Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Simple Earn
Wstęp do Binance Simple Earn

Wstęp do Binance Simple Earn

2022-09-29 02:05

Czym Jest Simple Earn?

Simple Earn umożliwia codzienne zarabianie nagród poprzez deponowanie aktywów cyfrowych na warunkach zmiennych lub stałych. Subskrybować i realizować można praktycznie w każdej chwili, co pozwala zachować elastyczność oraz płynność aktywów przy jednoczesnym zdobywaniu nagród codziennych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie każdego produktu.
Produkty Stałe zapewniają wyższe nagrody w zamian za alokację aktywów na okresy stałe z wcześniej ustalonymi datami realizacji. Nadal możesz zrealizować swoje pełne saldo w dowolnej chwili przed datą realizacji, ale rezygnujesz ze wszystkich nagród otrzymanych do tej chwili.

Jaka jest różnica między poprzednimi platformami Oszczędności Binance i Stakingu Binance a nową platformą Simple Earn?

Elastyczne Oszczędności, Stałe Oszczędności i Stały Staking zastępuje usługa Simple Earn. Simple Earn upraszcza i podnosi komfort subskrypcji, łącząc różne opcje w jedną platformę, która umożliwia zdobywanie nagród codziennych. 
Na jednej platformie można łatwo subskrybować produkty elastyczne i produkty na czas określony. Procedury dystrybucji, subskrypcji oraz realizacji nagród są teraz usprawnione i łatwiej się z nich korzysta. Więcej informacji na temat działania poszczególnych produktów:
  • Zacznij Korzystać z Produktów Elastycznych Binance
  • Pierwsze Kroki z Produktami Stałymi Binance
Prosimy pamiętać, że aktualne pozycje Elastycznych Oszczędności oraz Stałego Stakingu zostały automatycznie przeniesione odpowiednio do Produktów Elastycznych i Stałych Simple Earn z dniem 22 września 2022. Wszystkimi dotychczasowymi pozycjami można zarządzać z Portfela Earn. 

W jaki sposób Binance jest w stanie wypłacać użytkownikom nagrody codzienne?

Nagrody codzienne są rozdysponowywane ze środków własnych Binance i są ustalane na podstawie oceny oraz oszacowania panujących warunków rynkowych. 
Aktywa, które zdeponujesz w Simple Earn, służą do różnych celów – m.in. innym jednostkom organizacyjnym w ramach Binance.
Aktywa można wykorzystywać do stakingu on-chain w ściśle kontrolowany sposób. Binance może stakować za pośrednictwem oficjalnych pul stakingowych lub prowadzić walidatory oraz węzły i uczestniczyć w stakingu w sieci Proof-of-Stake (POS). Wybór puli stakingowej określa się poprzez rygorystyczne protokoły oceny ryzyka. Walidatory i węzły prowadzone przez Binance jako najwyższy priorytet mają ustawione bezpieczeństwo. 
Aktywa mogą być również wykorzystywane do celów bieżących przez inne jednostki organizacyjne w Binance. Jednostki organizacyjne muszą jednak przestrzegać rygorystycznych zasad i wyraźnych ograniczeń w zakresie wykorzystywania aktywów użytkowników zdeponowanych w Simple Earn. Może to dotyczyć aktywów, które są pożyczane innym użytkownikom Binance (np. Produktów Margin i Krypto Pożyczek) oraz innych wymogów bieżących.
Binance może również okresowo prowadzić kampanie promocyjne, które są sponsorowane przez projekty partnerskie w celu przyciągnięcia większej liczby użytkowników na naszą platformę. Dzięki naszym partnerom Binance Earn może prowadzić krótkoterminowe oferty produktów Simple Earn z wyższym APR, aby dawać korzyści użytkownikom.

W jaki sposób Binance ustala APR w Simple Earn?

Nagrody APR w Simple Earn są ustalane przy użyciu różnych starannie przemyślanych czynników, aby zagwarantować trwałość i konkurencyjność nagród wypłacanych użytkownikom Simple Earn. Ponadto wskaźnik APR oferowany użytkownikom Simple Earn jest uznaniowy i nie odzwierciedla żadnych wskaźników rentowności w ramach różnych działów Binance. 
Przy podejmowaniu decyzji o odpowiednich poziomach APR Binance może mieć na uwadze np. oferty swoich konkurentów. Reklamowane nagrody nie są rzeczywistymi ani przewidywanymi zwrotami/zyskami w jakiejkolwiek walucie fiat.
Binance może również utrzymywać rezerwę nagród promocyjnych w celu okresowego prowadzenia kampanii promocyjnych i wprowadzania krótkoterminowych promocyjnych ofert APR na wybranych tokenach.
Nagrody APR Simple Earn oferowane użytkownikom to albo Bieżące Nagrody APR oraz Nagrody z tytułu Premiowych Poziomów APR w przypadku Produktów Elastycznych, albo APR Produktów Stałych w przypadku Produktów Stałych. 
Więcej informacji na temat sposobu obliczania tych nagród można znaleźć na stronie z Często Zadawanymi Pytaniami na temat Produktów Elastycznych i Stałych.
Uwaga: 
Istnieje możliwość, że dokument ten został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, pierwszeństwo ma wersja angielska.