Exchange
Schimb de active blockchain și cripto
Academy
Resurse despre blockchain și cripto
Broker
Soluții pentru terminalul de tranzacționare
Charity
Caritate
Cloud
Soluții de schimb pentru întreprinderi
DEX
Schimb de active digitale descentralizat, rapid și securizat
Labs
Incubator pentru proiecte blockchain de top
Launchpad
Platformă de lansare a tokenurilor
Research
Analize și rapoarte la nivel instituțional
Trust Wallet
Portofelul cripto Binance oficial
Cumpărați cripto
Piețe
Schimb
Cel mai simplu mod de a tranzacționa
Clasic
Interfață simplă și ușor de utilizat
Avansat
Acces complet la toate instrumentele de tranzacționare
Marjă
Măriți-vă profiturile cu levier
P2P
Transfer bancar și 100+ opțiuni
Token de acțiuni
New
Tranzacționați acțiuni cu cripto
Tranzacționați
Scanați pentru a descărca aplicația iOS și Android
Descărcare
English
USD
Centru de asistență
Întrebări frecvente
Instrumente derivate cripto
Contracte futures
Ghid pentru contracte futures
Ce se folosește modul Active Multiple?
Binance
2021-05-06 06:44

Ce este modul Active Multiple?

Modul Active Multiple permite utilizatorilor să tranzacționeze Futures USDⓈ-M pe active cu marjă multiplă. În prezent, Binance Futures oferă contracte cu marjă USDT și marjă BUSD în cadrul liniei de produse USDⓈ-M Futures. Folosind modul Active multiple recent lansat, utilizatorii își vor distribui marja în contracte cu marjă USDT și marjă BUSD. Orice profit realizat din oricare dintre cele două contracte poate fi folosit ca marjă; aceasta înseamnă că profiturile unei poziții pot compensa pierderile unei alte poziții. Astfel, soldul marjei reflectă doar P&L net între pozițiile de pe cele două piețe. Această nouă caracteristică este compatibilă doar cu modul marjă izolată.
Utilizatorii care doresc să tranzacționeze un singur activ cu marjă (de exemplu, doar BUSD) pot selecta modul Activ unic. În acest caz, marja este distribuită între pozițiile aceluiași activ cu marjă (de exemplu: contracte cu marjă BUSD). Profiturile și pierderile pozițiilor aceluiași activ cu marjă se pot compensa. Modul Activ unic acceptă atât modul Marjă cumulată, cât și modul Marjă izolată.

Cum să comutați între modurile Activ unic și Active Multiple?

Rețineți că modul Active multiple se aplică numai pentru Futures USDⓈ-M. În interfața de tranzacționare USDⓈ-M Futures, mergeți în colțul din dreapta sus și selectați Preferințe > Modul activului.
În fila modului activului, selectați Mod Activ unic sau Mod Active multiple. Modul Activ unic este activat implicit.
Rețineți că, dacă există poziții sau ordine deschise pentru Futures USDⓈ-M, modul Active multiple nu poate fi activat.
În mod similar, dacă există poziții deschise în tranzacționarea în grilă, modul Active multiple nu poate fi activat.
Să presupunem că dețineți poziții în Modul izolat. În acest caz, vi se va cere să comutați toate pozițiile deschise în Modul cumulat înainte de a activa funcția Active multiple.
Atunci când activele de marjă a contractului nu îndeplinesc cerințele de sistem, ele vor fi convertite automat în alte active în contul de contract U-standard, ca active de marjă. Consultați regulile schimbului automat al marjei comune.
Înainte de a activa modul Active multiple, citiți în detaliu acest ghid, pentru a gestiona mai bine riscul contului Futures USDⓈ-M.

Cum să verificați raportul de marjă al contului în modul Active multiple?

Dacă ați selectat modul Active multiple, o etichetă, „Active multiple” va apărea în colțul din dreapta sus al widgetului Raport de marjă.
Deoarece soldul dvs. de marjă este distribuit între mai multe poziții în modul Active multiple, monitorizați cu atenție raportul de marjă. Când raportul de marjă atinge 100%, toate pozițiile vor fi lichidate.
Widgetul raportului de marjă în modul active multiple
În continuare, veți vedea ecuația folosită la calculul raportului de marjă în modul Active multiple:
Raportul de marjă al contului = Marja de întreținere a contului / Capitalul contului
  • Marja de întreținere a contului: suma marjei de întreținere a tuturor pozițiilor cumulate în USD.
  • Capitalul contului: suma soldurilor de marjă ale tuturor pozițiilor cumulate în USD.

Cum să verificați soldul activelor dvs.?

În interfața de tranzacționare, derulați în jos până la panoul de poziții și selectați fila Active.
Alternativ, puteți verifica soldul activelor din portofelul dvs. Futures.

Cum să calculez raportul de marjă al contului în modul Active multiple?

Rețineți că raportul de marjă se bazează pe cursul de piață predominant pentru perechile USDTUSD și BUSDUSD.
Să luăm că exemplu următoarea pereche de active și rata fluctuantă de conversie aferentă:
assetPairassetIndexindexBidBufferindexAskBufferbidRateaskRate
USDTUSD0,990,010,0050,98010,99495
BUSDUSD10011
Să presupunem că un utilizator dorește să tranzacționeze două contracte, BTCUSDT perpetuu și ETHBUSD_210326, cu levier de 100x și respectiv 50x. În acest scenariu, raportul marjei de întreținere va fi de 0,8%, respectiv 1%. Indiferent de marja izolată sau cumulată, starea contului și modificările de calcul ale diferiților parametri sunt următoarele.
1. Stare inițială - Nicio poziție deschisă
SimbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Activ de marjăUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
Rata marjei de întreținere 0,0080,01
Rata marjei inițiale0,01 (100x)0,02 (50x)
P&L nerealizat00
Mod Activ unic: USDT disponibil pentru ordin = 200, BUSD disponibil pentru ordin = 220
Mod Active Multiple: Capitalul contului = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Deoarece nu există poziții deschise, assetCrossInitialMargin este 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT AvailableForOrder= 416,02/0,99495 = = 418,13
BUSD AvailableForOrder = 416,02/1 = 416,02
Marja de întreținere a contului = 0
Raportul de marjă = Marja de întreținere a contului / Capitalul contului = 0
2. Cu poziții deschise
SimbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Activ de marjăUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
Rata marjei de întreținere0,0080,01
Rata marjei inițiale0,01 (100x)0,02 (50x)
Cantitatea poziției0,520
entryPrice20.000 USDT600 BUSD
markPrice20.000 USDT600 BUSD
P&L nerealizat00
Marja de întreținere a contului = ∑assetMM*askRate = 0,5 * 20000 * 0,008 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,01 * 1 = 199,596
Deoarece nu există un P/L nerealizat, Capitalul contului = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = Capitalul contului - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5 * 20.000 * 0,01 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,02 * 1)= = 76,525
USDT disponibil pentru ordin = 76,525/0,99495 = 76,91
BUSD disponibil pentru ordin = 76,525/1 =76,525
Raportul de marjă = Marja de întreținere a contului / Capitalul contului =199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98%
3. Cu poziții deschise și PNL nerealizat
SimbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Activ de marjăUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200-500 = -300220+400 = 620
Rata marjei de întreținere0,0080,01
Rata marjei inițiale0,01 (100x)0,02 (50x)
Cantitatea poziției0,520
entryPrice20.000 USDT600 BUSD
markPrice19.000 USDT620 BUSD
P&L nerealizat0,5*(19.000-20.000) = -50020*(620-600)= 400
Marja de întreținere a contului = ∑assetMM*askRate * askRate = 0,5 *19.000 *0,008 *0,99495 + 20 *620 *0,01 *1 = 199,61
Cu PNL nerealizat, Capitalul contului = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = Capitalul contului - ∑(assetCrossInitialMargin *askRate) = 321,515 - (0.5*19.000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT AvailableForOrder și BUSD AvailableForOrder sunt 0.
Raportul de marjă = Marja de întreținere a contului / Capitalul contului = 199,61 / 321,515 = 0,62084 = 62,08%

Schimb automat

În modul Active multiple, atunci când soldul portofelului activului este mai mic decât autoExchangeThreshold în USD, toate celelalte active din portofelul USDⓈ-M Futures vor fi schimbate automat în active de marjă. Schimbul automat este gestionat de Motorul de asociere. Rețineți că schimbul automat nu percepe comisioane.
Consultați regulile schimbului automat.

Pragul și calculul schimbului automat

ParametriiDescriereValoare/Calcul
autoExchangeThresholdPragul schimbului automat cu valoarea noțională a activului de marjă, comparat cu assetWalletBalanceValoarea implicită curentă autoExchangeThreshold este -10000, sub rezerva modificărilor
accountDeficitToate assetWalletBalance mai mici decât autoExchangeThreshold în USDaccountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) cu assetWalletBalance mai mic decât autoExchangeThreshold
accountSurplusToate assetWalletBalance mai mari decât autoExchangeThreshold în USDaccountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) cu assetWalletBalance mai mare decât autoExchangeThreshold
exchangeRatioexchangeRatio sau 1/exchangeRatio este rata activului care va fi schimbat sau rambursatexchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmountCantitatea activului cu assetWalletBalance mai mare decât autoExchangeThreshold care va fi schimbatăCantitatea care va fi schimbată este întotdeauna pozitivă
assetRepayAmountCantitatea activului cu assetWalletBalance mai mic decât autoExchangeThreshold care va fi rambursatăCantitatea care va fi rambursată este întotdeauna pozitivă
Schimbul automat are loc periodic, dacă soldul portofelului oricărui activ este mai mic decât autoExchangeThreshold, sistemul va schimba activele utilizatorului care depășesc assetWalletBalance în active pentru care assetWalletBalance este deficitar.

Metoda de schimb automat

i. Abordarea de tip bancă centrală cu contraparte fixă și sold negativ al anumitor active din contul băncii centrale este permisă
ii. Detalii de schimb înregistrate și care pot fi urmărite
Schimbul este gestionat de Motorul de asociere.

Regulile de schimb automat și raportul de schimb

i. Când accountDeficit sau accountSurplus sunt egale cu 0
Nu va exista schimb automat în cont.
ii. Când exchangeRatio <= 1
Bursa procesează toate activele cu sold excedentar al portofelului ca raport, astfel încât toate activele cu sold deficitar al portofelului să fie acoperite la maximum (0, autoExchangeThreshold). Valoarea activului cu assetWalletBalance mai mare decât autoExchangeThreshold care urmează să fie schimbat este assetExchangeAmount, calculată după cum urmează:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate)
Unde assetWalletBalance este surplusul soldului portofelului unei anumite assetExchangeAmount care se va calcula, assetWalletBalance' este orice assetWalletBalance mai mic decât autoExchangeThreshold, iar assetWalletBalance'' este orice assetWalletBalance mai mare decât autoExchangeThreshold.
Iar assetRepayAmount este cantitatea activului cu assetWalletBalance mai mic decât autoExchangeThreshold care va fi rambursată, calculată după cum urmează:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Astfel încât toate activele să egale cu sau mai mari decât max(0, autoExchangeThreshold).
iii. Când exchangeRatio > 1
Activele excedentare nu sunt suficiente pentru a fi schimbate cu activele cu deficit, raportul se va aplica la activele cu deficit.
În acest caz assetExchangeAmount se calculează după cum urmează:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Unde assetWalletBalance este surplusul soldului portofelului unei anumite assetExchangeAmount care se va calcula.
assetRepayAmount se calculează după cum urmează:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate))
unde assetWalletBalance este deficitul soldului portofelului unei anumite assetExchangeAmount care se va calcula, assetWalletBalance' este orice assetWalletBalance mai mic decât autoExchangeThreshold, iar assetWalletBalance'' este orice assetWalletBalance mai mare decât autoExchangeThreshold.
Articole similare
Cum se utilizează funcția de protecție a prețului