Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Aukcja Slot DOT Parachain
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Auto-Inwestycje
BNB Vault
Staking DeFi
Farming Płynności
Podwójne Inwestycje
Swap Farming
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Warunki Umowy Zakupu Podwójnych Inwestycji

2020-08-16 11:50
  1. Giełda Binance uruchomiła Podwójne Inwestycje, aby dać coś więcej użytkownikom Binance, którzy mają nieaktywne zasoby cyfrowe.
  2. Podwójne Inwestycje są usługą handlu opcjami i podobnymi produktami dla użytkowników spoza terytoriów objętych ograniczeniami podanymi w Regulaminie.
  3. Korzystając z usług Podwójnych Inwestycji bezpośrednio i bezwarunkowo upoważniasz Binance.com do korzystania z aktywów oraz dokonywania rozsądnych dystrybucji i alokacji zgodnie z Regulaminem.
  4. Korzystając z usług Podwójnych Inwestycji musisz przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i pamiętać, że źródło Twoich środków ma być legalne.
  5. Korzystając z usług Podwójnych Inwestycji należy w pełni zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestycjami w aktywa cyfrowe, pamiętając o tym że operacje należy realizować ostrożnie i w granicach swoich zasobów.
  6. Potwierdzasz, że wszystkie operacje inwestycyjne na Binance.com są realizowane zgodnie z Twoimi intencjami inwestycyjnymi oraz że bezwarunkowo akceptujesz potencjalne ryzyko i korzyści związane z takimi decyzjami inwestycyjnymi.
  7. Binance.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia usług Podwójnych Inwestycji. Platforma Binance.com może – w razie potrzeby – zawiesić i zakończyć usługi Podwójnych Inwestycji .
  8. Ze względu na opóźnienia sieci, awarie systemu komputerowego oraz inne potencjalne działania siły wyższej, może dojść do opóźnienia, odrzucenia, zawieszenia lub odchylenia w ramach wykonywania usług Podwójnych Inwestycji. Binance.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stabilne i efektywne działanie systemu wykonawczego Podwójnych Inwestycji, ale nie może go zagwarantować. Ze względu na powyższe czynniki firma Binance.com nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ostateczny wynik zrealizowany przez usługi Podwójnych Inwestycji będzie się różnić od oczekiwań klienta.
Zapoznałem(-am) się z warunkami umowy zakupu Podwójnych Inwestycji i je akceptuję oraz wyrażam zgodę na zakup produktów Podwójnych Inwestycji. Niniejszym potwierdzam związane z tym ryzyko i akceptuję zakup tych produktów.