Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel P2P
Centrum FAQ P2P
Wydanie strategi ceny indeksowej ogłoszeń w ramach handlu P2P

Wydanie strategi ceny indeksowej ogłoszeń w ramach handlu P2P

2021-08-11 01:49
Ogłoszeniodawcy mogą zmniejszać straty powodowane wahaniami rynkowymi, ustalając dopłatę związaną z ceną indeksową w celu skompensowania kosztów ogłoszenia. Dlatego - aby zapewnić ogłoszeniodawcom lepszą jakość obsługi - zaktualizowaliśmy swoje źródła cen, aby uzyskać większą stabilność indeksu cenowego.
Indeksy cenowe zostały zaktualizowane dla: BTC, ETH i EOS.
Indeks cenowy to kompleksowa rynkowa cena referencyjna. Indeks cenowy uzyskuje się poprzez odniesienie do cen zgłaszanych przez grupę głównych giełd spot oraz ich średnich ważonych wolumenów handlowych. Referencyjne giełdy spot to m.in.: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEX, Bittrex i HitBTC.
Podejmujemy również dodatkowe środki prewencyjne, aby uniknąć słabych wyników rynkowych z powodu zakłóceń w raportowaniu cen giełdowych lub problemów z łącznością. Te środki prewencyjne to:
  1. Odchylenie indywidualnego źródła ceny: Kiedy ostatnia cena na danej giełdzie odbiega od mediany ceny wszystkich źródeł cen o więcej niż 5%, waga ceny z tej giełdy zostanie ustawiona na zero.
  2. Odchylenie wielu źródeł cen: Kiedy ostatnia cena na więcej niż jednej giełdzie odbiegnie o więcej niż 5%, średnia mediana wszystkich źródeł cen posłuży do zastąpienia ich średnich ważonych i zostanie wykorzystana jako rynkowa cena referencyjna.
  3. Problemy z łącznością z giełdą: Jeśli nie możemy uzyskać dostępu do danych z giełdy, a dane transakcyjne z tej giełdy były aktualizowane w ciągu ostatnich 10 sekund, możemy pozyskać informacje na temat ceny z najnowszych wyników i wykorzystać je do obliczenia Indeksu cenowego.
Jeśli dane transakcyjne nie były aktualizowane w ciągu ostatnich 10 sekund, waga tej giełdy przy obliczaniu średniej ważonej zostanie ustawiona na zero.
Indeks cenowy można traktować jako Uczciwą Cenę Spot. Cenę ogłaszaną oblicza się według wzoru: Cena transakcyjna = Aktualna Cena Indeksowa × Współczynnik konwersji × Wskaźnik wahań cen.
Cena indeksowa jest aktualizowana co 1 minutę. Jeśli zwiększa się obciążenie usługi lub zwalnia szybkość odpowiedzi interfejsu API, ukończenie tej procedury może potrwać dłużej.