Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Struktura Opłat i Kalkulacja Opłat na Binance Futures

Struktura Opłat i Kalkulacja Opłat na Binance Futures

2019-09-09 13:39
Stawkę opłaty transakcyjnej można sprawdzić tutaj.
Uwagi:
  • Wszystkie VIPy rynku spot są również VIPami na rynku kontraktów Futures.
  • Poziomy opłat za kontrakty futures odzwierciedlają poziomy opłat za rynek spot, ale są na ogół niższe. Należy pamiętać, że wymagany wolumen dla każdego poziomu VIP jest 5-krotnie wyższy niż na rynku spot ze względu na zastosowaną dźwignię finansową.
  • Proszę zapoznać się z Mechanizmem Obliczania Dziennego Salda BNB.
  • Użytkownicy otrzymują 10% zniżki na standardowe opłaty transakcyjne, kiedy używają BNB do ich uiszczania na platformie Binance Futures dla USDⓈ-M futures. Użytkownicy będą musieli przenieść BNB ze swojego Portfela spot do swojego Portfela USDⓈ-M futures, aby otrzymać 10% zniżki. Należy się upewnić, że w Portfelu USDⓈ-M futures znajduje się wystarczające saldo BNB, aby pokryć opłaty transakcyjne. System automatycznie potrąci USDT jako opłaty za transakcje futures, a użytkownik nie będzie miał prawa do zniżki.
  • BNB przeniesione do portfela USDⓈ-M futures mogą być wykorzystane na zniżki w opłatach i zabezpieczenie, gdy włączony jest tryb multi-assets. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Program zniżek na opłaty handlowe na platformie Binance Futures – oszczędź 10% z BNB

Co Oznaczają Słowa „Maker” i „Taker”?

Taker:

Jeśli użytkownik złoży zlecenie, które zostanie zrealizowane bezpośrednio przed wprowadzeniem do księgi zleceń, wypełniając ją częściowo lub w całości, to takie transakcje będą transakcjami typu "taker".
Transakcje dla zleceń Market są zawsze składane przez Takerów, ponieważ zlecenia Market nigdy nie trafiają do księgi zleceń. Te transakcje „odbierają” wolumen z księgi zleceń, a zatem są transakcjami „takerów”.

Maker:

Kiedy złożysz zlecenie, które częściowo lub w całości trafia do księgi zleceń, takie jak zlecenie limit, wszelkie kolejne transakcje pochodzące z tego zlecenia będą traktowane jako transakcje „maker”.
Zlecenia te zwiększają wielkość księgi zleceń, pomagając „tworzyć rynek” i dlatego są nazywane „maker'ami” wszelkich kolejnych transakcji.

Jak obliczać prowizję COIN-Marginowanych kontraktów futures?

Opłata prowizyjna = wartość nominalna * stawka opłaty
Wartość nominalna = (liczba kontraktów * wielkość kontraktu) / cena transakcji
Na przykład prowizja dla zwykłego użytkownika wynosi 0,01%, a prowizja dla użytkownika przyjmującego to 0,05%
Kupmy 10 kontraktów kwartalnych BTCUSD 0925, korzystając ze zlecenia market:
Wartość notowana = (liczba kontraktów * wielkość kontraktu) / cena otwarcia
= (10 kontraktów * 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Opłata prowizyjna takera: 0,09897 * 0,050% = 0,000049485 BTC
Po wzroście ceny sprzedajemy 10 kwartalnych kontraktów BTCUSD 0925 za pomocą zlecenia limit:
Wartość notowana = (liczba kontraktów * wielkość kontraktu) / cena zamknięcia
= (10 kontraktów * 100 USD) / 11 104 USD
= 0,09 BTC
Opłata prowizyjna makera: 0,09 * 0,01% = 0,000009 BTC

Jak obliczyć prowizję USDⓈ-marginowanych kontraktów?

Opłata prowizyjna = wartość nominalna * stawka opłaty
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena transakcji
Na przykład prowizja makera VIP 0: 0,02%; prowizja takera: 0,040%
Za 1 BTC kupmy kontrakt BTCUSDT za pomocą zlecenia Market:
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena otwarcia
= 1 BTC * 10 104
= 10 104
Płacona jest opłata prowizyjna takera: 10 104 * 0,040% = 4,0416 USDT
Po wzroście ceny sprzedajemy kontrakt BTCUSDT za 1 BTC, używając zlecenia limit:
Wartość bazowa = liczba kontraktów * cena zamknięcia
= 1 BTC * 11 104
= 11 104
Opłata prowizyjna makera: 11 104 * 0,02% = 2,2208 USDT