Compre Cripto
Pagar com
Mercados
NFT
New
Downloads
English
USD
Phí giao dịch
Đăng nhập để xem mức phí giao dịch của bạn.Đăng nhập
Enjoy higher discounts and privilege with ourChương trình VIP
Bạn có thể giảm phí cho giao dịch sau bằng cách sử dụng BNB
Phí giao dịch Spot
25% Off
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
10% Off
Mức phí
Giao dịch Spot
Lãi suất vay ký quỹ
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
Giao dịch Hợp đồng Tương lai COIN-M
Lãi suất thế chấp chéo
Phí Liquidity Swap
P2P
Coin thế chấp
BTC
ETH
EUR
MứcCoin thế chấpVay tiềnMức lãi suất hàng ngàyThời gian ân hạnGiới hạn vay
VIP 0
BTC
BUSD
USDT
0.2400%
0.2400%
2
2
30,000.00
30,000.00
VIP 1
BTC
BUSD
USDT
0.2160%
0.2160%
2
2
75,000.00
75,000.00
VIP 2
BTC
BUSD
USDT
0.1680%
0.1680%
2
2
100,000.00
100,000.00
VIP 3
BTC
BUSD
USDT
0.1440%
0.1440%
2
2
200,000.00
200,000.00
VIP 4
BTC
BUSD
USDT
0.1200%
0.1200%
2
2
300,000.00
300,000.00
VIP 5
BTC
BUSD
USDT
0.0960%
0.0960%
2
2
400,000.00
400,000.00
VIP 6
BTC
BUSD
USDT
0.0840%
0.0840%
2
2
500,000.00
500,000.00
VIP 7
BTC
BUSD
USDT
0.0720%
0.0720%
2
2
600,000.00
600,000.00
VIP 8
BTC
BUSD
USDT
0.0600%
0.0600%
2
2
750,000.00
750,000.00
VIP 9
BTC
BUSD
USDT
0.0480%
0.0480%
2
2
900,000.00
900,000.00
Giao dịch trên 50 BTC?Hãy đăng ký để làm VIP.