Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Simple Earn
Zacznij Korzystać ze Produktów Stałych Simple Earn Binance

Zacznij Korzystać ze Produktów Stałych Simple Earn Binance

2022-09-29 02:07
Produkty Stałe Simple Earn Binance dają wyższe nagrody w zamian za alokację aktywów na stałe okresy z wcześniej ustalonymi datami realizacji. Nadal możesz zrealizować swoje pełne saldo w dowolnej chwili przed datą realizacji, ale rezygnujesz ze wszystkich nagród otrzymanych lub zgromadzonych do tej chwili.

Subskrypcja i Realizacja

Subskrypcje i realizacje produktów Simple Earn są otwarte codziennie od godz. 00:10 do 23:50 (UTC+0). Subskrypcje są natychmiastowe – po potwierdzeniu aktywa zostaną przeniesione z Portfela Spot do wybranego produktu.
Każdy Produkt Stały ma swoje własne limity produktowe oraz indywidualne limity subskrypcji. Po osiągnięciu limitów subskrypcje nie będą już rozpatrywane – łącznie z żądaniami Auto-Subskrypcji. Limity te mogą w dowolnej chwili ulec zmianie.
Produkty Stałe zostaną automatycznie wykorzystane w całości w dniu wykupu, a Twoje aktywa zostaną zwrócone do Twojego Portfela Spot wraz z nagrodami naliczonymi za ostatni dzień. Należy pamiętać, że po wygaśnięciu pozycji stałej może upłynąć do 72 godzin, zanim środki zostaną zaksięgowane w Portfelu Spot. W przypadku wcześniejszego wykupu, otrzymasz pełne saldo zablokowanych aktywów, pomniejszone o wszelkie nagrody, które otrzymałeś(-aś) w tym okresie, do swojego Portfela Spot w ciągu następnych 72 godzin.
W przypadku ekstremalnej zmienności rynku, opóźnień w sieci lub w przypadku wyjątkowo dużej liczby żądań wykupu, Twój wykup może być opóźniony.

Rabaty za Przedterminowy Wykup

Zazwyczaj, gdy realizujesz swoje Produkty Stałe przed ich wygaśnięciem, wszelkie przyznane nagrody zostaną odjęte od wpływów z wykupu. Binance może, według własnego uznania, wprowadzić 5% rabatu od rozdzielonych nagród za wcześniejsze wykupy.
Rabat 5% (który w innym przypadku uległby całkowitej utracie) zostanie wykorzystany do stworzenia 90-dniowej zablokowanej pozycji, pod warunkiem, że spełnia ona wymagane minimum stakingu:
 • Będziesz otrzymywać nagrody codziennie i możesz wykorzystać kwotę główną (tj. 5% rozdanych nagród z oryginalnej subskrypcji) z nowo utworzonej 90-dniowej zablokowanej pozycji po jej wygaśnięciu.
 • Funkcje wcześniejszego wykupu i Automatycznej Subskrypcji nie będą dostępne dla tej zablokowanej pozycji.

Co to jest i na czym polega Auto-Subskrypcja?

Funkcja Automatycznej Subskrypcji pomaga automatycznie odnowić istniejącą pozycję Produktu Stałego na nowy zablokowany okres o takim samym czasie trwania, po wygaśnięciu poprzedniego. Odnowienia będą obejmowały tylko pierwotną kwotę początkowej subskrypcji, a nagrody będą nadal przesyłane do Twojego Portfela Spot.
Jeżeli dojdzie do wypełnienia dostępnego kontyngentu danego Produktu Stałego, może się zdarzyć, że Twoja pozycja nie zostanie odnowiona, nawet przy włączonej funkcji Auto-Subskrybcji. Po wygaśnięciu pozycji Twoje aktywa zostaną przeniesione na Portfel Spot. Auto-Subskrypcja jest dostępna tylko w przypadku wybranych Produktów Stałych i może w każdej chwili ulec zmianie.
Możesz włączyć Automatyczną Subskrypcję Produktów Stałych w wyskakującym okienku subskrypcji lub w swoim Portfelu Earn. Po prostu włącz przycisk [Automatyczna Subskrypcja] obok produktu, aby włączyć tę funkcję.
 • Nagrody za nowy okres zaczną być naliczane w dniu odnowienia i będą przekazywane do Twojego Portfela Spot od następnego dnia.
 • Możesz wyłączyć Automatyczną Subskrypcję w swoim Portfelu Earn, aby zatrzymać kolejne subskrypcje, w dowolnym momencie przed końcem zablokowanego okresu.

Jak wygląda obliczanie i wypłata APR w przypadku Produktów Stałych

Nagrody = Zdeponowane Aktywa * APR/365 (w zaokrągleniu w dół do 8 miejsc po przecinku)
Należy pamiętać, że APR podlega codziennym zmianom. Szacunkowe nagrody widoczne na początku subskrypcji mogą się różnić od nagród faktycznie uzyskanych. 
Po zasubskrybowaniu nagrody od Twoich aktywów zaczną się naliczać o godzinie 00:00 (UTC+0) następnego dnia. Po pierwszym pełnym dniu naliczania nagród pierwszy przydział trafi na Twój Portfel Spot kolejnego dnia. Nie otrzymasz nagród w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Nagrody są obliczane i przekazywane ma Twój Portfel Spot codziennie od godz. 00:00 do 08:00 (UTC+0). Jednak z powodu opóźnień sieciowych, obliczeń systemowych i innych nieprzewidywalnych przyczyn dystrybucja nagród może się opóźnić.
W przypadku niektórych Produktów Stałych dystrybucja nagród może być realizowana w innych kryptowalutach niż subskrybowane aktywa. W takich przypadkach nagrody wypłaca się wraz z zasubskrybowanymi aktywami dopiero po wygaśnięciu terminu ważności produktu na czas określony. 

Jak zasubskrybować Produkty Stałe Simple Earn?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn] [Simple Earn]
2. Znajdź token, który chcesz subskrybować, korzystając z pola wyszukiwania lub klikając [Rozwiń wszystkie produkty Simple Earn].
Wybierz zablokowany termin obok monety i kliknij [Zapisz się].
3. Zobaczysz wyskakujące okienko subskrypcji. Wybierz zablokowany termin i wprowadź kwotę subskrypcji. W tym miejscu można również włączyć funkcję [Automatyczna-Subskrypcja]. Sprawdź podsumowanie subskrypcji po prawej stronie i kliknij [Potwierdź]
 • Czas Trwania (Dni): Wybierz spośród różnych zablokowanych terminów (dni subskrypcji)
 • Kwota Subskrypcji: Kwota tokenów, na jaką chcesz dokonać subskrypcji
 • Limity kwotowe
  • Minimum: Minimalna kwota tokenów, na jaką trzeba dokonać subskrypcji
  • Dostępny limit: Maksymalna ilość tokenów, które możesz subskrybować do tego produktu, uwzględnia Twoje dotychczasowe subskrypcje
 • Data Subskrypcji: Data i godzina subskrypcji
 • Data Ważności: Data i godzina, kiedy Twoje aktywa zaczynają gromadzić nagrody
 • Data Zakończenia Okresu Odsetkowego: Data i godzina zakończenia zablokowanego okresu
 • Data Wykupu: Data i godzina zwrotu aktywów do Portfela Spot
 • Szac. Oprocentowanie: Szacunkowa stopa APR – podlega zmianom
 • Szac. Oprocentowaniei: Szacunkowe nagrody codzienne – podlegają zmianom
4. Pojawi się komunikat potwierdzający ze szczegółami Twojej subskrypcji. Twoje aktywa są teraz przenoszone z Twojego Portfela Spot do wybranego Produktu Stałego Simple Earn. Swoimi subskrypcjami możesz zarządzać w Portfelu Earn po kliknięciu opcji [Pokaż Zasoby].

Jak odebrać Twoje Produkty Stałe?

1. Zaloguj się do swojego konta Binance i przejdź do [Earn] - [Simple Earn]. Kliknij [Portfel] , aby uzyskać dostęp do swojego Portfela Earn. Tutaj możesz zarządzać swoimi subskrypcjami, wykupami oraz włączać/wyłączać funkcję Automatycznej Subskrypcji. 
2. Kliknij przycisk [Zrealizuj] obok aktywa, które chcesz zrealizować. 
3. Zobaczysz wyskakujące okienko z otrzymaną kwotą przedterminowego wykupu oraz oczekiwaną datą i godziną wykupu. Kliknij [Wykup wcześniej], aby kontynuować. 
4. Pojawi się komunikat potwierdzający ze szczegółami wykupu. Zobaczysz szacowany czas, kiedy Twoje zasoby zostaną zwrócone do Twojego Portfela Spot.

Jak wyświetlić historię transakcji Produktu Stałego?

Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn] [Simple Earn]. Kliknij przycisk [Historia].
Przejdź do zakładki [Stałe]. Historię transakcji można filtrować według rodzaju tokena, rodzaju transakcji (np. subskrypcja, realizacja i nagrody) oraz dat. Kliknij przycisk [Szukaj]
Po więcej informacji na temat Simple Earn, sprawdź: 
Uwaga: 
Istnieje możliwość, że dokument ten został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, pierwszeństwo ma wersja angielska.