Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

FAQ

Image
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Image
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Margin
Zasady Handlu
Poziom Marginu i Margin Call na Binance

Poziom Marginu i Margin Call na Binance

2019-07-05 11:08
Handel margin pozwala na dodanie dźwigni finansowej do swoich pozycji w celu zwiększenia potencjalnych zarobków i zysków. Binance wykorzystuje Poziom Marginu do oceny poziomu ryzyka Twojego Rachunku Margin.

1. Poziom Marginu w ramach Cross Margin

1.1 Użytkownicy uczestniczący w Pożyczkach Margin mogą wykorzystywać aktywa netto na swoich Rachunkach Cross Margin w charakterze Zabezpieczenia. Aktywa cyfrowe na innych rachunkach nie liczą się do marginu w ramach handlu Cross Margin.
1.2 Poziom Marginu na Koncie Cross Margin = Całkowita Wartość Aktywów na Koncie Cross Margin/(Zobowiązania Ogółem + Zaległe Odsetki), gdzie:
Całkowita Wartość Aktywów Konta Cross Margin = Bieżąca Całkowita Wartość Rynkowa Wszystkich Aktywów Cyfrowych na Koncie Cross Margin
Zobowiązania Ogółem = Bieżąca Całkowita Wartość Rynkowa Wszystkich Niespłaconych Pożyczek Margin na Koncie Cross Margin
Zaległe Odsetki = Kwota Każdej Pożyczki Margin * Czas Pożyczki (w godzinach, do czasu obliczenia) * Oprocentowanie Godzinowe - Odliczenie/Zapłacone Odsetki
1.3 Poziom i Działanie Marginu
Dźwignia 3x
Kiedy Twój Poziom Marginu > 2, możesz handlować, pożyczać oraz przenosić aktywa na Portfel Spot;
Kiedy 1,5 < Poziom Marginu ≤ 2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przenosić środków ze swojego Konta Margin;
Kiedy 1,3 < Poziom Marginu ≤ 1,5, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przelewać środków ze swojego Konta Margin;
Kiedy 1,1 < Poziom Marginu ≤ 1,3, uruchomiony zostanie margin call, a Ty otrzymasz powiadomienie* e-mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail) o konieczności dodania zabezpieczenia (przesłania dodatkowych aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu będziesz otrzymywać kolejne co 24 godziny.
Kiedy Poziom Marginu ≤ 1,1, zostanie uruchomiony silnik likwidacji, a wszystkie Twoje aktywa zostaną zlikwidowane, aby spłacić odsetki i pożyczkę. System poinformuje Cię* mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail). Kiedy Poziom Marginu wróci do 1,5, system zatrzyma proces likwidacji.
Dźwignia 5x (nie jest już dostępna od 16.07.2020)
  • Kiedy Twój Poziom Marginu > 2, możesz handlować, pożyczać oraz przenosić aktywa na Portfel Spot;
  • Kiedy 1,25 < Poziom Marginu ≤ 2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przenosić środków z Konta Margin na Portfel Spot;
  • Kiedy 1,15 < Poziom Marginu ≤ 1,25, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przenosić środków z Konta Margin na Portfel Spot;
  • Kiedy 1,05 < Poziom Marginu ≤ 1,15, uruchomiony zostanie margin call, a Ty otrzymasz powiadomienie* e-mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail) o konieczności dodania zabezpieczenia (przesłania dodatkowych aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu będziesz otrzymywać kolejne co 24 godziny.
  • Kiedy Poziom Marginu ≤ 1,05, zostanie uruchomiony silnik likwidacyjny i wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane w celu spłaty odsetek i pożyczki. System poinformuje Cię* mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail). Kiedy Poziom Marginu powróci do 1,25, system zatrzyma procedurę likwidacji.
Pamiętaj:
Platforma Cross Margin wprowadziła następujące zmiany o 08:00 (UTC) 16.07.2020:
  • Użytkownicy mogą zawierać transakcje z maksymalnie 3-krotną dźwignią na parach Cross Margin.
  • Istniejące pozycje z dźwignią 5x na Cross Margin mogą zostać utrzymane lub skorygowane do dźwigni 3x.
1.4 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami Handlu Cross Margin.

2. Poziom Marginu w Izolowanym Marginie

2.1 Aktywa netto na Twoim koncie Marginu Izolowanego mogą służyć tylko jako zabezpieczenie na odpowiednim koncie. Aktywa na innych kontach (konto Cross Margin lub inne konta izolowane) nie mogą służyć jako zabezpieczenie.
2.2 Poziom Marginu na Koncie Izolowanym = Łączna Wartość Aktywów na Koncie Izolowanym/(Całkowita Wartość Zobowiązań + Niespłacone Odsetki)
Łączna Wartość Aktywów = Całkowita Wartość Aktywów Bazowych + Aktywa Nominalne na Bieżącym Koncie Izolowanym
Całkowite Zobowiązania = Całkowita Wartość Niespłaconych Aktywów na Bieżącym Rachunku Izolowanym
Niespłacone Odsetki = (Kwota Każdego z Pożyczonych Aktywów * Czas Trwania Pożyczki (w godzinach) * Oprocentowanie Godzinowe) - Odsetki Spłacone
2.3 Poziom i Działanie Marginu
Kiedy Poziom Marginu (zwany dalej ML) > 2, możesz normalnie handlować i pożyczać. Nadwyżkę aktywów na koncie można również przenosić na inne konta handlowe. Jednak po przeniesieniu ML nadal musi wynosić ≥ 2 w celu utrzymania normalnych funkcji przenoszenia aktywów.
  • Współczynnik Początkowy (IR)
IR to początkowa stopa ryzyka po pożyczeniu i zmienia się w zależności od dźwigni. IR wynosi np. 1,5 dla dźwigni 3x przy pełnej pożyczce, 1,25 dla dźwigni 5x przy pełnej pożyczce i 1,11 dla dźwigni 10x przy pełnej pożyczce.
  • Współczynnik Margin Call (MCR)
Kiedy MCR < ML ≤ 2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przenosić aktywów z konta.
MCR różni się w zależności od dźwigni. Np. MCR dla dźwigni 3x wynosi 1,35, dla dźwigni 5x będzie to 1,18, a dla 10x będzie to 1,09.
  • Współczynnik Likwidacji (LR)
Kiedy LR < ML ≤ MCR, zostanie uruchomiony margin call. System poinformuje* mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail) o potrzebie dodania marginu (czyli przeniesienia dodatkowych środków zabezpieczających) w celu uniknięcia likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu następne będą wysyłane co 24 godziny. Jeżeli ML ≥ MCR, nie otrzymasz następnego powiadomienia.
Kiedy ML ≤ LR, system przeprowadzi proces likwidacji. Aktywa na koncie zostaną sprzedane w celu spłaty pożyczki. Jednocześnie system poinformuje Cię* mailem, SMS-em i na stronie internetowej (inmail).
2.4 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami Handlu Izolowanym Marginem.

Czym są Opłaty za Rozliczenie Likwidacji?

Kiedy Twoje konto Margin lub zlecenie Crypto Loan zostaną zlikwidowane, Fundusz Ubezpieczenia Margin naliczy określony procent Opłat za Likwidację. Możesz wyświetlić pobierane opłaty wybierając [Zlecenie Margin] - [Historia Likwidacji] - [Opłata za Likwidację (BUSD)]. Zaleca się ostrożne zarządzanie ryzykiem, aby uniknąć przymusowych likwidacji. Opłata likwidacyjna zostanie obliczona w następujący sposób:
Produkt
Opłata Likwidacyjna
Cross Margin
Długi Cross Margin * 2%
Izolowany Margin
Długi z tytułu Marginu Izolowanego * Odpowiednia Stawka Opłaty za Rozliczenie Dźwigni Wielopoziomowej
Pożyczki Krypto
Długi z tytułu Crypto Loan * 2%
Uwaga: Odpowiednia Stawka Opłaty za Rozliczenie Dźwigni Wielopoziomowej = (Współczynnik Ryzyka Likwidacji Twojej Izolowanej Pary Handlowej z Dźwignią Wielopoziomową - 1) * 8% (maksymalna kwota, jaką można naliczyć bez przekraczania salda pozostałych aktywów po likwidacji).
Przykład: Jeżeli użytkownik ulega likwidacji i zmniejsza pozycje na ADA/ETH (Poziom 3), to Stawka Opłaty za Rozliczenie = (1,165-1) * 8% = 1,32%.
Cena likwidacji wyświetlana na stronie zlecenia ma wyłącznie charakter informacyjny. Na rzeczywistą cenę likwidacji będą miały wpływ wahania rynkowe i inne czynniki. Ostateczna cena likwidacji zależy od rzeczywistej ceny pobieranej przez platformę. Należy pamiętać, że różnice cenowe mogą prowadzić do utraty aktywów w przypadku likwidacji. Dlatego prosimy o śledzenie wskaźnika LTV, aby uniknąć likwidacji.
*Binance nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w dostarczeniu wiadomości spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak między innymi ograniczenia lokalne, zasady dostawcy usług i problemy z urządzeniami.