Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Protokół Likwidacji

Protokół Likwidacji

2019-09-09 02:47
Binance stosuje Cenę Mark, aby unikać niepotrzebnych likwidacji i zwalczać manipulacje na rynku.

Jaka jest różnica między Ceną Mark a Ostatnią Ceną?

Aby uniknąć skoków cenowych oraz niepotrzebnych likwidacji w okresach wysokiej zmienności, na Binance Futures stosuje się Ostatnią Cenę i Cenę Mark.
Ostatnia Cena odnosi się do ostatniej ceny transakcji, po jakiej handlowano kontraktem. Innymi słowy, Ostatnią Cenę określa ostatnia transakcja w historii handlu. Służy ona do obliczania zrealizowanego PnL (Zysku i Straty).
Z kolei Cenę Mark oblicza się przy użyciu kombinacji danych o finansowaniu oraz koszyka danych cenowych z wielu giełd spot. Twoje ceny likwidacji oraz niezrealizowany PnL oblicza się na podstawie Ceny Mark.
Oto, gdzie możesz przełączyć się między 2 cenami zarówno w aplikacji Mobilnej, jak i wersji Desktopowej:
Ryzyko i dźwignię reguluje się zgodnie z całkowitą ekspozycją użytkownika - im większa jest pozycja, tym wyższy jest wymagany margin i tym niższa jest dźwignia. Do likwidacji dochodzi, kiedy:
Zabezpieczenie = Zabezpieczenie Początkowe + Zrealizowany PnL + Niezrealizowany PnL < Margin Utrzymania
Należy zauważyć, że margin utrzymania będzie miał bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Aby uniknąć likwidacji (tj. gdy współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej marginu lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie współczynnika margin poniżej 80%. 

Cena Likwidacji

Likwidacja ma miejsce, gdy Cena Mark osiągnie cenę likwidacji pozycji. Inwestorom zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na ruchy Ceny Mark oraz ceny likwidacji, aby uniknąć likwidacji.
W trybie hedgingowym zarówno pozycje long jak i short o tym samym symbolu mają tą samą ceną likwidacji w trybie Cross Margin.
Jeśli zarówno pozycje long, jak i short dla tego samego symbolu znajdują się w trybie izolowanym, pozycje te będą miały dwie różne ceny likwidacji w zależności od przypisanego do nich marginu.
Binance umożliwia wysoce lewarowany handel dzięki zastosowaniu zaawansowanego silnika ryzyka i modelu likwidacji, który może być skomplikowany. 
Należy pamiętać, że kiedy Cena Mark pozycji dochodzi do ceny likwidacji, zawsze następuje uruchomienie likwidacji. Może jednak wystąpić rozbieżność pomiędzy ceną likwidacji zlecenia widoczną w zakładce Historia Likwidacji a faktyczną ceną, po której pozycja została zlikwidowana. Rozbieżność ta często występuje na niestabilnym rynku (Cena Mark nie jest liniowa). 
Przykładowo: otwierasz pozycję short BTCUSDT po cenie Mark 17 000 USDT, a system oblicza cenę likwidacji pozycji na 17 006 USDT. Kiedy rynek jest wyjątkowo niestabilny, Cena Mark może szybko skoczyć z 17 000 USDT na 17 100 USDT w ciągu sekundy, powodując likwidację pozycji po Cenie Mark 17 100 USDT zamiast początkowo obliczonej ceny likwidacji (17 006 USDT). W zakładce Historia Likwidacji można również zobaczyć, że cena likwidacji wynosi 17 100 USDT.
Cenę likwidacji można również określić przy użyciu wbudowanego kalkulatora.
Więcej informacji na temat obliczania Ceny Likwidacji, patrz:

Co się dzieje podczas likwidacji?

Podczas likwidacji wszystkie otwarte zlecenia są natychmiast anulowane. Wszyscy użytkownicy podlegają tym samym protokołom likwidacyjnym pod nazwą „Smart Liquidation”. Binance zawsze stara się unikać pełnej likwidacji pozycji użytkownika, jeżeli jest taka możliwość. 
Jeżeli chodzi o wszystkich traderów, którzy zostają rozliczeni w drodze likwidacji wymuszonej, a nie poprzez złożone przez siebie zlecenie, opłatę za rozliczenie likwidacji nalicza się tylko od kwoty zlikwidowanej (a nie od wartości nominalnej pozycji).
Należy pamiętać, że w normalnych okolicznościach istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkownicy z mniejszą pozycją zostaną całkowicie zlikwidowani, kiedy nastąpi likwidacja, podczas gdy użytkownicy z większą pozycją mają mniejsze szanse na pełną likwidację. Dzieje się tak, gdyż Margin Utrzymania zależy od wielkości pozycji użytkownika, a nie od wysokości dźwigni. W rezultacie faktyczny Margin Utrzymania jest niższy niż stawka opłaty za rozliczenie likwidacji w przypadku użytkowników o mniejszej wielkości pozycji, co skutkuje ich upadłością w chwili wejścia w stan likwidacji niezależnie od ostatecznej ceny rozliczenia.

Zlecenia Likwidacyjne

Należy pamiętać, że wszystkie zlecenia likwidacji są zleceniami Immediate or Cancel. Zlecenie zostanie wypełnione na tyle, na ile się da, a reszta zostanie anulowana. Różni się to od zlecenia Fill or Kill, które zostaje zrealizowane tylko wtedy, gdy istnieje możliwość jego całkowitej realizacji. W przeciwnym wypadku zostanie ono anulowane. Pozostałe pozycje zostaną przypisane do Funduszu Ubezpieczeniowego lub wykorzystane do likwidacji kontrahenta.
System najpierw anuluje wszystkie otwarte zlecenia, a następnie podejmuje próbę zmniejszenia wykorzystania limitu marginu przez użytkownika przy użyciu jednego pojedynczego dużego zlecenia Immediate or Cancel bez pełnej likwidacji użytkownika. Jeżeli po obliczeniu zrealizowanych strat i odliczeniu opłat za rozliczenie likwidacji użytkownik spełnia wymogi dotyczące marginu, likwidacja zostaje wstrzymana. 
Jeśli użytkownik nadal nie posiada odpowiedniego marginu, jego pozycja zostaje zamknięta po cenie upadłości, pozycję przejmuje Fundusz Ubezpieczeniowy i ogłasza się bankructwo użytkownika. Część pozostałego zabezpieczenia (jeśli takie istnieje) trafia do Funduszu Ubezpieczeniowego. Jeśli konto zbankrutuje (ujemne saldo portfela), Fundusz Ubezpieczeniowy wypłaca pieniądze, aby przywrócić saldo konta do 0.

Automatyczne rozliczenie ujemnego salda

Kiedy saldo konta użytkownika spadnie do salda ujemnego, Binance pokrywa straty z tytułu deficytu na koncie użytkownika z Funduszu Ubezpieczeniowego. Automatyczne rozliczenie ujemnego salda będzie wykonywane co dziesięć minut. 
Należy pamiętać, że ujemne salda kont będą rozliczane automatycznie w przypadku użytkowników, którzy spełniają wszystkie poniższe wymagania: 
  • Nie jest włączony tryb Multi-assets.
  • W przypadku ujemnych sald na kontach USDⓈ-Marginowanych, na koncie nie ma otwartych pozycji (cross ani izolowanych).
  • W przypadku ujemnych sald na kontach Coin-Marginowanych, na koncie nie ma otwartych pozycji (cross ani izolowanych).
  • Użytkownik nie przekazał żadnych środków na straty z tytułu deficytu na rachunku po likwidacji.
W przypadkach, w których nie uda Ci się spełnić powyższych kryteriów, zwracaj się o pomoc do pracowników Obsługi Klienta.

Opłata za Rozliczenie Ubezpieczenia

Kiedy pozycja użytkownika ulega likwidacji, do rezerw Funduszu Ubezpieczeniowego zostaje pobrany i wniesiony określony procent tytułem opłaty za Rozliczenie Ubezpieczenia, oznaczony w Historii Transakcji jako „Rozliczenie Ubezpieczenia”.
Zaleca się, aby użytkownicy ściśle kontrolowali ryzyko swoich pozycji w celu uniknięcia likwidacji.
Aby uzyskać informacje na temat opłat za Rozliczenie Ubezpieczenia, zapoznaj się z zasadami handlu.
Pamiętaj:
  • W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi i stabilności rynku w sytuacji ciągłej likwidacji systemu istnieje możliwość bezpośredniego przejęcia pozycji likwidacyjnych przez Fundusz Ubezpieczeniowy. Należy pamiętać, że Fundusz Ubezpieczeniowy przejmie pozycje likwidacyjne po cenach upadłości, a ceny upadłości mogą być poza zakresem cen rynkowych kontraktu.
  • Powiadomienia o margin callach i likwidacji będziemy Ci wysyłać mailem, SMS-em oraz wiadomością wewnętrzną. Ta funkcja służy do ostrzegania o ryzyku i nie ma gwarancji, że powiadomienie przyjdzie na czas. Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Usługi, w pewnych okolicznościach (np. z powodu przeciążenia sieci osobistej i słabego środowiska sieciowego), może nie być w stanie otrzymywać przypomnień SMS lub e-mail lub otrzymywać je z opóźnieniem.  Należy pamiętać, że jeżeli czas margin calla wypada za blisko czasu wezwania likwidacyjnego, powiadomienie o margin callu zostanie przez system automatycznie anulowane i wyślemy tylko powiadomienie o wezwaniu likwidacyjnym. Binance zastrzega sobie prawo do niedostarczania powiadomień.
*Zastrzeżenie: Liczby podane w tym artykule mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne numery można znaleźć w wersji angielskiej.