Cumpărați cripto
Piețe
Tranzacționați
Futures
Earn
Mai multe
Tokenuri cu levier de la Binance
Bucurați-vă de levier mai mare fără risc de lichidare
Acord pentru tokenurile cu levier de la Binance
Versiune: 18 august 2022
Acest Acord pentru tokenurile cu levier de la Binance (acest „Acord”) se va aplica tuturor BLVT emise, răscumpărate și/sau tranzacționate pe Platformă.
Toți termenii și toate referințele cu majuscule utilizate în acest acord care nu sunt definite aici vor avea semnificația care le este dată în Termenii de utilizare Binance, conform actualizărilor periodice („Termenii de utilizare”). În cazul în care un termen este definit atât în Termenii de utilizare, cât și în prezentul Acord, numai în scopurile acestui Acord, definiția din prezentul Acord va avea prioritate.
Termenii din acest Acord vor fi suplimentari și trebuie citiți împreună cu Termenii de utilizare. În consecință, prevederile din Termenii de utilizare se vor aplica utilizării Platformei în scopul tranzacționării BLVT, iar referințele din Termenii de utilizare la „Serviciile Binance” vor include emiterea, răscumpărarea și tranzacționarea BLVT și serviciile conexe prevăzute mai jos, acolo unde este cazul. În cazul oricărui conflict sau a oricărei inconsecvențe între termenii din prezentul Acord și Termenii de utilizare, termenii din acest Acord vor prevala în ceea ce privește serviciile avute în vedere mai jos, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel.
Termenii prezentului acord vor fi completați de Regulile de tranzacționare cu tokenuri cu levier de la Binance, conform actualizărilor periodice („Regulile de tranzacționare”). În cazul oricărui conflict sau a oricărei inconsecvențe între termenii din prezentul Acord și Regulile de tranzacționare, Regulile de tranzacționare vor prevala în ceea ce privește serviciile avute în vedere mai jos, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel.
Această versiune a acestui Acord va înlocui și va avea prioritate față de orice acord anterior dintre noi cu privire la BLVT și orice versiuni anterioare ale acestui Acord care ar fi putut fi acceptate prin sau puse la dispoziție în alt mod pe Platformă. Prin abonarea la, răscumpărarea și/sau tranzacționarea cu BLVT, confirmați acceptarea acestui Acord, a Termenilor de utilizare și a Regulilor de tranzacționare.
 1. Definiții și interpretări
  1. Următoarele definiții sunt aplicabile termenilor acestui acord:
   „Coș” are sensul dat în clauza 2.3 din prezentul Acord.
   „Valoarea coșului” înseamnă, în ceea ce privește fiecare BLVT, valoarea combinată de piață a tuturor Contractelor Futures USD(S)-M care constituie Coșul.
   „BLVT” sau „Token cu levier” înseamnă o serie de tokenuri emise de Binance care reprezintă o poziție cu levier în coșul relevant, cuprinzând poziții Long sau Short în contracte Futures USD(S)-M care fac referire la tokenul suport relevant.
   „Cont BLVT” are sensul dat în clauza 2.3 din prezentul Acord.
   „Valoarea contului BLVT” înseamnă, în ceea ce privește un BLVT, numărul de tokenuri emise de contul BLVT relevant înmulțit cu prețul fiecărui token, după cum este stabilit de Binance.
   „Taxe BLVT” are sensul dat în clauza 3.7.
   „Limita BLVT” are sensul dat în clauza 3.4.
   „Raportul levierului” înseamnă, referitor la un BLVT, coeficientul obținut prin împărțirea valorii Coșului la valoarea contului BLVT.
   „Contract Futures perpetuu” înseamnă contracte care reprezintă o obligație de a cumpăra sau de a vinde un Activ digital („Token suport”) la un anumit preț, în orice moment, în timp ce contractul rămâne deschis, fără o dată specificată de expirare.
   „Reechilibrare” are sensul dat în clauza 2.6 din prezentul Acord.
   „Divizarea inversă a tokenului” are sensul dat în clauza 2.7 din prezentul Acord.
   „Raportul de levier țintă” înseamnă un anumit raport de levier pe care un coș își propune să îl mențină, care este stabilit de un algoritm proprietate a Binance și va fi într-un interval cuprins între 1,25x și 4x („Intervalul de levier țintă”).
   „Token” înseamnă, referitor la fiecare BLVT, fiecare token digital individual (sau fracțiune a acestuia) emis de Binance care are o valoare atribuită și care face parte din acel BLVT.
   „Prețul tokenului” are sensul dat în clauza 2.4 din prezentul Acord.
   „Contract Futures USD(S)-M” înseamnă un Contract Futures perpetuu care este cotat, decontat și operat în marjă în monedele stabile USD (BUSD și USDT) și este tranzacționat pe Platformă.
  2. Titlurile sunt introduse numai pentru comoditate și nu vor afecta construcția acestui acord. Expresiile la singular vor include pluralul și invers, iar toate referirile la genul masculin vor include genul feminin și neutru și invers.
  3. Cuvintele „include” sau „inclusiv” vor fi considerate a fi urmate de „fără limitare” sau „dar fără a se limita la”, indiferent dacă sunt sau nu urmate de astfel de expresii sau cuvinte de importanță similară, iar „altfel” nu trebuie interpretat ca limitat de cuvintele cu care este asociat.
 2. Caracteristicile BLVT
  1. BLVT-urile sunt un tip de produs derivat care vă permite să obțineți expunere cu levier la un activ digital suport, fără obligația de a aloca garanții sau de a îndeplini anumite cerințe de marjă și fără riscul de lichidare.
  2. Binance este singurul emitent de BLVT și, de asemenea, un maker de piață pentru BLVT-uri. Puteți solicita să vă abonați la BLVT, să răscumpărați BLVT existente sau să tranzacționați BLVT pe piața secundară prin funcționalitatea disponibilă pe Platformă.
  3. Fiecare BLVT are un cont separat asociat pe Platformă (fiecare, un „Cont BLVT”) care deține un coș ajustat dinamic de contracte Futures USD(S)-M care face referire la tokenul suport relevant („Coșul”). De exemplu, simbolul „BTCUP” va face referire la un coș de poziții Long în contracte Futures BTCUSDT USD(S)-M. Numărul și tipul de contracte Futures USD(S)-M incluse într-un coș sunt selectate automat de un algoritm proprietate a Binance, prin referință la raportul de levier țintă pe care coșul încearcă să îl mențină.
  4. Prețul la care se poate efectua abonarea sau răscumpărarea pentru fiecare token BLVT („Prețul tokenului”) este denumit pe Platformă „NAV” și reflectă valoarea de piață curentă a tokenului. Acesta ia în considerare valoarea coșului contului BLVT asociat care a emis tokenul și raportul de levier aplicabil. Este important de reținut că prețul tokenului va diferi întotdeauna de prețul tokenului suport.
  5. Dacă, în orice moment, raportul de levier al unui BLVT se încadrează în afara intervalului de levier țintă, Binance va reechilibra coșul asociat fie cumpărând contracte Futures USD(S)-M suplimentare pentru includerea în coșul relevant, fie vânzând un anumit număr de contracte Futures USD(S)-M incluse în coșul relevant, astfel încât să readucă raportul de levier în intervalul de levier țintă (o „Reechilibrare”). S-ar putea să nu fie întotdeauna posibil ca raportul de levier să fie în intervalul țintă de levier tot timpul, cum ar fi în perioadele de volatilitate extremă a pieței.
  6. Raportul de levier țintă nu este fix și variază periodic. Ca atare, reechilibrarea va avea loc numai atunci când condițiile de piață o fac necesară, mai degrabă decât la intervale predefinite. Acest lucru reduce riscul oricărei tranzacționări anticipate a BLVT. Mai multe informații cu privire la reechilibrarea BLVT pot fi găsite aici: Ce este reechilibrarea tokenurilor cu levier de la Binance.
  7. Pentru a oferi utilizatorilor o experiență de tranzacționare mai bună, Binance poate, periodic, să supună un BLVT unui proces de divizare inversă a tokenului pentru a consolida numărul existent de tokenuri într-un număr mai mic de tokenuri proporțional mai valoroase (o „Divizarea inversă a tokenului”). Atunci când fluctuațiile extreme ale pieței scad valoarea unui token, poate fi inițiată o divizare inversă a tokenului pentru a crește lichiditatea și prețul tokenului. Binance va anunța termenii pentru divizarea inversă a tokenului prin intermediul Platformei înainte de momentul efectiv. Mai multe informații despre divizarea inversă a tokenului pot fi găsite aici: Ce este divizarea inversă a tokenului | Asistență Binance
  8. Mai multe informații despre BLVT în general pot fi găsite aici: Tokenuri cu levier de la Binance | BLVT-uri
 3. Tranzacționarea BLVT prin intermediul Platformei
  1. Pentru a vă abona, răscumpăra și/sau tranzacționa cu BLVT prin intermediul Platformei, trebuie să:
   (a) configurați un cont valid;
   (b) treceți cu succes o evaluare a cunoștințelor utilizatorului pentru a confirma înțelegerea dvs. cu privire la riscurile și caracteristicile tokenurilor cu levier ca instrumente complexe de criptomonedă; și
   (c) citiți, înțelegeți și acceptați Declarația de dezvăluire a riscului privind tokenurile cu levier de la Binance („Dezvăluirea riscurilor BLVT”) și termenii acestui Acord.
  2. O listă a tuturor tokenurilor disponibile pentru abonare/răscumpărare prin intermediul Platformei se găsește pe următoarea pagină web: Tokenuri cu levier de la Binance | BLVT-uri. Fiecare Token face referire la un anumit Token suport. Puteți alege să deschideți poziții cu tokenuri „UP” și/sau tokenuri „DOWN”. Tokenurile „UP” urmăresc mișcările prețului tokenului suport și vă permit să realizați câștiguri cu levier între 1,25x și 4x atunci când prețul tokenului suport crește, în timp ce tokenurile „DOWN” deschid o poziție inversă față de tokenul suport și vă permit să realizați câștiguri cu levier între 1,25x și 4x atunci când prețul tokenului suport scade. Fiecare cont BLVT asociat cu un token „UP” va ocupa o poziție Long în contracte Futures USD(S)-M care se referă la tokenul suport, în timp ce fiecare cont BLVT asociat cu un token „DOWN” va ocupa o poziție Short în contractele Futures USD(S)-M care se referă la tokenul suport. De exemplu, un token BTCUP va face referire la un coș de poziții Long în contracte Futures BTCUSDT USD(S)-M, în timp ce un token ETHDOWN va face referire la un coș de poziții Short în contracte Futures ETHUSDT USD(S)-M.
  3. Puteți solicita să vă abonați la sau să răscumpărați tokenuri emise ca BLVT direct pe Binance prin intermediul Platformei, la prețul actual al tokenului, plus orice taxe BLVT aplicabile, apăsând pe „Abonați-vă” sau „Răscumpărați” de lângă tokenul relevant prin următoarea pagină web: Tokenuri cu levier de la Binance | BLVT-uri. Binance va ajusta periodic coșul aferent unui BLVT pentru a lua în calcul orice abonamente sau răscumpărări, cumpărând contracte Futures USD(S)-M suplimentare pentru a le include în coș sau vânzând contracte Futures USD(S)-M incluse în coș, după cum este necesar. Mai multe informații despre cum să vă abonați și să răscumpărați BLVT pot fi găsite aici: Cum să vă abonați la sau să răscumpărați tokenuri cu levier de la Binance.
  4. Taxa actuală de abonare și răscumpărare pentru BLVT este de 0,1% din valoarea noțională a tokenului (calculată și plătită în USDT) și va fi dedusă automat din (sau creditată în) contul dvs. în momentul abonării/răscumpărării. Binance poate impune o limită zilnică pentru abonamentele la și/sau răscumpărările unui BLVT („Limită BLVT”). Vă puteți abona la sau răscumpăra fiecare BLVT până la limita BLVT aplicabilă în orice moment, cu excepția unei reechilibrări. Binance poate modifica Limita BLVT din când în când, la discreția sa, în funcție de condițiile predominante ale pieței. Consultați Regulile de tranzacționare pentru informații despre limitele actuale ale BLVT.
  5. Binance își rezervă dreptul de a suspenda în orice moment abonarea la și/sau răscumpărarea BLVT, în funcție de condițiile de piață predominante. Orice astfel de suspendare poate continua atât timp cât Binance consideră că este necesar, la propria sa discreție. Într-o astfel de circumstanță, Utilizatorii pot continua să tranzacționeze BLVT pe piața secundară. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Binance poate alege să scoată de pe listă orice Token disponibil prin Platformă și/sau poate întrerupe furnizarea oricăruia dintre serviciile menționate mai jos. În fiecare caz, aceste acțiuni pot avea loc în orice moment, la discreția sa unică și absolută, fără a vă transmite vreun motiv sau vreo notificare în acest sens.
  6. Utilizatorii pot tranzacționa BLVT pe piața secundară, fie cu alți utilizatori ai Platformei, fie cu Binance în calitate de contraparte, făcând clic pe „Tranzacționați” lângă tokenul relevant pe următoarea pagină web: Tokenuri cu levier de la Binance | BLVT. Binance susține lichiditatea BLVT și poate interveni în calitate de cumpărător sau vânzător atunci când este necesar pentru a menține prețul de piață al BLVT pe piața secundară într-un anumit interval al prețului actual al tokenului. Informații despre cum să tranzacționați BLVT pe piața Spot se găsesc aici: Cum începeți să folosiți tokenurile cu levier de la Binance
  7. Binance percepe anumite comisioane pentru abonarea la, răscumpărarea și tranzacționarea BLVT prin intermediul Platformei („Taxe BLVT”). Informații cu privire la taxele BLVT se găsesc aici: Taxe pentru tokenurile cu levier | Binance. Binance își rezervă dreptul de a actualiza taxele BLVT, la discreția sa, din când în când, publicând taxele actualizate pe Platformă.
  8. Binance își rezervă dreptul de a actualiza periodic informațiile conținute în Regulile de tranzacționare, pe Platformă și pe diferitele pagini web la care se face referire în acest Acord, la discreția sa. Este responsabilitatea dvs. să vă familiarizați periodic cu conținutul acestor materiale.
 4. Riscurile tranzacționării cu BLVT
  1. Înainte de a tranzacționa cu BLVT prin intermediul Platformei, ar trebui să înțelegeți natura acestui produs complex și riscurile implicate, așa cum sunt prezentate în Dezvăluirea riscurilor BLVT Prin tranzacționarea cu BLVT pe Platformă, confirmați și sunteți de acord că aveți suficiente cunoștințe în materie de investiții, experiență financiară și experiența și capacitatea de a vă asuma riscurile crescute care decurg din tranzacționarea tokenurilor cu levier. În plus, acceptați să vă asumați toate riscurile care decurg din tranzacționarea tokenurilor cu levier pe cont propriu. Dacă nu vă simțiți confortabil cu nivelul de riscuri descris în Dezvăluirea riscurilor BLVT, nu ar trebui să tranzacționați cu BLVT.
  2. Prin tranzacționarea cu BLVT prin intermediul Platformei, autorizați Binance să: (i) deducă din contul dvs. Binance orice sume datorate de dvs. către Binance și/sau (ii) crediteze contul dvs. cu orice sumă pe care v-o datorează Binance, în fiecare caz, în legătură cu abonarea la, răscumpărarea și/sau tranzacționarea BLVT.
  3. Prin tranzacționarea cu BLVT prin intermediul Platformei și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau despăgubiri acordate Binance și Afiliaților Binance prin acest acord, Termenii de utilizare sau Regulile de tranzacționare, autorizați în continuare Binance și Afiliații Binance, în orice moment, să ia măsurile pe care le consideră necesare, la discreția lor exclusivă, în scopul atenuării potențialelor pierderi ale dvs., ale altor clienți Binance și ai Platformei, măsuri care pot include (dar nu se vor limita la) suspendarea abonamentelor, răscumpărărilor și/sau tranzacționării BLVT prin Platformă.
  4. Binance își rezervă dreptul de a schimba, revizui, modifica și/sau completa prezentul Acord în orice moment, la discreția sa. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea pe Platformă. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic site-ul nostru web pentru a confirma cea mai recentă versiune a acestui Acord. Accesul și utilizarea Platformei în scopul tranzacționării cu BLVT după orice modificări aduse acestui Acord indică acceptarea de către dvs. a acestor modificări. Dacă nu acceptați aceste modificări, ar trebui să încetați să tranzacționați cu BLVT prin intermediul Platformei.