Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel

Binance Liquid Swap

Handluj Natychmiastowo i Gromadź Tokeny, aby Zdobywać Nagrody
Nagrody Swap
0 BNB
Zamień
Na
Ostateczna cena i rentowność zależy od ilości tokenów w puli w momencie swapa.
Podsumowanie
Cena
--
Poślizg
--
Efektywna opłata (--%)
Opłata Swap (--%)
Wyświetl Stopę
--

Dowiedz się więcej

Poradniki
Obejrzyj poradniki wideo, aby dowiedzieć się więcej o produkcie.
Handel P2P FAQ
1. Jaka jest różnica pomiędzy Binance Liquid Swap a innymi funkcjami handlowymi?
Binance Liquid Swap opiera się na puli płynności. W każdej puli znajdują się dwa tokeny, a względna liczba monet określa cenę między aktywami i zawsze można nimi handlować, o ile w puli zawarte są oba z tokenów. Binance Liquid Swap oferuje stabilne ceny i niższe opłaty za duże transakcje.
2. Jak zapewnić płynność dla Binance Liquid Swap? Kiedy mogę ją usunąć?
Wybierz pulę płynnych par handlowych i wpłać kwotę (zabezpieczającą) do puli. System zamieni tę kwotę na dwa tokeny zgodnie ze stosunkiem ceny bieżącej puli par handlowych i wypełni pulę płynności określoną ilością udziału w puli. Po dodaniu, udział w puli można usunąć w dowolnym momencie, a usunięty udział w puli zostanie zapisany.
3. Jakie jest źródło dochodu dla Binance Liquid Swap? Czy jest to zabezpieczony dochód kapitałowy?
Dodane tokeny otrzymują część dochodu z opłat transakcyjnych w puli. W tym samym czasie dodane tokeny otrzymają nagrody z tytułu yield farmingu BNB. Jeśli wartość tokena na rynku zmienia się gwałtownie, posiadacz udziałów w puli może nie odnieść takiego samego zysku pod względem wartości, dlatego aktywność ta nie jest wolna od ryzyka i nie generuje zabezpieczonego zysku z kapitału.
4. Jak obliczyć nagrody pool ?
Nagrody z yield farmingu i z tytułu opłat handlowych są aktualizowane co godzinę. Użytkownik może kliknąć [Odbierz], aby odebrać zarobione tokeny i przenieść je do swojego portfela spot w każdej chwili. Godzinowe nagrody z yield farming'u użytkownika = Współczynnik udziału w puli * Łączne godzinowe nagrody z yield farming'u w pulach płynności. Godzinowe nagrody użytkownika z tytułu opłat handlowych = Współczynnik udziału w puli * Łączne godzinowe nagrody z tytułu opłat handlowych w pulach płynności.
5. Jak usunąć płynność z Binance Liquid Swap?
Po dodaniu tokena do puli w celu uzyskania udziału tego tokena można usunąć taką samą porcję puli tokenów. Czynność tę można wykonywać zarówno na tokenach proporcjonalnych, jak i na jednym wybranym tokenie. Przy usuwaniu tokena w celu proporcjonalnej wymiany tokena na inny token z puli od kwoty dostępnej zostanie odjęta opłata transakcyjna.
6. Jaki udział uzyskuje się po dodaniu płynności i jaki jest stosunek udziału, skład udziału oraz wartość udziału?
Po dodaniu tokena do puli (czyli zdeponowanych aktywów) system obliczy porcję tokena w puli na podstawie aktywa hipotecznego. Załóżmy, że posiadasz 2 porcje puli tokenów BUSD/USDT. Całkowity udział puli par tokenów wynosi 10, a para pul tokenów składa się z 10 BUSD + 11 USDT o wartości 21 USD. To oznacza, że Twoja obecna proporcja udziału zostaje na poziomie 20%, a skład Twojego udziału to 2 BUSD + 2,2 USDT o wartości 4,2 USD. Należy pamiętać, że każda transakcja, zastaw hipoteczny oraz umorzenie przez dowolnego użytkownika będą miały wpływ na udział, cenę, skład i wartość puli. W rezultacie proporcja, skład oraz wartość udziału będą się zmieniać w czasie rzeczywistym.
7. Jak obliczany jest koszt własny?
Za każdym razem, gdy dodajesz tokeny do puli, system oblicza koszt udziału w puli na podstawie wszystkich udziałów w puli i ich wartości w tym czasie.
Zobacz więcej