Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

FAQ

Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Binance Earn
Simple Earn
Pierwsze Kroki z Produktami Elastycznymi Binance Simple Earn

Pierwsze Kroki z Produktami Elastycznymi Binance Simple Earn

2022-09-29 02:06
Produkty Stałe Simple Earn Binance można w każdej chwili subskrybować i realizować z nowej platformy Simple Earn. Można w ten sposób zachować elastyczność i płynność aktywów, a jednocześnie zdobywać codzienne nagrody. Aktywa zasubskrybowane do Produktów Elastycznych Simple Earn można również wykorzystać jako zabezpieczenie Elastycznej Pożyczki Binance. Więcej informacji o Elastycznych Pożyczkach Binance tutaj.

Subskrypcja i Realizacja

Subskrypcje są natychmiastowe – aktywa zostaną przeniesione z Portfela Spot do wybranego produktu po potwierdzeniu.
Po złożeniu żądania realizacji aktywa Produktu Elastycznego zostaną rozpatrzone do realizacji i natychmiast zwrócone na Portfel Spot. W dalszym ciągu będziesz otrzymywać Bieżące nagrody APR aż do chwili realizacji, ale wszelkie nagrody APR z tytułu Bonusowych Poziomów APR zgromadzone w tym dniu ulegną utracie. 
Aktywa Produktu Elastycznego Simple Earn, które są zastawione jako zabezpieczenie w ramach Pożyczki Elastycznej Binance, nie podlegają realizacji. Przed realizacją tych aktywów należy najpierw spłacić pożyczkę, pod którą są one zastawione, i zwolnić je z zabezpieczenia.
Dzienne limity realizacji dotyczą każdego Produktu Elastycznego i mogą w każdej chwili ulec zmianie. Dostępność realizacji lub opóźnienia w realizacji żądań realizacji mogą wynikać z różnych czynników, w tym m.in.:
 • skrajnej zmienności rynkowej
 • opóźnień sieciowych
 • znacznej liczby jednoczesnych instrukcji realizacji od innych użytkowników Binance lub
 • wszelkich innych zdarzeń nieprzewidzianych

Co to jest i na czym polega Auto-Subskrypcja?

Funkcja Auto-Subskrypcji ułatwia automatyczne subskrybowanie produktów Simple Earn przy użyciu aktywów z Portfela Spot. 
Auto-Subskrypcję Elastycznych Produktów można włączyć na stronie głównej Simple Earn, w wyskakującym okienku subskrypcji lub w Portfelu Earn. Aby włączyć tę funkcję, wystarczy przełączyć przycisk [Auto-Subskrypcja] obok produktu.
Pamiętaj:
 • Po włączeniu Auto-Subskrypcji w kwalifikującym się, Elastycznym Produkcie, saldo tego tokena w Twoim Portfelu Spot będzie automatycznie przenoszone do odpowiedniego Elastycznego Produktu codziennie o godz. 02:00 i 16:00 (UTC+0).
 • Aby zatrzymać wszelką dalszą subskrypcję, możesz wyłączyć funkcję Auto-Subskrypcji z menu Portfela Earn lub na stronie głównej Simple Earn.

Jak wygląda obliczanie i wypłata APR w przypadku Produktów Elastycznych

Nagrody w przypadku Produktów Elastycznych to Bieżące Nagrody APR oraz Nagrody z tytułu Bonusowych Poziomów APR
Bieżący Wskaźnik APR pokazuje na żywo nagrody, jakie możesz otrzymać i podlega zmianom co minutę. Ten wskaźnik APR dotyczy całkowitej kwoty aktywów, jaką wpłacasz na każdy Produkt Elastyczny. Bieżące nagrody APR naliczają się i gromadzą bezpośrednio na Twoim Portfelu Earn co minutę w zaokrągleniu do 8 miejsc po przecinku. W rezultacie saldo Produktu Elastycznego każdego tokena z czasem rośnie. Prosimy zauważyć, że rekordów dystrybucji nie widać, ponieważ te nagrody nie podlegają wypłacie na Portfel Spot. 
Jeżeli np. masz subskrypcję na 2000 tokenów ABC z aktualnym Bieżącym Wskaźnikiem APR na poziomie 2,09%, w ciągu kolejnej minuty otrzymasz 2000ABC * 2,09%/365/24/60 = 0,00007952 ABC. Twoje saldo produktu elastycznego w kolejnej minucie wyniesie więc 2000,00007952 ABC.
Binance może okresowo oferować Nagrody z tytułu Bonusowyh Poziomów APR na wybranych Produktach Elastycznych poprzez strukturę stawek warstwowych. ​​Binance może okresowo oferować Nagrody z tytułu Bonusowyh Poziomów APR na wybranych Produktach Elastycznych poprzez strukturę stawek warstwowych. Struktura nagród z z tytułu Bonusowyh Poziomów ma różne poziomy APR w zależności od kwoty aktywów zdeponowanych na wybranych Produktach Elastycznych. Ten wskaźnik APR może się na bieżąco zmieniać. Publikowane na naszej Stronie Internetowej Bonusowe Poziomy APR wskazują nagrody, jakie można otrzymać w trakcie subskrypcji Produktów Elastycznych. Nagrody codzienne, jakie otrzymujesz, podlegają zmianom w codziennie publikowanych Bonusowych Poziomów APR. 
Nagrody z tytułu Bonusowych Poziomów APR są naliczane dzień po subskrypcji, począwszy od godziny 00:00 UTC. Wypłaty nagród na Portfel Spot zaczniesz otrzymywać dzień po rozpoczęciu naliczania (dwa dni po subskrypcji) w godzinach od 00:00 UTC do 08:00 UTC. 
Jeżeli np. pierwszego dnia dokonasz subskrypcji na 2000 tokenów ABC z aktualnym Premiowym Poziomem APR w wysokości 5% od pierwszych 500 tokenów ABC, to odsetki będą naliczane od drugiego dnia od godziny 00:00 UTC. Po naliczeniu odsetek w pierwszym dniu w trzecim dniu otrzymasz 500 ABC * 5%/365 = 0,06849 tokenów ABC.

Jak subskrybować Produkty Elastyczne Simple Earn? 

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn] [Simple Earn]
2. Znajdź token, który chcesz subskrybować, przy użyciu pola wyszukiwania lub klikając opcję [Rozwiń wszystkie produkty Simple Earn].
Kliknij opcję [Elastyczne] obok monety, a następnie przycisk [Subskrybuj].
3. Pojawi się wyskakujące okienko subskrypcji. Wybierz opcję [Elastyczne] i wprowadź kwotę subskrypcji. W tym miejscu można również włączyć funkcję [Auto-Subskrypcja]. Aby dokonać subskrypcji, sprawdź podsumowanie subskrypcji po prawej stronie i kliknij przycisk [Potwierdź]
 • Czas Trwania (Dni): Można wybrać okresy elastyczne lub konkretną liczbę dni subskrypcji.
 • Kwota Subskrypcji: Kwota tokenów, na jaką chcesz dokonać subskrypcji.
 • Limity kwotowe
  • Minimum: Minimalna kwota tokenów konieczna do subskrypcji.
  • Całkowity Osobisty Limit Kwotowy: Maksymalna kwota tokenów, na jaką można dokonać subskrypcji tego produktu, biorąc pod uwagę bieżące subskrypcje.
  • Dostępny limit kwotowy: Pozostała kwota tokenów, na jaką można dokonać subskrypcji w tym produkcie.
 • Bieżący Wskaźnik APR: Nagrody podstawowe, jakie można otrzymać za subskrypcję. Ten wskaźnik APR podlega zmianom co minutę. Trend APR za ostatnie 24H można sprawdzić, klikając przycisk obok APR. 
 • Bonusowe Poziomy APR (w stosownych przypadkach)
  • Data Subskrypcji: Data i godzina subskrypcji.
  • Data Wartości: Data i godzina, od której na Twoich aktywach zaczną się naliczać nagrody.
  • Data Pierwszej Wypłaty: Data i godzina, po której zaczniesz otrzymywać nagrody APR z tytułu Premii Warstwowej.
 • APR Wczorajszego Airdropa (w stosownych przypadkach): Niektóre produkty wypłacają dalsze nagrody w postaci innych tokenów. Ten wskaźnik APR odnosi się poglądowo do APR z poprzedniego dnia w odniesieniu do dalszych nagród. 
 • Szac. Nagroda: Orientacyjne nagrody, jakie będziesz otrzymywać dziennie, według wskazanej przez Ciebie kwoty subskrypcji, z uwzględnieniem kwot już subskrybowanych.
4. Pojawi się komunikat potwierdzający ze szczegółami Twojej subskrypcji. Twoje aktywa są teraz przenoszone z Twojego Portfela Spot do wybranego Produktu Stałe Simple Earn. Swoimi subskrypcjami możesz zarządzać w Portfelu Earn po kliknięciu opcji [Pokaż Zasoby]

Jak realizować Produkty Elastyczne?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn] [Simple Earn]. Kliknij opcję [Portfel], aby przejść do Portfela Earn. Tutaj można zarządzać subskrypcjami, realizacjami oraz włączać/wyłączać funkcję Auto-Subskrypcji. 
2. Kliknij przycisk [Zrealizuj] obok aktywa, które chcesz zrealizować. 
3. Pojawi się wyskakujące okienko realizacji. Wprowadź kwotę realizacji i wybierz metodę realizacji. Kliknij przycisk [Potwierdź]
4. Pojawi się komunikat potwierdzający szczegóły realizacji. Pojawi się szacowany czas zwrotu aktywów na Twój Portfel Spot.  

Jak sprawdzić historię transakcji Elastycznego Produktu?

Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Earn] [Simple Earn]. Kliknij przycisk [Historia].
Przejdź do karty [Elastyczne]. Historię transakcji można filtrować według rodzaju tokena, rodzaju aktywności (np. subskrypcja, realizacja i nagrody) oraz dat. Kliknij przycisk [Szukaj]
Należy pamiętać, że wraz z wprowadzeniem Bieżącego wskaźnika APR w Historii Simple Earn będą widoczne tylko wypłaty nagród APR z Tytułu Premii Warstwowej. Bieżące nagrody APR są gromadzone bezpośrednio w saldach aktywów Portfela Earn. Na Portfelu Earn można sprawdzić całkowitą liczbę zdobytych Bieżących nagród APR.
Po więcej informacji na temat Simple Earn, sprawdź: 
Zastrzeżenie:
Istnieje możliwość, że dokument ten został przetłumaczony i opublikowany w różnych językach. W przypadku, gdyby w którejkolwiek wersji tłumaczonej pojawiły się jakiekolwiek niespójności, nieprawidłowości, przeoczenia lub błędy, pierwszeństwo ma wersja angielska.