binance.