Date despre împrumut
Active care pot fi împrumutate
Istoricul ratei dobânzii flexibile
Active garantate
Indice de preț
Active care pot fi împrumutate
Nivel VIP
Utilizator obișnuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nivel VIP
Utilizator obișnuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Monedă care poate fi împrumutată
Limită de împrumut (USD)
Valoarea minimă a unui singur împrumut (USD)
Rată flexibilă
Rată dobândă orară/anuală
Limită de împrumut (USD)
Valoarea minimă a unui singur împrumut (USD)
Rate stabile timp de 7 zile
Rată dobândă orară/anuală
Rate stabile timp de 30 de zile
Rată dobândă orară/anuală
No Data
Istoricul ratei dobânzii flexibile
Monedă
USDT
Ora (UTC)MonedăRata anualizată a dobânzii
Nu există date
Active garantate
Nivel VIP
Utilizator obișnuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nivel VIP
Utilizator obișnuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Monedă
LTV inițialOrdin Call în marjăLichidare LTV
Rată flexibilă
Limită de garanție (USD)
LTV inițialOrdin Call în marjăLichidare LTV
Rată stabilă
Limită de garanție (USD)
No Data
Indice de preț
Simbol
Indice de preț
DataIndice de preț
No Data