Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Warunki użytkowania Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Zasady Wyłaniania Zwycięzców na Podstawie Wartości Hash Binance Chain

2021-09-22 02:43
 • Jako zwycięską liczbę weźmiemy ostatnie 9 cyfr ostatniej wartości hash Binance Chain o 23:59 (UTC) określonego dnia podczas okresu promocji.
 • Unikalny Identyfikator Użytkownika (UID) zawiera maksymalnie 9 cyfr. Jeśli jakikolwiek UID zawiera mniej niż 9 cyfr, „0” będą dodawane przed pierwszą cyfrą, dopóki nie będziemy mieli łącznie 9 cyfr (na przykład załóżmy, że UID to 35283019, zmienione UID to 035283019).
 • Następnie użyjemy zwycięskiego numeru, aby dopasować UID, zaczynając od pierwszej cyfry. Użytkownicy, których UID są najbardziej dopasowane, otrzymają nagrodę.
 • Jeśli liczba dopasowań przekroczy liczbę zwycięzców, będziemy dalej wybierać zwycięzców na podstawie ich UID w kolejności rosnącej (Uwaga: im wcześniejsza data rejestracji, tym mniejszy numer UID).
 • Na przykład:
  • Załóżmy, że ostatnia wartość hash bloku Binance Chain ostatniego dnia danego okresu promocyjnego to: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5
  • Usunięcie liter z wartości hash daje nam ciąg liczb: 353755905111317380585654942214625112300755
  • Zwycięski numer to 112300755.
   • Porównując 9 cyfr wszystkich UID, użytkownik z pasującym numerem zostaje zwycięzcą.
   • Użytkownicy, których UID mają 7 kolejnych cyfr, które pasują do 7 kolejnych cyfr zwycięskiego numeru, będą mieli pierwszeństwo przed użytkownikami, których UID mają 6 kolejnych cyfr, które pasują do 6 kolejnych cyfr zwycięskiego numeru.
   • Analogicznie, jeśli UID nie pasuje do 7,8 i 9 cyfry, ale jest zgodne z pozostałymi 6 cyframi w zwycięskiej sekwencji liczb, użytkownik będzie zwycięzcą. Proces trwa do wyłonienia zwycięzcy.
   • Na koniec, jeśli dopasujemy 2 UID'y, używając 3 kolejnych cyfr w zwycięskiej sekwencji liczb: 041400790 (zgodne z „112300755”) i 032100736 (zgodne z „112300755”), ale ponieważ zwycięzca może być tylko 1, wybierzemy zwycięzcę, ustawiając ich UID w kolejności rosnącej. Dlatego wygra UID 032100736.