Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Polecenia i Partnerzy
Przewodnik po Standardowym Trybie Poleceń Binance

Przewodnik po Standardowym Trybie Poleceń Binance

2021-04-20 07:25
Poznaj nowy sposób zarabiania krypto poprzez zapraszanie przyjaciół do społeczności Binance. Zapraszaj przyjaciół i razem zarabiajcie kryptowaluty!

Zasady Standardowego Trybu Poleceń Binance:

Spot (Margin) i Futures:

Za każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się na Binance w Standardowym Trybie Poleceń, polecający otrzymuje prowizję od opłat za każdym razem, kiedy nowy zaproszony użytkownik dokona transakcji na rynku Binance Spot (Margin) lub Futures. Oznacza to, że możesz teraz zapraszać użytkowników za pośrednictwem linku standardowego polecenia Spot lub linku polecenia Futures i otrzymywać prowizję z obu źródeł. Możesz również dać swoim znajomym zniżkę na opłaty transakcyjne, jeżeli zarejestrują się za pomocą linku polecenia standardowego. (Zaproś Teraz)
Dla przykładu:
Użytkownik A zaprasza Użytkownika B za pośrednictwem linku standardowego polecenia Spot. Użytkownik A otrzymuje prowizję afiliacyjną od opłat transakcyjnych Użytkownika B za każdym razem, kiedy Użytkownik B dokona transakcji na rynku Spot, Margin lub Futures Binance.
*W celu zarabiania zarówno prowizji Spot, jak i Futures przy polecaniu znajomego należy pamiętać, aby przed zaproszeniem znajomych otworzyć konto Futures. Jeżeli zaprosisz znajomego za pomocą linku standardowego polecenia Spot, a nie będziesz mieć otwartego konta Futures, będziesz otrzymywać tylko prowizje od jego opłat za transakcje Spot.
Dla przykładu:
Użytkownik A zaprasza Użytkownika B za pośrednictwem linku polecającego Futures. Użytkownik A otrzymuje teraz prowizję od opłat transakcyjnych Użytkownika B za każdym razem, gdy ten handluje na którymkolwiek z rynków Spot, Margin lub Futures.
* Jeżeli nowy użytkownik nie zarejestrował Konta Binance przy użyciu Twojego ID Poleceń, nie otrzymasz od tego nowego użytkownika żadnych prowizji afiliacyjnych za handel Spot i Margin.
Ten sam użytkownik może jednak wciąż aktywować nowe Konto Futures przy użyciu Twojego ID Poleceń Futures. Będziesz wtedy otrzymywać od tego użytkownika tylko prowizje afiliacyjne za handel Futures.
* Jeżeli system wykryje, że użytkownik usunął konto, aby utworzyć nowe i skorzystać z programu poleceń, Binance zastrzega sobie prawo do usunięcia z konta wszystkich prowizji za polecenie.
Stawka prowizji i wspólna stawka prowizji/rabatu:
Spot:
Dzienne Saldo BNB Zapraszającego
Podstawowa Stawka za Polecenie
Stawka Otrzymana przez Zapraszającego
Stawka Otrzymana przez Zaproszonego
<500 BNB
20%
20%
0%
15%
5%
10%
10%
≥ 500 BNB
40%
40%
0%
35%
5%
30%
10%
25%
15%
20%
20%
 • Jeżeli średnie dzienne saldo konta BNB zapraszającego jest mniejsze niż 500 BNB, a jego podstawowa prowizja za polecenie standardowe wynosi 20%, może on oddać 0%, 5% lub 10% tej prowizji znajomym.
 • Jeśli średnie dzienne saldo BNB zapraszającego wynosi 500 BNB lub więcej, jego podstawowa stawka za polecenie zwiększa się do 40% i może on oddać zaproszonym osobom 0%, 5%, 10%, 15% lub 20%.
 • Osoba zapraszająca jest uprawniona do otrzymywania prowizji za polecenie od osób zaproszonych, które są zwykłymi użytkownikami lub należą do poziomów VIP 1 i 2. Od godz. 02:00 (UTC) dnia 29.06.2023 prowizje za polecenia będą wstrzymane w przypadku wszystkich zaproszonych użytkowników, którzy osiągną poziom VIP 3 lub wyższy. Dotyczy to wszystkich dotychczasowych i nowo zaproszonych użytkowników.
 • Stawki prowizji spot i prowizji wspólnej dla zaproszonych użytkowników zarejestrowanych z linku polecającego Futures są ustawione zgodnie ze stawką ustawioną na tzw. domyślnym linku polecającym Spot.
 • Więcej informacji znajdziesz w Zasadach Obliczania Średniego Dziennego Salda BNB.
 • Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach Poleceń Spot.
Futures:
Dzienne Saldo BNB Zapraszającego
Podstawowa Stawka za Polecenie
Stawka Otrzymana przez Zapraszającego
Stawka Rabatu dla osoby zaproszonej za Pierwszy Miesiąc (Prowizja Wspólna)
< 500 BNB
20%
10%
10%
≥ 500 BNB
30%
20%
10%
 • Jeżeli średnie dzienne saldo konta BNB zapraszającego jest mniejsze niż 500 BNB, jego podstawowa prowizja za polecenie standardowe wynosi 20%, przy czym 10% idzie do osoby zaproszonej, a zapraszającemu zostaje 10% premii za polecenie.
 • Jeśli średnie dzienne saldo BNB zapraszającego wyniesie 500 BNB lub więcej, wartość jego prowizji w programie poleceń będzie wynosić 30%. Z tego 10% trafi do osoby zaproszonej, pozostawiając zapraszającemu 20% bonusu.
 • Osoba zapraszająca może otrzymywać premię od zaproszonych użytkowników przez 12 miesięcy od dnia, w którym zaproszeni użytkownicy otworzą swoje konta Futures.
 • Zaproszony użytkownik ma od dnia otwarcia konta Futures 30 dni na wykorzystanie wspólnej prowizji od zapraszającego.
 • Jeżeli subkonto otworzy konto Futures w ciągu 30 dni od otwarcia konta Futures przez konto główne, może mieć prawo do otrzymania prowizji wspólnej za polecenie Futures.
 • Konto Futures Subkonta ma na wykorzystanie prowizji wspólnej Futures 30 dni licząc od dnia, w którym konto główne otworzy swoje konto Futures.
 • Więcej informacji można znaleźć w Zasadach Poleceń Futures.
Łączenie programów poleceń Spot i Futures:
Binance łączy prowizje od opłat transakcyjnych w Trybie Standardowych Poleceń Spot i w programie poleceń Futures od godz. 16:00 (UTC) dnia 11.05.2020. Oznacza to, że można teraz zapraszać użytkowników za pośrednictwem linku Standardowego Polecenia Spot lub linku polecenia Futures i otrzymywać prowizję z obu źródeł. Łączenie prowizji nie dotyczy jednak użytkowników, którzy zarejestrowali się na Binance za pośrednictwem trybu Standardowych Poleceń Spot lub programu poleceń Futures przed godziną 13:00 (UTC) dnia 07.05.2020.
Tutaj znajdziesz szczegółowe zasady trybu Standardowych Poleceń Spot i aktualizacji programu poleceń Futures.

Czym jest Program Poleceń Binance Pool?

Binance Pool to kompleksowa platforma usługowa, której celem jest zwiększanie dochodów górników. Świadczy użytkownikom usługi górnicze nastawione głównie na PoW i PoS. Kiedy znajomi zarejestrują się do Binance Pool z Twojego linku lub kodu polecającego i zaczną kopać, będziesz otrzymywać procent od ich przychodów z tytułu opłat za korzystanie z puli w nagrodę za polecenie. Poza tym możesz również dostawać nagrody afiliacyjne od opłat transakcyjnych na rynkach Spot, Margin i Futures.
Możesz otrzymać prowizję w wysokości 5%, jeśli zaprosisz swoich znajomych do Binance Pool. Oznacza to, że otrzymasz 5% wpływów z opłat za korzystanie z Puli górniczej przez zaproszoną osobę. Ostateczna stawka prowizji jest obliczana na podstawie całkowitego szacowanego zysku * opłata górnicza (4%) * stawka prowizji (5%).
Tutaj znajdziesz szczegółowe zasady poleceń Binance Pool.
Dla przykładu:
Zaproszona osoba osiągnęła szacunkowy zysk w wysokości 0,00000239 BTC. Kwota prowizji, którą może otrzymać osoba zapraszająca, jest obliczana w następujący sposób:
Szacowany Zysk x Opłata za Wydobycie x Stawka Prowizji = Prowizja za Polecenie
0,00000239 BTC * 4% * 5% = 0,00000000478 BTC

Czym jest Kurs dotyczący Nagród Afiliacyjnych?

Affiliate Rewards Bootcamp to szybki program, w ramach którego nauczysz się budować od podstaw swoją sieć odbiorców krypto i przekształcać ją w maszynę do generowania dochodów. Zaliczając zajęcia i projekty, możesz otrzymywać nagrody np. premie motywacyjne, dodatkową prowizję i nawet 3000 $ w BUSD. Więcej informacji znajdziesz na stronie startowej Affiliate Rewards Bootcamp.
 • Binance zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkowników z udziału w Programie Poleceń Standardowych Binance i cofnięcia prowizji użytkownikom, którzy dopuszczają się nieuczciwych lub obraźliwych działań w celu uzyskania prowizji. Dotyczy to zbiorczych rejestracji kont w celu uzyskania dodatkowej premii, korzystania z witryn wyłudzających informacje zawierających linki afiliacyjne, umieszczania linków afiliacyjnych w charakterze ogłoszeń w wyszukiwarkach  oraz wszelkich innych działań związanych z niezgodnymi z prawem lub szkodliwymi celami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Programu Poleceń Standardowych lub Zasad Programu według własnego uznania.
 • Wszyscy użytkownicy muszą ściśle przestrzegać Warunków Użytkowania Binance. Każde naruszenie Warunków Użytkowania Binance skutkuje pozbawieniem użytkownika możliwości otrzymywania Prowizji za Polecenie Standardowe.
 • Binance ma wyłączne prawo do decydowania oraz określania, czy użytkownik jest uprawniony do otrzymywania prowizji, i zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Począwszy od 12:00 (UTC) dnia 18.11.2022 mieszkańcy Singapuru zostają wykluczeni z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym Binance w roli zapraszających lub zaproszonych wnioskodawców. W przypadku zmiany adresu zamieszkania prosimy o przesłanie nowego Potwierdzenia Adresu. Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu Twojego dokumentu otrzymasz powiadomienie e-mailem.
 • Ze względu na ograniczenia regulacyjne użytkownicy Binance z Izraela zostają wykluczeni z uczestnictwa w Programie Poleceń Binance w roli polecającego lub poleconego wnioskodawcy.
 • Od 1.08.2023 r. użytkownicy mieszkający w Japonii nie mogą uczestniczyć w Programie poleceń Binance w charakterze poleconego wnioskodawcy. Oprócz tego użytkownicy mieszkający w innych krajach/regionach nie mogą otrzymywać nagród w przypadku relacji polecającej z użytkownikami mieszkającymi w Japonii. Uwaga: aktualne relacje polecające z udziałem użytkowników Binance.com w Japonii będą zachowane do odwołania.
Uwaga: artykuł został uaktualniony 18 września 2023 r. poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji na temat Programu poleceń Binance Pool.